Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws november 2008 PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 30 november 1999 01:00

Toegegeven: hij is aan de late kant, maar ik verdedig me met het argument dat een nieuwsoverzicht van de afgelopen maand natuurlijk pas aan het einde van de maand gemaakt kan worden.

Allereerst het meest belangrijke nieuws. Volgens een betrouwbare bron (bedankt Carla!) is Sinterklaas ook in Egypte is aangekomen! De boot - die Cairo uiteraard via de Nijl bereikt had - werd opgewacht door niet minder dan 60 Nederlandse lagere schoolkinderen die hier klaarblijkelijk wonen. Een dag na de intocht was de Goedheiligman te vinden in de Nederlandse ambassade.

Ik heb u in de nieuwsbrief van afgelopen september al verteld over de officieuze aankondiging van Zahi Hawass dat de SCA een tot nog toe onbekende piramide zou hebben ontdekt van een koningin van koning Teti, de stichter van de 6e dynastie. Een kleine 2 maanden bleef het stil, tot Hawass begin november liet weten dat hij op 11 november 2008 een sensationele ontdekking bekend zou maken. Na enkele dagen van speculaties nodigde Hawass op 11 november de internationale pers uit voor een bezoek aan een opgraving nabij de piramide van koning Teti in Saqqara. Daar toonde hij de wereld de piramide van (vermoedelijk) Sesjesjet (A), de moeder van Teti. De piramide was dus enkele maanden eerder al ontdekt, maar nog niet wereldkundig gemaakt om eerst van het bouwwerk bloot te kunnen leggen.
Hawass' bewering dat de piramide aan Sesjesjet toebehoort is gebaseerd op de nabijheid van Teti's piramide en het feit dat Sesjesjet's piramide de enige nog niet gevonden was, maar tekstueel bewijs ontbreekt nog;  het team hoopt dit in het binnenste van de piramide alsnog aan te treffen.
De piramide - aangetroffen onder een laag zand van maar liefst 7m - heeft zijden van 22m en moet zo'n 14m hoog zijn geweest. Nu rest enkel nog de onderste 5 m, wat nog best veel is. Het bouwwerk was afgewerkt was met Toera-kalksteen. De grafkamer is nog niet geopend - dat staat gepland voor over een week -, maar duidelijke sporen van grafrovers bieden het Egyptische team erg weinig hoop op een intacte begrafenis. Daar staat tegenover dat er veel van het monument zelf gevonden is; niet alleen de piramide, maar ook grafkapellen en andere gebouwen. Ook trof men vele voorwerpen aan, zoals beeldjes uit de 3e Tussentijd, mummiekisten uit de Late Tijd, een houten beeld van de god Anoebis, amuletten en een kapelletje uit het Nieuwe Rijk. Opvallend is dat juist dit laatste veelal te zien is op de persfoto's.
Eerder herontdekte het team al de piramide van een vrouw van Teti: Choeit (A).
De piramide van Sesjesjet is officieel de 118e piramide die tot dusver in Egypte is gevonden.

Hoewel ik het onderwerp niet iedere maand aan wil snijden, kwam er deze maand informatie naar buiten over het Grand Egyptian Museum (GEM) en het oude Cairo Museum die ik u toch niet wilde onthouden.
Dat zeer veel objecten van het Cairo Museum naar het GEM zullen verhuizen was al duidelijk, maar dat het om maar liefst 70% van de voorwerpen gaat was ondergetekende nog niet bekend. Het GEM zal  dan ook niet de minste voorwerpen in huis krijgen: de (nagenoeg) complete grafinventarissen van Toetanchamon, Yoeya & Toeya, Senedjem en Hetep-Heres (de moeder van Choefoe). Ook zullen de vele schatten en mummies van de koninklijke necropool in Tanis te zien zijn.

Met alle commotie rondom de vergaande en vergevorderde acties om van Luxor een groot openlucht museum te maken, zou je haast vergeten dat er ook nog zoiets is als UNESCO, die monumenten als Karnak tempel en het Dal der Koningen een warm hart toedraagt en al lange tijd in de lijst van beschermde monumenten opgenomen heeft. Wat vindt UNESCO van de Egyptische plannen?
In oktober heeft directeur van het UNESCO World Heritage Center Franceso Bandarin Zahi Hawass ontmoet om hierover te praten.
Begin deze maand maakte een woordvoerder van UNESCO bekend dat de organisatie het project toejuicht en het 'ontwikkelingswerk' in en rond Luxor 'model staat voor alle projecten wereldwijd'. Er werd nog even bij vermeldt dat 25 huizen in Sjeich Abd el-Qoerna gerestaureerd zullen worden. NIET vermeldt werd dat er eerst vele tientallen huizen met grove middelen met de grond gelijk zijn gemaakt in dit zelfde dorp.
Met deze goedkeuring lijkt de Egyptische regering niets meer in de weg te staan het ingrijpende werk voort te zetten.

Eerder kon u al lezen over de serieuze plannen voor een onderwatermuseum in de haven van Alexandrie. Begin deze maand werd bekend dat UNESCO bezig is met een haalbaarheidstudie. Men verwacht hier september 2009 mee klaar te zijn. Op dat moment zullen de resultaten overhandigd worden aan minister van Cultuur Farouk Hosni.

Klik op de titel van dit artikel of op de knop 'Lees verder...' hieronder om de rest van het nieuws te lezen!

Het oude Egypte kent nog altijd vele raadsels. Een daarvan  betreft de mummie 'Man E', die door het toenmalige hoofd van de Oudheidkundige Dienst in Egypte zo genoemd werd omdat de man naamloos in de cachette DB320 was achtergelaten.
Het feit dat de man niet gemummificeerd was, maar slechts bedekt met een schapenvel in een anonieme kist gelegd was en het feit dat er geen naam vermeld was bij het lichaam, heeft tot op de dag van vandaag tot veel speculatie geleid.
Dat het gezicht van de man vertrokken lijkt van ellende en pijn, heeft hier zeker ook aan bijgedragen, hoewel over de oorzaak hiervan geen consensus is bereikt.
Vele mogelijke kandidaten zijn inmiddels de revue gepasseerd. Is het de Hittitische prins waar de wanhopige koningin Anchesenamon om gesmeekt had? Is het een Egyptisch reiziger die in het buitenland is komen te overlijden en daarom niet gemummificieerd is? Of is het Pentawer, zoon van Ramses III die samen met zijn moeder een aanslag op Ramses' leven beraamde? Egyptoloog Bob Brier heeft er in het verleden al eens een hele documentaire aan gewijd.
Met recent DNA onderzoek en CT-scans hoopt men meer licht te werpen op deze zaak.
Sterker nog: voor Zahi Hawass is de zaak zelfs opgelost! Volgens hem is Man E inderdaad Pentawer, de verraderlijke zoon van Ramses III.
Toch is deze identificatie verre van zeker, omdat de bewijzen niet doorslaggevend zijn en het onderzoek in feite nog gaande is.

Dat grafrovers en smokkelaars van antieke voorwerpen gestraft moeten worden, zullen de meeste mensen het wel mee eens zijn. Maar soms kan dit totaal verkeerd uitpakken, zo blijkt uit het verhaal van een Engels echtpaar. Nadat het stel lange tijd gespaard had, kon het eindelijk een ontspannen vakantie naar St. Lucia veroorloven. Maar toen Anthony Griffin en zijn vrouw Pauline aankwamen op de luchthaven van St. Lucia, stond hen een onplezierige verassing te wachten. Bij de paspoortcontrole werd het tweetal opgepakt en opgesloten. Er werd hen verteld dat er een internationaal arrestatiebevel voor dhr. Griffin (65) was uitgevaardigd wegens diefstal en smokkel van Egyptische antiquiteiten.
Dhr. Griffin vertelt: 'We zijn twee keer in Egypte geweest, maar het enige dat we mee terug naar huis namen is een goedkoop souvenir: een asbak met het hoofd van Nefertiti er op!'
Niettemin werd het angstige stel gedwongen enkele dagen gescheiden in de gevangenis door te brengen. De cel van dhr. Griffin (een gepensioneerd politieman) moest hij delen met 6 andere mensen, waaronder een verkrachter en een moordenaar. De cel van mevr. Griffin was kleiner, maar had geen toilet; alleen enkele flessen.
Pas na 2 dagen werd het stel vrijgelaten en direct op het vliegtuig terug naar Engeland gezet. Het bleek dat er sprake was van een internationale blunder. Er was wel degelijk een arrestatiebevel voor een Anthony Griffin met een soortgelijk signalement, maar niet deze Anthony Griffin.
Nu is het echtpaar bezig de geleden schade te verhalen op hun reisverzekering en de authoriteiten van St. Lucia, maar het stel heeft weinig hoop ooit nog iets terug te zien van de ca. € 4500 die dit grapje hen gekost heeft.

Vorige maand berichtte ik u al over de 'onthulling' van ons aller Bob Brier van een tot dusver onbekende kamer in de piramide van Choefoe te Gizeh.  Deze maand werd bekend waar alle heisa om ging. De 'onbekende kamer' is in feite een L-vormige holte in een van de hoeken aan de buitenzijde van de piramide die al lage tijd bekend is. Brier ziet deze ruimte als bewijs voor de theorie van de Franse architect Houdin dat de piramide van binnenuit gebouwd zou zijn. Het zou hier gaan om een van de open gelegen hoekpunten van de inwendige, spiraalvormige tunnel die het tweetal verwacht aan te treffen in de piramide.
Van deze 'vondst' heeft National Geographic Channel een documantaire gemaakt, waarvan het belangrijkste deel ook geplaatst is op YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=lasCXujNPfs).

Zoals velen onder u zullen weten, zijn de Polen al vele jaren aan het werk in Deir el-Bahri.  Sinds 1961 om precies te zijn. Dit jaar is het niet anders. Van november jl. tot april 2009 zullen de onderzoekers, onder leiding van Dr. Zbigniew Szafraiski, verder gaan met de reconstructie en conservering van Hatsjepsoet's tempel. Tevens zal het team de sfinxen conserveren die gevonden zijn langs de sfinxenallee die naar de tempel liep. Deze laan was 500m lang, 6m breed en telde 70 sfinxen.
Nadat Toetmoses III ze weg heeft laten halen, zijn de sfinxen zijn in vergetelheid geraakt, tot een Italiaans team restanten van de sfinxen in een graf uit de 25ste dynastie aantrof. Dr. Andrzej Ćwiek, een lid van het Poolse team, zegt dat ze van plan zijn uit de restanten 1 of 2 sfinxen te reconstrueren.
Verder zal een onderzoek worden verricht naar de mogelijke gevaren voor de tempel, van de rotsen die er boven hangen en worden 2 astronomische gebeurtenissen in verband met de tempel onderzocht.

Onlangs is een delegatie van de SCA afgereisd naar Barcelona om 3 gestolen voorwerpen in ontvangst te nemen. De voorwerpen - een basalten beeld van een onbekende man, een fragmentarisch granieten beeld van een edelman en een stuk van de kleurrijke wanddecoraties uit het graf van Kenamon - zijn volgens Hawass Egypte uit gesmokkeld en waren al geruime tijd te zien in het Museu Egipci de Barcelona voordat de SCA de stukken 'ontdekte' in 2004.
Het museum krijgt replica's van de voorwerpen ter compensatie.

Soms lijkt het wel alsof Zahi Hawass de nieuwtjes zo eventjes uit zijn mouw schud. Vooral interviews zijn doorspekt met - soms spectaculaire - vondsten die even tussen neus en lippen door genoemd worden.
In een interview met China View op 6 november jl. liet Hawass weten dat hij op 11 november een spectaculaire vondst wereldkundig zou maken. Dat bleek te gaan om de vondst van de piramide van Sesjesjet (zie elders in dit artikel).
Daarnaast is hij momenteel bezig met het selecteren van een team dat toestemming krijgt onderzoek te doen naar de 3 verborgen deuren in de schachten van de piramide van Choefoe en meldde hij dat het Grand Egyptian Museum te Gizeh ook een theater en bioscoop zal krijgen.
Tot slot gaf hij aan op 15 januari 2009 radar onderzoek te gaan verrichten met de verwachting (ja, u leest het goed) het gezamenlijke graf van Markus Antonius en Cleopatra te vinden...

Laatst aangepast op maandag, 15 februari 2010 00:59