Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws maart 2013 PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 25 maart 2013 13:29

Deze editie markeert de vijftigste uitgave van het Egyptologisch Nieuws. Al vanaf de eerste nieuwsbrief van het Huis van Horus in augustus 2008 (foto 1) vertel ik u op deze plaats vrijwel iedere maand over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Egyptologie, met een speciale focus op onderzoek en musea in Egypte zelf. Helaas is met name de laatste jaren een zekere mate van slecht nieuws te rapporteren, met name op het gebied van illegale bouwactiviteiten en illegale opgravingen op archeologische vindplaatsen. Ook de afgelopen maand lijkt die ontwikkeling zich te hebben voortgezet. Gelukkig is er meestal toch ook goed nieuws: fascinerende ontdekkingen die niet alleen de Egyptologie dienen, maar niet zelden ook de maatschappij als geheel.
Ik hoop dat u dit nieuwsbulletin met plezier leest en zult blijven doen! Dat gezegd hebbende moet ik er toevalligerwijs aan toe voegen dat er geen Egyptologisch Nieuws van april 2013 zal verschijnen in verband met vakantie. De hoogtepunten zullen uiteraard wel in het bulletin van mei genoemd worden.

Foto 1: Eerste editie van Egyptologisch Nieuws in de nieuwsbrief van Het Huis van Horus augustus 2008

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Noord Egypte

Foto 2: Onderwaterarcheologie Alexandrië Foto: Franck Goddio

Sorry, you have not enough rights to view this image.

In het water voor de kust van Alexandrië zijn de laatste jaren al vele vondsten gedaan. Oud-minister Zahi Hawass viste met veel bombarie Ptolemaeïsche beelden en blokken uit de Middellandse Zee en had grootse plannen voor een heus onderwatermuseum voor de kust. Feit is dat er ook heel veel aan serieuze onderwaterarcheologie wordt gedaan (foto 2). In dit artikel kunt u lezen over de fascinerende conclusies van dit onderzoek. U leest over scheepskerkhoven, 700 verschillende soorten ankers, talloze amuletten en godenbeeldjes, Atheense meetgewichten en nog veel meer.

Foto 3: Opgraving in Tel Habua Foto: Luxor Times Magazine

Sorry, you have not enough rights to view this image.

In Tell Habua (oostkant van het Suezkanaal, vlakbij Qantara Oost) heeft een Egyptisch team bijzondere ontdekkingen gedaan. Hier wordt al jaren gegraven, omdat deze plaats (oude naam: Tjaroe) een belangrijke rol heeft gespeeld in de interactie met het Nabije Oosten. Ditmaal zijn de fundamenten van een hele reeks administratieve gebouwen en graansilo's uit het einde van de Tweede Tussentijd en het begin van het Nieuwe Rijk gevonden (foto 3). In de gebouwen werden vele menselijke en dierlijke resten uit die periode gevonden. Vele daarvan vertoonden duidelijke sporen van een gewelddadige dood. Dit beeld lijkt perfect te stroken met de slag tijdens de herovering van Egypte door Ahmose I op de Hyksos-bezetters.
Het team vond in de legerplaats ook sporen van de zgn. Thera-vulkaaneruptie die voor de oudste geregistreerde tsunami zou hebben gezorgd. Helaas is onduidelijk om wat voor sporen het gaat.

Foto 4: Nieuw ontdekte graf in Saqqara, met het graf van nMeryneith op de achtergrond Foto: Nico Staring

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Het seizoen van het Leidse team in Saqqara zit er dit jaar alweer op. Maar productief zijn ze wel geweest! Zo ontdekte het team een nieuw graf (foto 4) aan de zuidkant van het graf van Meryneith. Hoewel er weinig is overgebleven van het graf, heeft het team kunnen constateren dat het een hof van 9,5 x 9,5 m heeft met een brede ingang aan de oostkant en drie deuren naar kapellen aan de westkant. Opvallend is dat het hof geen zuilen lijkt te hebben gehad. In het midden van het hof bevindt zich een grote schacht, omringt met kalkstenen blokken. De centrale kapel van het graf bevatte nog vier reliëffragmenten, maar helaas is de naam van de grafeigenaar nog nergens in het graf aangetroffen. Een bijzonder kenmerk van het graf is dat het asymmetrisch is. Er is geen noordelijke of zuidelijke kapel, zoals bij de meeste andere graven uit de 18e dynastie. Mogelijk was dit noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van het graf van Pay aan de westkant. De centrale (en in dit geval dus enige) kapel was ooit bekroond met een piramide.

Foto 5: Zonnebark Choefoe bootmuseum Giza Foto: Bjorn Koopmans

Sorry, you have not enough rights to view this image.

In het bootmuseum pal naast de piramide van Cheops (in Giza) is begin maart een rioolpijp gebarsten. Hoewel er een hoop wilde geruchten de ronde doen over mogelijk schade aan de befaamde zonnebark van Cheops (foto 5) lijkt dit onwaarschijnlijk, omdat de bark op een flinke verhoging in een grote, open ruimte staat.

Zuid Egypte

Foto 6: Zonnewijzer uit Dal der Koningen Foto: Universiteit van Basel

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Een van 's werelds oudste zonnewijzers is onlangs gevonden in het Dal der Koningen door het team van de Universiteit van Basel o.l.v. prof. Susanne Bickel (bekend van de vondst van het graf KV64 vorig jaar). Het kalkstenen ostracon (foto 6) bevat een halve cirkel met een diameter van ca. 16 cm, met diagonalen van elk 15 graden en een holte op het middelpunt om een houten of metalen staafje in te plaatsen. Dit antieke 'zakhorloge' (zoals Philippe Gossaert van het Pr Kmt-forum het zo treffend noemt) werd gevonden in een van de arbeidershutjes tussen KV29 en KV61.

Foto 7: Sechmet beelden in Kom el Hettan Foto: Al Ahram

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Opnieuw is er een reeks beelden gevonden in de tempel van Kom el-Hettan door het team van Hourig Sourouzian. Maar liefst 14 zwart granieten beelden van de godin Sechmet werden in de grond aangetroffen (foto 7). De beelden zijn ca. 2 meter hoog en tonen de godin zittend op een troon. Het is bepaald niet voor het eerst dat dergelijke beelden werden aangetroffen in Kom el-Hettan. Amenhotep III liet vele honderden beelden van Sechmet beeldhouwen en plaatsen in zijn Tempel van Miljoenen Jaren en in het tempelcomplex voor de godin Moet in Karnak.

Foto 8: Blokkade voor toegang Dal der Koningen Foto: Al Ahram

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Uitbaters van de winkeltjes bij de ingang van het Dal der Koningen hebben een korte tijd de toegang naar het Dal en naar de tempel van Hatsjepsoet in Deir el-Bahri geblokkeerd (foto 8) uit frustratie vanwege de hoge huurkosten van hun stalletjes. Deze kosten zijn voor velen niet meer op te brengen nu de toeristen nog altijd niet terug lijken te keren. Het MSA heeft aangegeven alternatieve huurtarieven te onderzoeken.

Buiten Egypte

Foto 9: Rotstekeningen in Erkabeb, Sudan Foto: M. Jórdeczka

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Het Poznań Prehistory and Early African Civilizations Study Team van het Institute of Archaeology and Ethnology (Polen) heeft vele rotsinscripties blootgelegd in Bir Nurayet (in het noordoosten van Soedan). De vele duizenden rotstekeningen (foto 9) zijn maar liefst ca. 70.000 jaar oud en houden waarschijnlijk verband met een vruchtbaarheidscultus, in de nabijheid van een rots met een karakteristieke fallische vorm. Lees dit artikel (met enkele goede foto's) of dit artikel voor meer informatie over deze en andere vondsten in dit archeologisch nagenoeg onontgonnen gebied.

Tsjechische archeologen hebben een enorme prehistorische begraafplaats ontdekt in Soedan. In het Sabaloka gebergte, 80 km boven Khartoum, liggen meer dan 400 jagers en verzamelaars uit de periode tussen het zesde en achtste millennium v.Chr. begraven, aldus Lenka Sukova van de Charles University (Praag). Volgens opgravingsleider Miroslav Barta is de site van cruciaal belang. Sukova stelt zelfs dat de necropool onze kennis van de vroegste menselijke geschiedenis in Noordoost-Afrika aanzienlijk heeft vergoot.

Ander Nieuws

Foto 10: Vernielingen aan de hippodroom van Antinopolis Foto: Internet

Sorry, you have not enough rights to view this image.

De toe-eigening van beschermde archeologische gebieden lijkt een steeds groter probleem te worden. Halverwege maart berichtte Monica Hanna, onderzoeker aan de Humboldt Universiteit (Berlijn), dat ze met eigen ogen gezien heeft dat de moderne begraafplaats in Dasjoer is uitgebreid tot aan de daltempel van Snefroe en dat illegale opgravingen dag en nacht doorgaan. Ook zijn er berichten van arrestaties voor illegale opgravingen die zijn gedaan in Tell el-Fara'in (het oude Buto). Zelfs de monumenten van Amarna zijn schijnbaar niet veilig. Bewoners van het dorpje Al-Hagg Qandill zijn begonnen met het cultiveren van het land vlak voor de zgn. Zuidelijke Graven; graven van edelen uit de tijd van Achnaton, waaronder de godsvader Eje en de politiecommandant Mahoe. De politie wist echter tijdig in te grijpen.
Schrijnend is de toestand in Antinoopolis (het huidige Sjeich Ibada). De stad werd gesticht door keizer Hadrianus toen zijn geliefde Antinoüs op deze plaats in de Nijl verdronk, en kent sindsdien een lange en rijke geschiedenis. Het overgrote deel van de oude stad is nog niet opgegraven. Helaas gebeurt dat nu in een moordend tempo door lokale bewoners. Graafmachines en bulldozers hebben een significant deel van de Romeinse hippodroom weggevaagd (foto 10) om plaats te maken voor huizen, graven en landbouwgrond. Het afgelopen jaar zijn al vele hectaren archeologisch gebied verloren gegaan. Ook wordt er op grote schaal illegaal opgegraven naar verkoopbare antiquiteiten. Middels de foto's in dit pdf-bestand krijgt u een helder maar schokkend beeld van de vernielingen.

Foto 11: Ontmoeting directeur generaal Irina Bokova van UNESCO en minister Ibrahim van het MSA Foto: Al Ahram

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Deze verschrikkelijke berichten noopten UNESCO om halverwege maart een bezoek te brengen aan Egypte (foto 11). In een twee uur durend overleg met MSA-minister Ibrahim werd UNESCO op de hoogte gebracht van het actieplan van het MSA om de kwetsbare monumenten te beschermen. Mogelijk wordt er een Centrum voor Werelderfgoed in Cairo gesticht om alle Afrikaanse landen te helpen hun erfgoed beter te beschermen. Ook zal UNESCO mogelijk een campagne lanceren om financiële middelen te werven ten behoeve van het National Museum for Egyptian Civilization (NMEC), dat nog altijd niet voltooid is.
De illegale activiteiten in Dasjoer zouden volgens het MSA een halt zijn toegeroepen.

Enkele jaren geleden was al aangetoond dat aderverkalking geen moderne welvaartsziekte is. Duidelijke sporen van deze aandoening, die doorgaans geassocieerd wordt met een ongezonde leefstijl, werden aangetroffen in de mummies van rijke burgers in het oude Egypte. Recentelijk werd uit nieuw onderzoek echter duidelijk dat aderverkalking mogelijk niet eens een welvaartsziekte is! Stoffelijke resten van 137 jagers en verzamelaars uit vier continenten vertonen eveneens duidelijk sporen van aderverkalking. De aandoening kan dus beter onder de ouderdomsziekten geschaard worden, aldus onderzoeker Caleb Finch. Lees dit (Nederlandstalige) artikel of het artikel in Nature voor meer informatie.

Foto 12: Brand in het Cuming Museum, Londen Foto: Associated Press

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Een deel van de kleine Egyptische collectie van het Cuming Museum in Southwark (Londen) is mogelijk verloren gegaan in een brand op 26 maart (foto 12). Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is op moment van schrijven nog weinig bekend. Het Cuming Museum, genoemd naar de oorspronkelijke eigenaar van de collectie, Henry Cuming, opende in 1906 de deuren voor het publiek en bezit onder andere voorwerpen uit de Egyptische, Romeinse culturen. Slechts 1% van de collectie was te bezichtigen, maar ook het lot van de voorwerpen in het depot is nog ongewis. Daarnaast heeft het museum enkele voorwerpen te leen van het British Museum.

Laatst aangepast op vrijdag, 29 maart 2013 13:30