Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws augustus 2012 PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 26 augustus 2012 21:43

Noord Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Mastaba van Meresanch III te Gizeh Foto: Bjorn Koopmans

Zoals elders te lezen is in deze nieuwsrubriek wil minister Ibrahim het toerisme in Egypte stimuleren, o.a. door het openen van meer monumenten. Zo zal later dit jaar het graf van koningin Meresanch III in Giza geopend worden. Hoewel ondergetekende het geluk had dit prachtige graf in 2008 te bezoeken, is het al bijna 25 jaar gesloten voor het grote publiek. Meresanch III was echtgenote van koning Chafra en is dan ook pal naast zijn imposante piramide begraven. In het mastabagraf zijn vele kleurige reliëfs te bewonderen en een unieke voorstelling van de koningin met een schijnbaar blonde haarkleur.
Daarnaast worden nog vijf andere mastaba's voor het publiek geopend, zoals die van Kaëmanch, schatbewaarder des konings. Ook wordt opnieuw gesproken over de opening van het Serapeum in Saqqara, maar dat roept men al jaren.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Afgehakte handen in Avaris Foto: Axel Krause

Het Oostenrijkse team van Mafred Bietak heeft in Tel el-Da’ba (het oude Avaris) een gruwelijke ontdekking gedaan. In totaal werden 16 afgehakte rechterhanden in drie putten gevonden. Twee putten met elk één hand bevinden zich voor een ruimte die mogelijk als troonzaal heeft gediend. Eén put met 14 handen werd aangetroffen in een ruimte die in een latere bouwfase van de tempel werd aangelegd. De tempel stamt uit een tijd waarin de Hyksos over een groot deel van Egypte regeerden (Tweede Tussentijd) en werd gebruikt door de Hyksos koning Khayan.
Het lijkt er op dat de afgehakte handen afkomstig zijn van overwonnen vijanden. Uit teksten en afbeeldingen uit het Nieuwe Rijk was dit ritueel al bekend, maar archeologisch bewijs werd nooit gevonden. Hoewel niettemin recent, is de huidige vondst niet helemaal nieuw; de handen werden al in het opgravingseizoen van 2011 gevonden, maar kwamen pas recentelijk in de belangstelling. In het tijdschrift Egyptian Archaeology van de Egypt Excavation Society vertelt Bietak: "Dit bewijs is het vroegste bewijs en enige fysieke bewijs dat er is." Het vroegste tekstuele bewijs van dit gruwelijke ritueel is van Ahmose, zoon van Ibana, in zijn graf in el-Kab. Ahmose leefde ongeveer 80 jaar nadat de handen in Avaris werden begraven.
Niet alleen werd de rechterhand afgehakt om het tellen van overwonnen vijanden makkelijker te maken, maar ook om de vijand ritueel kracht te ontnemen. Voor elke afgehakte hand werd een soldaat beloont met eregoud. Het is niet duidelijk hoe deze traditie ontstaan is en wie er mee begonnen is, maar zowel de Hyksos als de Egyptenaren paste de traditie toe.
Opvallend is dat de gevonden handen erg groot zijn en dat het aantal betrekkelijk klein is. Als het om oorlogstrofeeën zou gaan, zou men veel grotere aantallen verwachten. Mogelijk dat de handen van belangrijke personen afkomstig zijn en daarom op een aparte plek begraven zijn.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Zonneboot van koning Den te Abu Roasj Foto: AFP

Opgravingsleider Yann Tristant gaf op 24 augustus in Australië een lezing over de fascinerende boot-vondst in Abu Roasj van vorige maand. Huis van Horus bestuurslid Nico Staring was erbij en wist ondergetekende het volgende nieuws te vertellen. De boot is waarschijnlijk de oudst bekende boot in Egypte, hoewel alleen het middenstuk bewaard is gebleven. De datering is met name gebaseerd op het aardewerk dat samen met de boot is gevonden; dit lijkt te wijzen op een datering rond de regering van de vroegdynastische koning Den. C14 analyse bevestigt deze datering. Hoewel C14 analyse een wat ruimere mogelijkheid geeft voor de datering, valt de regering van Den daar binnen. De boot was begraven naast een grote tichelstenen mastaba die in 1913 al door Pierre Montet was opgegraven, maar blijkbaar dus niet heel grondig. De boot zelf lag in een eveneens bootvormige ruimte verstevigd met tichelsteen. Het gaat waarschijnlijk om een funeraire boot. Of hij ook heeft gevaren is (nog) onbekend. Dit kan worden onderzocht, zoals is gebeurd met de boot van Cheops. De boot van Abu Roasj was echter niet in onderdelen begraven, maar als compleet geheel; er is touw/papyrus aangetroffen als verbinding tussen de losse onderdelen. Dit maakt de identificering als een zonneboot, zoals veel media berichtten, onwaarschijnlijk. Te meer omdat de eigenaar, in tegenstelling tot de zonneboot van Cheops, niet koninklijk is.
Momenteel wordt de boot geconserveerd en verder bestudeerd in het nieuwe lab van het Grand Egyptian Museum in Giza.

 

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Openluchtmuseum van Memphis Foto: Bjorn Koopmans

Op 18 augustus brak er brand uit in een stel bomen in het dorpje Mit Rahina, vlak bij het openluchtmuseum gewijd aan de archeologische vondsten van het oude Memphis, dat hier ooit stond. Minister Ibrahim was er echter snel bij om te verklaren dat het museum noch de archeologische sites in gevaar zijn geweest. Op zichzelf geen bijzonder bericht, maar in hetzelfde persbericht staat en passant de naam Mohsen Sayed Ali genoemd als secretaris-generaal van de Supreme Council of Antiquities (SCA); de titel die de illustere Zahi Hawass bijna een decennium heeft gevoerd, voor de SCA werd opgenomen in de MSA. Dit is de eerste keer dat 'ruchtbaarheid' wordt gegeven aan de huidige bekleder van dit ambt. Onduidelijk is wanneer Sayed is aangetreden, maar het moet ergens in mei of juni geweest zijn. Hiervoor was Sayed al werkzaam bij de SCA als hoofd van de afdeling Islamitische en Koptische Oudheden. In het persbericht over Mit Rahina wist Sayed te vertellen dat er gewerkt wordt aan een plan om plan om de monumenten beter te beschermen tegen brand en diefstal.

 

Zuid Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Karnak tempel Foto: Bjorn Koopmans

Niet alleen in Mit Rahina was er in augustus sprake van brand. Ook in de Karnak tempel brak in augustus brand uit; ook hier weer in een stel bomen naast het tempelcomplex. In Karnak is echter wel sprake van schade: de omheiningsmuur is waarschijnlijk gedeeltelijk verloren gegaan. De tempels in het enorme complex zijn volgens Mansour Boraik (hoofd van de MSA in Luxor) niet beschadigd.

 

Antiquiteitensmokkel

Sorry, you have not enough rights to view this image.

In beslag genomen sarcofaag bij de Amerikaanse douane Foto: U.S. Customs and Border Protection

De Amerikaanse douane heeft bij het World Trade Bridge in Laredo twee Egyptische mummiekisten onderschept omdat ze niet over de juiste Egyptische exportpapieren beschikten. Er is niets bekend gemaakt over de Amerikaanse geadresseerde, maar als niemand met de juiste papieren op de proppen komt, zullen de kisten uiteindelijk worden overhandigd aan Egypte. De kartonnage en houten mummiekisten zijn van goede kwaliteit en behoorden toe aan een man en een vrouw uit, vermoedelijk, de Late Tijd.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

In beslag genomen voorwerpen op Cairo Airport Foto: Al-Ahram

Ook op Cairo Airport is in augustus een poging tot antiquiteitensmokkel verijdeld. Een Egyptische man werd aangehouden met 11 kleine Grieks-Romeinse voorwerpen die volgens de man replica's uit Khan el-Khalili zijn. De collectie bestaat uit aardewerken beeldjes van Isis, Osiris, Horus, Afrodiet en enkele mensfiguren. Ook een drietal amuletten van faience en koper met de afbeelding van de god Bes behoorden tot de vangst.

 

Ander nieuws

Er zijn al vele theorieën geopperd om het einde van het Oude Rijk te verklaren. Onlangs nog maakte Huis van Horus voorzitter Janko Duinker tijdens de zomercursus over Abydos een pleidooi tegen de theorie dat decentralisering van gezag het land verdeelde. Ongeveer tegelijkertijd kwamen de U.S. Geological Survey, de Universiteit van Pennsylvania en het Smithsonian Institute in de media met het bericht dat zij aanwijzingen hebben gevonden dat veranderingen in het klimaat en grote droogste mogelijk de ondergang van het Oude Rijk hebben bewerkstelligd. De theorie is niet nieuw, maar het onderzoek van Christopher Bernhardt geeft meer geloofwaardigheid aan de theorie. Het team onderzocht bodemboringen uit de Nijldelta die grondlagen tot 7000 jaar geleden bevatten op pollen en houtskool. Het is aannemelijk dat relatief grote hoeveelheden houtskool en relatief weinig pollen wijzen op een periode van droogte. Deze combinatie werd vier keer aangetroffen in perioden tussen 3000 en 6000 jaar geleden. De grootste droogte zou rond 4200 jaar geleden zijn geweest, wat ongeveer samenvalt met het einde van het Oude Rijk. Aanwijzingen voor deze enorme droogte werden eerder ook al elders in de Levant aangetroffen.
Meer informatie is te vinden in het juli-nummer van het Amerikaanse magazine Geology.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

President Mohamed Morsi Foto: Internet

President Morsi beloofde tijdens een bezoek aan de Luxor tempel dat hij het toerisme in Egypte nieuw leven wil blazen en dat hij het toerisme en het behoud van Egyptes culturele erfgoed niet in de weg wil staan. Morsi hoopt daarmee internationale zorgen weg te nemen die ontstonden toen bleek dat Egyptes nieuwe president een conservatieve moslim zou worden. Morsi is van het Moslim Broederschap, waarvan enkele leden vorig jaar tijdens de revolutie duidelijk te kennen hebben gegeven de Islamitische wetgeving strikter te willen handhaven. Met het duidelijke statement van president Morsi zijn deze leden en conservatievelingen van de Salafistische partij monddood gemaakt. Morsi benadrukte dat Egypte veilig is voor toeristen en dat hij absoluut geen plannen heeft om bijvoorbeeld alcohol te verbieden, badplaatsen voor mannen en vrouwen te scheiden, of faraonische beelden te bedekken. Helaas slaat hij wat veiligheid betreft wellicht een beetje door, want met het oog op de recente ongeregeldheden in de Sinaï is het aantal politieagenten in de straten van Luxor flink opgehoogd, ondanks het feit dat Luxor meer dan 600 km van het risicogebied verwijderd ligt. Net als na de aanslag in Deir el-Bahri in 1997 lijkt men te denken dat toeristen zich veiliger voelen als de straten vol staan met mannen met mitrailleurs, terwijl dit in de praktijk vaak contraproductief werkt.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Minister Mohamed Ibrahim Ali Foto: Internet

Dr. Mohamed Ibrahim Ali is begin augustus opnieuw beëdigd als minister van het Ministry of State for Antiquities Affaires (MSA) door president Mohamed Morsi. Daarmee lijkt de vorige maand door premier Hisham Qandil geopperde samenvoeging van het MSA en het ministerie van Cultuur definitief van de baan. Na zijn hernieuwde aanstelling maakte Ibrahim de belofte dat hij alles op alles zal zetten om Egyptes erfgoed te behouden en het ingestorte toerisme weer op gang te helpen, bijvoorbeeld door het openen van meer monumenten. Ibrahim gaat tevens op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen, om niet langer volledig afhankelijk te zijn van het toerisme. Hij wil daarvoor nauw samenwerken met de ministeries van Toerisme, Buitenlandse Zaken, Cultuur, Godsdienstzaken en Internationale Samenwerking. De minister denkt bijvoorbeeld aan meer tentoonstellingen in het buitenland. Ook wil hij zich opnieuw in gaan zetten om Egyptische oudheden in het buitenland terug te krijgen en wil hij nauwer samenwerken met buitenlandse archeologische en egyptologische instellingen.

Laatst aangepast op woensdag, 29 augustus 2012 21:41