Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws juli 2012 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 28 juli 2012 21:59

Noord Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Zonneboot van koning Den te Abu Roasj Foto: AFP

In Abu Roasj is een bijzondere ontdekking gedaan. Een team van het Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) enMacquarie University heeft daar een goed geconserveerde houten boot opgegraven uit de tijd van Den, een koning uit de eerste dynastie. Abu Roasj is vooral bekend vanwege het grafmonument (een piramide of zonnetempel) van koning Djedefra (of Radjedef), een zoon van Cheops (vierde dynastie). Maar deze site, ten noordwesten van Cairo, heeft vooral een belangrijke rol gespeeld in de vroegste historie van Egypte. Adolf Klasens, conservator en later directeur van het RMO (1959-1979) verrichte tussen 1958 en 1961 onderzoek in de necropool van de eerste dynastie. Het IFAO doet dit al sinds het begin van de vorige eeuw. De bijzondere boot werd onlangs gevonden ten noorden van mastaba M6 door het IFAO en Macquarie University-team van dr. Yann Tristant. Op basis van deze vindplaats dateert men de boot tot de tijd van koning Den. Gezien eerdere vondsten van boten uit de vroeg-dynastieke periode en het Oude Rijk wordt ervan uitgegaan dat het om een zonneboot gaat. Over de exacte afmetingen van het vaartuig doen verschillende berichten de ronde, maar het lijkt er op dat de boot uit 11 planken bestaat, en ca. 6 meter lang en 1,5 meter breed is. Na restauratie zal hij te zien zijn in het National Museum of Egyptian Civilisation in Cairo, dat hopelijk volgend jaar open gaat.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Sfinx van Giza Foto: Bjorn Koopmans

De MSA (vroeger SCA) en USAID (United States Agency for International Development) zijn al jaren actief in het verlagen en het bewaken van het grondwaterpeil van het Giza-plateau, omdat het water een toenemende bedreiging voor de monumenten vormt. Met name de Sfinx en de daltempel van Chafra zijn in gevaar, omdat deze zich aan de voet van het plateau bevinden. Recentelijk zijn er nog 18 moderne pompen ingezet om het grondwaterpeil te verlagen. Maar nu dreigt dit project de monumenten juist in gevaar te brengen, aldus Kamal Oda, professor in de hydrologie aan de Suez Canal University. De pompen zullen 26.000 m3 water per jaar wegpompen uit een diepte van 100 meter. Dit is zoveel water, dat Oda vreest dat de grond er door zal verzakken, met alle gevolgen voor de monumenten van dien. Ali El-Asfar, directeur van de MSA-afdeling voor het Giza-plateau, bestrijdt dit echter. Volgens hem zullen de pompen automatisch stoppen zodra het grondwaterpeil is gezakt tot 15,5 m boven zeeniveau.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Piramide van Snefroe en piramide van Amenemhat II (voorgrond) te Dasjoer Foto: Bjorn Koopmans

Duitse geologen van de Freie Universität in Berlijn en het German Archaeological Institute in Egypt stellen dat koning Snefroe aanzienlijk meer bouwwerkzaamheden in Dasjoer heeft laten verrichten dan tot dusver bekend was. De zgn. Rode Piramide in Dasjoer is de oudste ware piramide in Egypte en werd gebouwd voor Snefroe als laatste rustplaats. Maar volgens de geologen heeft Snefroe daarnaast het gebied rondom deze piramide mogelijk omgetoverd tot een aantal enorme terrassen. Wellicht met als doel het piramidecomplex nog beter te doen opvallen. De onderzoekers kwamen tot deze conclusie nadat ze zich realiseerden dat het kenmerkende fractale patroon aan de rand van de woestijn in Dasjoer ontbreekt. Regenwater stroomt van minuscule stroompjes over in grotere stroompjes, die weer samenkomen in nog grotere stroompjes, totdat de stromen uiteindelijk samenkomen in de grote wadi's die we overal in Egyptische woestijnen kunnen zien. In wezen vormen al deze uitgedroogde waterstromen fractalen, omdat het een patroon is dat zich blijft herhalen, hoever je ze ook uitvergroot. Deze natuurlijke patronen lijken echter volledig te ontbreken in Dasjoer, aldus Arne Ramisch van de Freie Universität in het tijdschrift Quaternary International. Vooral het 6 km2 grote gebied rondom de piramide. Mogelijk zal deze ontdekking nieuwe opgravingen in dit fascinerende gebied stimuleren.

 

Midden Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Graf Chnoemhotep II te Beni Hassan Foto: Bjorn Koopmans

Onder de inspirerende naam “National Project to Document Egypt’s Heritage” is het toenmalige SCA (nu MSA) acht jaar geleden het uiterst ambitieuze initiatief genomen om al het culturele en archeologische erfgoed in Egypte te documenteren. Als eerste zijn de graven van gouwvorsten uit het Midden Rijk in Beni Hassan uitgebreid bekeken. Volgens Mohamed Ibrahim, minister van Antiquiteiten, zijn daarbij de meest geavanceerde technologieën gebruikt. Het resultaat is onlangs gepresenteerd: een boek van 337 pagina’s met 268 foto’s en 62 tekeningen. Desondanks zijn slechts de 12 gedecoreerde graven van de in totaal 39 graven in de necropool gedocumenteerd.

 

Gevolgen van Egyptische revolutie

De recentelijk aangestelde minister-president Hisham Qandil liet eind juli weten dat hij voornemens is om de ministeries van Oudheden (MSA) en Cultuur samen te voegen. Daarmee maakt hij één van de laatste decreten van oud-president Mubarak van begin 2011 ongedaan. Mubarak besloot toen om de Supreme Council of Antiquities (SCA) niet langer te laten rapporteren aan de minister van Cultuur, maar direct aan de minister-president. Het nieuwe Ministry of State for Antiquities was geboren, met de flamboyante Zahi Hawass aan het roer. Na Mubarak's aftreden had het MSA lange tijd een knipperlicht-bestaan tot het aantreden van de huidige minister Mohamed Ibrahim eind vorig jaar. Nu lijkt het er dus weer op dat het MSA opnieuw ophoudt te bestaan om opnieuw onderdeel te worden van het ministerie van Cultuur. Het Egyptische Archeologen Syndicaat heeft in reactie hierop een petitie gestuurd aan minister-president Qandil en president Mohamed Morsi met het verzoek af te zien van dit plan, omdat het slecht zou zijn voor Egyptes oudheden. De archeologen zijn bang dat de inkomsten die de oudheden genereren voor andere doelen ingezet zullen worden dan voor opgravingen, conservatie en documentatie.

 

Smokkel en reclamatie oudheden

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Spitsmuis sarcofaag en röntgenopname van de muis Foto: Ahram Online

Wie dacht dat de oude Egyptenaren niet van kleine knaagdieren hielden, heeft het mis. Op 17 juli jl. was in het Egyptisch Museum in Cairo een 'piep-'kleine sarcofaag te zien, bedoeld voor de mummie van een spitsmuis die er nog altijd in zit. Spitsmuizen werden soms gezien als een heraut van de god Horus. Het kleine houten kistje, bedekt met bepleistering en bladgoud, werd gemaakt in de Ptolemeïsche tijd en in 1804 opgegraven in Tuna el-Gebel door een expeditie van de Cairo University, onder leiding van Sami Gabra. Na de ontdekking raakte het kistje echter vermist en dook het pas in 1964 weer op, toen de Duitse verzamelaar Robert Schleicher het van een handelaar in Amsterdam kocht. In 1997 bood hij het aan aan het Egyptisch Museum in Leipzig, dat in 2011 een onderzoek deed naar de herkomst van het zeldzame mummiekistje. Daaruit bleek dat het 20 cm brede kistje waarschijnlijk uit Egypte gesmokkeld was. En nu is het bijzondere voorwerp dus weer terug. Het is niet bekend waar de spitsmuissarcofaag precies opgesteld staat en voor hoe lang.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Reliëfblok met naam van Ramses II Foto: Ahram Online

Waar in Nederland bij toeval hennepkwekerijen in huizen worden gevonden, gebeurt dat in Egypte schijnbaar met oudheden. Op 11 juli jl. bezocht de politie een woning in Cairo, nadat een bewoner had geklaagd over het verval van zijn huis. Hij had de lokale overheid om hulp gevraagd bij de renovatie van het pand. De aandacht van de politie werd echter vooral getrokken door apparatuur dat gebruikt wordt bij archeologisch onderzoek in een naburig huis. Toen de politie besloot ook dat huis te bezoeken, trof het een kalkstenen reliëfblok aan met de naam van Ramses II, en graafgereedschap. De apparatuur en het reliëf zijn onmiddellijk in beslag genomen en de huiseigenaar is opgepakt. Een archeologisch comité bevestigde de authenticiteit van het reliëf. Het zou gaan om een stuk van een schijndeur uit een graf. Het reliëf wordt in het Egyptisch Museum in Cairo gerestaureerd.

Halverwege juli was er kort ophef over een serie video's die de Egyptische krant Ahram Online heeft ontvangen, en waarop antiquiteiten te zien zijn die vorig jaar uit het Egyptisch Museum in Cairo gestolen zouden zijn en nu te koop worden aangeboden in de provincie Qena. Het oorspronkelijke nieuwsartikel op de website van Ahram Online is enkele dagen later verwijderd, maar de enige daarop gepubliceerde video is hier nog wel te zien. Op de videobeelden zou het hoofd van een beeld van Toetmoses IV te zien zijn, evenals een dodenboek-papyrus met de naam van Toetmoses IV. Ook zouden er vier beeldjes van de godin Selket en een zwart geschilderd beeldje van Seti I getoond worden. Op de vrijgegeven video is echter alleen een Grieks-Romeinse mummie, een soort schrijn en een stuk perkament met fragmenten van een tekst en dodenboek-vignetten te zien. Van al deze objecten mag sterk getwijfeld worden of ze authentiek zijn. Volgens Ahmed Saleh, directeur van de antiquiteiten in Abu Simbel, zijn de voorwerpen wel degelijk authentiek. Maar Yasmin El-Shazly, hoofd van de afdeling documentatie van het Egyptisch Museum in Cairo, bestrijd dat. Niet alleen stellen zij en haar collega's dat de objecten op de video's vervalsingen zijn, maar ook dat dergelijke voorwerpen zeker niet gestolen zijn uit het museum. Op dit moment worden er nog 25 van de 54 gestolen voorwerpen uit het museum vermist. Daar zitten geen papyri, schrijnen of beelden van Toetmoses IV en Seti I bij.
Onduidelijk is nog waar de video's vandaan komen en waarom ze gemaakt zijn, maar het lijkt in elk geval zeer onwaarschijnlijk dat het hier om echte antiquiteiten gaat.

Laatst aangepast op vrijdag, 03 augustus 2012 09:19