Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws juni 2012 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 30 juni 2012 22:32

Noord Egypte

Eind mei heeft de antiquiteitenpolitie 40 fragmenten van sjabtie-beeldjes teruggevonden, die vorig jaar gestolen waren uit een opslagplaats van een opgraving van de Cairo University te Giza. Tegelijk met de sjabties werden er ook reliëfblokken gevonden met teksten en een 48 cm hoge kalkstenen schijndeur. De gestolen oudheden waren door de dieven begraven in het zand.

Nog eens 70 gestolen oudheden werden een paar weken later gevonden te Giza, waaronder 17 amuletten, ringen, bronzen lepels, Romeinse en Islamitische munten en glazen flessen. Deze voorwerpen waren nergens als vermist opgegeven en zijn dus waarschijnlijk illegaal opgegraven.

Oostelijke woestijn

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Romeinse glazen kralen, gevonden te Berenice Foto: pap.pl

Een Pools-Amerikaanse expeditie heeft tijdens hun 5e opgravingsseizoen in Berenice (aan de Rode Zeekust) de ruïnes van een fort en een tempel ontdekt. Het team staat onder leiding van Iwona Zych van het Polish Centre of Mediterranean Archaeology van de Universiteit van Warschau en professor Steven Sidebotham van de Universiteit van Delaware. Geofysische studies i.c.m. kleine opgravingen wezen op de aanwezigheid van een groot gebouw dat men identificeert als een hoektoren van een fort uit de eerste helft van de 3e eeuw n.Chr. In de nabijheid van de muren werden diverse gereedschappen aangetroffen, zoals een wetsteen en een dierlijk schouderblad dat vermoedelijk als schep is gebruikt.

Verderop, bij de oorspronkelijke zeehaven, vond het team een tempelcomplex, bestaande uit minstens drie gebouwen uit de 4e-5e eeuw n.Chr. In het complex trof men een groot koraal aan dat, aldus de archeologen, ongetwijfeld een cultische betekenis heeft gehad. Ook werden er vele votiefoffers aangetroffen, waaronder een bronzen plaque met een afbeelding van een stierenkop. Vermoedelijk komt de plaque uit Zuid Arabië, wat wijst op een oude, religieuze link met mensen uit dit gebied.

In een Romeinse afvalberg te Berenice werden eveneens enkele bijzondere vondsten gedaan: twee glazen kralen uit de 1e eeuw n.Chr. met afbeeldingen van theatermaskers volgens de millefiori-techniek, een houten label met een Griekse en mogelijk Aramese tekst, en een deel van een kokosnoot uit India. Hieruit blijkt opnieuw dat de havenstad Berenice een belangrijke handelsstad was.

Zuid Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Locatie van beschadigde stele van Merenptah te Gebel Silsilah Foto: Kate Gingell

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Beschadigde stele van Merenptah te Gebel Silsilah Foto: Kate Gingell

Begin juni hebben archeologen en bewakers in Gebel Silsilah de beschadiging en diefstal van een rotsstèle van Merenptah verijdeld. Vier mannen probeerden het reliëf uit de rots te hakken om het mee te nemen, toen de bewakers ingrepen. Volgens minister Ibrahim zijn de bewakers beloond voor hun optreden en is de beveiliging van het gebied aangescherpt. Abdel Hamid Maarouf, het afdelingshoofd binnen de MSA voor Egyptische oudheden, vertelde de pers dat het reliëf van 120 cm bij 90 cm koning Merenptah weergeeft die Maät aanbiedt aan Amon-Ra. De stèle bevindt zich tussen de kapel van Merenptah en de kapel van zijn vader Ramses II, en is licht beschadigd, maar zal gerestaureerd worden. De vier daders zijn gearresteerd.

Elf plunderaars die tijdens de onrust in januari 2011 hun slag sloegen in een antiquiteitendepot in Qurna (op de westoever bij Luxor) zijn onlangs berecht. Zes werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en vijf anderen tot 10 jaar gevangenisstraf. Ze sloegen een deur in, verwondden drie bewakers en stalen een zwart granieten beeld van Sechmet.

Museum Nieuws

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Aton Museum te Amarna in aanbouw Foto: Ahram Online

Het Aton-Museum in Amarna is nu al heel wat jaren in aanbouw, maar lijkt volgend jaar dan toch eindelijk open te gaan. Het museum is een cadeau van Duitsland uit 1998 en werkt nauw samen met het Hildesheim Museum. Opmerkelijk is dat het museum de vorm van een piramide heeft, een type bouwwerk dat absoluut geen verband heeft met deze regio. Het gebouw heeft vijf verdiepingen, 14 zalen, een conferentiezaal en faciliteiten voor museumstudies. In de tuinen zijn replica's van oud-Egyptische voorwerpen te zien. Het museum zal zich uiteraard vooral richten op de figuren die geassocieerd worden met Amarna: koning Achnaton, koningin Nefertiti en hun families en hofhouding. Tentoongesteld worden onder meer beelden van het koningspaar en van Amenhotep III en Teje, een aantal talatat-stenen, en diplomatieke correspondentie met de buurlanden van Egypte. Lees dit artikel voor meer informatie over het museum.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Voorwerpen uit het grafvan Djehoeti Foto: Ahram Online

Een aantal belangrijke voorwerpen uit het graf van Djehoeti in Dra Abul-Naga (op de westoever bij Luxor) zal, na jaren in de opslag te hebben gelegen, binnenkort te zien zijn in het Luxor Museum. Djehoeti was opzichter van de werken van de vrouwelijke koning Hatsjepsoet. Zijn graf werd in 2003 ontdekt door een Spaans-Egyptische missie, onder leiding van Jose Manuel Galán, en leverde een breed scala aan voorwerpen op uit zeer uiteenlopende tijden. In het ongebruikelijk vormgegeven graf zijn vele afbeeldingen te zien van o.a. de bedevaart naar Abydos, jacht in de woestijn en een harpspeler met een dikke buik; een unieke voorstelling voor deze periode. Onder meer de volgende voorwerpen zullen te zien zijn: de goed bewaard gebleven mummiekist van soldaat Iker uit het Midden Rijk, die gevonden werd in het voorhof van Djehoeti's graf; vijf pijlen van riet, waarvan drie zelfs nog veren hebben; aardewerken vazen in de typerende flesvorm uit de tijd van Toetmoses III; boeketten van bloemen; faience nekhangers; gouden oorringen en armbanden. Onbekend is per wanneer de voorwerpen te zien zullen zijn.

Ander Nieuws

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Moderne Egyptische kat Foto: Sandra van der Lee

Het lijkt er op dat we onze gedomesticeerde huiskat aan de oude Egyptenaren te danken hebben . Dat blijkt althans uit een studie van de University of California Davis, gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Archaeological Science. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de genetische overeenkomsten tussen de moderne kat, de kattenmummies uit Egypte en wilde katten om vast te stellen wanneer de kat voor het eerst gedomesticeerd werd. Gebleken is dat de drie onderzochte kattenmummies genetisch het meest overeen kwamen met moderne katten, wat er op wijst dat de kat toen al gedomesticeerd was. Bij het doortrekken van deze ‘genetische lijn’ concludeerde het team dat de kat ergens tussen 2000 en 7500 jaar eerder gedomesticeerd moet zijn. Dus ergens in de predynastische of vroegdynastische tijd. Volgens het artikel (niet gratis te lezen), waar onder meer dierenmummie-expert Salima Ikram aan heeft meegewerkt, fokten de Egyptenaren in de Late Tijd katten op grote schaal om aan de vraag voor katoffers te kunnen voldoen. Deze miljoenen offers waren bestemd voor godinnen als Bastet en Mefdet.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Fenicische kruik uit Tel Megiddo Foto: Fenisische E. Zapassky et al, Tel Aviv University

Onderzoekers aan de Tel Aviv Universiteit beweren in dit artikel in het tijdschrift PLoS-ONE een bijzondere ontdekking te hebben gedaan. Volgens de onderzoekers, onder leiding van professor Itzhak Benenson, ontwikkelden de oude Egyptenaren een tot dusver onbekend systeem om volume-eenheden te meten. Men heeft altijd aangenomen dat handelaren het volume van een kruik voor olie, wijn of andere goederen moesten schatten, maar het lijkt er nu op dat er wel degelijk een tamelijk nauwkeurig systeem gebruikt werd. Niet alleen in Egypte, maar ook langs de gehele oostkant van de Middellandse Zee. De Egyptenaren gebruikten ‘hekat’ als volume-eenheid, wat ongeveer gelijk staat aan 4,8 liter. Een kruik met een omtrek van 1 cubit (52 cm) heeft een inhoud van ongeveer 0,5 hekat. Het systeem zou volgens de onderzoekers gebruikt zijn tussen 1500 tot 700 v.Chr. en werd ontdekt toen hoofdonderzoeker Elena Zapassky 3D-modellen maakte van Fenicische ronde en elliptische kruiken uit Tel Megiddo. Na honderden metingen bleek dat de meeste kruiken een diameter hebben van ongeveer 1 cubit. Andere, langwerpige kruiken bleken een inhoud van 1 hekat te hebben. De statistische achtergronden en de wiskundige formule worden uitgebreid in het artikel besproken. Het meetsysteem raakte buiten gebruik naarmate de Assyriërs de regio in handen kregen.

Laatst aangepast op zaterdag, 30 juni 2012 22:44