Zoeken

Willekeurige foto

  • 3063 - Graf Djehoetihotep in Sudan National Museum - Chartoem
  • Categorie: Nubiëreis najaar 2010
  • Commentaren: 0

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws mei 2012 PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 29 april 2012 21:26

Gevolgen van de Egyptische revolutie

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Chnoemtempel te Esna Foto: Bjorn Koopmans

Sinds de revolutie uitbrak in januari 2011 is het aantal plunderingen en illegale opgravingen in Egypte maar liefst verhonderdvoudigd. Vorig jaar zijn er 5697 illegale opgravingen aan het licht gekomen. In 2010 waren dat er nog maar een stuk of 60. De illegale handel in oudheden is ook flink toegenomen met 1467 geregistreerde gevallen. Daar komen nog 130 pogingen tot smokkel bovenop.
Vorige maand arresteerde de politie twee mannen in Esna, die een 10 meter diepe schacht onder hun huis, vlak achter de tempel, hadden gegraven. In de schacht vond de politie voorwerpen met hiëroglifische inscripties en aardewerken potten. Een dergelijk incident deed zich vorige maand ook in Aswan voor. Hierbij werden onder meer een wierrookbrander en stèles ingenomen.
Volgens majoor-generaal Abdel-Rahim Hassan, commandant van de Toeristen- en Antiquiteitenpolitie, schrikken de dieven er zelfs niet meer voor terug om hun werk te verrichten op publieke sites zoals het Giza-plateau en de tempels van Luxor. Als gevolg van illegale opgravingen zijn zeker 35 mensen omgekomen, bijvoorbeeld door ingestorte tunnels en onenigheid over de verdeling van vondsten, aldus een anonieme bron bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gebrek aan politieke druk en voortdurende angst voor wraakacties door revolutionairen weerhoudt de politie ervan om hun werk te hervatten, aldus de anonieme bron. Volgens Ahmed Mustafa, tot vorig jaar een belangrijk figuur in de SCA, zijn slechts 300 van de 800 gestolen oudheden uit het depot van Qantara teruggevonden. Dit depot werd in de begindagen van de revolutie grondig geplunderd door gewapende bendes. Zahi Hawass, die destijds minister van Antiquiteiten was, beweerde dat (zo goed als) alle oudheden daags na de diefstal teruggevonden zijn. Inmiddels is de beveiliging van depots een stuk verbeterd, waardoor de dieven hun aandacht zijn gaan richten op opgravingen.
Ook de oprukkende urbanisatie blijft een groot probleem. Waar controle verdwijnt, vervagen afbakeningen en wordt er gebouwd op archeologisch terrein. Eind mei nog verschenen er berichten in de media van vernielingen in Tell Aboe Mandour en Aboe Rawasj. Op de heuvel met de piramide van koning Djedefra van laatstgenoemde site zouden zelfs villa’s gebouwd zijn en worden er rioolpijpen ingegraven. Mensen die het er niet mee eens zijn worden door huurlingen geïntimideerd en bedreigd, aldus een recent artikel van een Egyptische krant. Het terrein is eigendom van het MSA, maar op de een of andere manier zou een projectontwikkelaar het toch hebben weten te verkopen.
Hopelijk is huidig minister Ibrahim in staat om de vernielingen en plunderingen snel een halt toe te roepen.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Piramidecomplex van Djedefra te Aboe Rawasj Foto: Bjorn Koopmans

Gelukkig heeft de oudheidkundige politie van Saqqara eind mei 35 gestolen sjabties teruggevonden. Ze werden aangetroffen in het zand nabij de graftempel van Horemheb. De beeldjes zijn van groen faience en tussen de 5,6 en 8 cm hoog. Waarschijnlijk zijn de sjabties gestolen tijdens de onrust van ruim een jaar geleden of tijdens de nasleep daarvan. Er is een archeologische commissie in het leven geroepen om de herkomst van de beeldjes te achterhalen.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

De Denkmäler Aus Aegypten Und Aethiopien  van het ESI Foto: Ola El-Saket

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Verbrande kaart uit de Denkmäler Aus Aegypten Und Aethiopien van het ESI Foto: Ola El-Saket

Bijna een half jaar na de grote brand in het Institute d’Egypte in Cairo als gevolg van rellen tussen demonstranten en de politie, wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Vreemd genoeg is het lot van de Description de l’Egypte nog altijd onduidelijk, maar het lijkt er op dat de meeste delen enkel schade aan de randen hebben. Andere boeken zijn er veel ernstiger aan toe. Volgens Zain Abdul Hady, directeur van de Nationale Bibliotheek, waar de restauratiewerkzaamheden plaatsvinden, zijn meer dan 10.000 boeken compleet verloren gegaan. Ongeveer 20.000 boeken zijn beschadigd door vuur, bluswater en/of puin. Een even groot aantal boeken is gelukkig gespaard gebleven. De Denkmäler Aus Aegypten Und Aethiopien van Karl Richard Lepsius is in een slechte staat. In dit artikel van Egypt Independent leest u meer over de immense restauratieklus waar de Nationale Bibliotheek voor staat. Volgens Abdel Hady zal het nog zeker 15 jaar en 13 miljoen euro kosten om de schade aan de kostbare boeken zo goed mogelijk te herstellen. Opmerkelijk genoeg is het monumentale pand zelf al bijna volledig gerestaureerd, tot en met de boekenkasten aan toe.

 

Noord Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Daltempel piramidecomplex van Chafra te Giza Foto: Bjorn Koopmans

Als gevolg van de installatie van een nieuw rioleringssysteem in Nazlet Al-Seman ondervinden de monumenten van het Giza-plateau de laatste jaren steeds meer last van een hoge grondwaterstand, ondanks het vele drainagewerk dat in de jaren daarvoor is verricht door de toenmalige SCA. Daarom verklaarde minister Ibrahim eind mei dat er opnieuw 18 pompen in werking zijn gezet om zo'n 1100 m2 grondwater per uur weg te pompen. De werkzaamheden begonnen bij de daltempel
van het piramidecomplex van Chafra en de Sfinx. Niettemin is het grondwaterpeil met zo'n 4,6 m diepte nog altijd goed, aldus Mohamed El-Sheikha, hoofd van de Projectenafdeling van het MSA.

Midden Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Dikke sediment laag in het nieuw ontdekte graf van Djehoetihotep te Deir el-Bersha Foto: KU Leuven

In Deir el-Bersha is dit voorjaar een rijkelijk gevuld graf uit het einde van de Eerste Tussentijd gevonden. In het graf vond het team van de Katholieke Universiteit Leuven, onder leiding van Harco Willems, onder meer resten van lijkkisten bedekt met funeraire teksten en rituele objecten van albast, koper, aardewerk en andere materialen. Desondanks is het graf zeker twee keer geplunderd, waarbij grote schade is toegebracht. Het graf moet hebben toebehoort aan een belangrijk persoon, zoals een gouwvorst. Het is minstens 100 jaar geleden dat een dergelijke vondst gedaan werd in Deir el-Bersha.
Het graf werd gevonden in het graf van Ahanacht I, de eerste vorst van deze Hazen-gouw. Dit graf is al in 1915 uitgebreid onderzocht door George Andrew Reisner, maar hij heeft de zuidwestelijke schacht in het graf nooit helemaal uitgegraven omdat hij de indruk had dat de schacht kortgeleden nog geplunderd was. Die kans greep het team uit Leuven aan, met dit prachtige resultaat als gevolg! Gezien deze unieke situatie acht het team uitgesloten dat in Deir el-Bersha nog meer van dergelijke graven te vinden zijn.
Bijna tot op de bodem van de zes meter diepe schacht werden sigarettenpeuken en krantsnippers uit de 20e eeuw gevonden, naast fragmenten van reliëfs uit het graf. De grafkamer was helemaal gevuld met stenen, die daar door plunderaars ingegooid zijn. De stenen hebben veel van het houten grafinventaris vernietigd. Toch hebben de grafrovers nog veel achtergelaten. De eerste grafrovers betraden het graf waarschijnlijk al in de oudheid. Daarbij zijn waarschijnlijk vooral goud en andere dure materialen meegenomen. De vele fragmenten van bladgoud die in het graf gevonden zijn, duiden er op dat de lijkkist en een aantal grafgiften bedekt waren met goud. Na deze eerste plundering bleef het graf waarschijnlijk jarenlang blootgesteld aan de elementen, getuige de dikke laag sediment waarmee de bodem bedekt was. De tweede groep grafrovers, in de 19e eeuw, dachten waarschijnlijk dat deze laag de bodem van het graf was, daar zij de grafgiften die door het sediment bedekt waren niet hebben opgemerkt. Wel hebben deze grafrovers grote schade toegebracht aan de lijkkisten en het houten meubilair, dat inmiddels al aardig verrot was door de blootstelling aan lucht en vocht.
In de dikke sediment laag vond het team van de KU Leuven vele tientallen voorwerpen in situ, waaronder kleine modellen van vazen, offertafels, hoofdsteunen, offervazen, schalen en tafels, van albast en koper. Noemenswaardig is de vondst van enkele rituele voorwerpen die tot dusver alleen bekend waren van afbeeldingen. Dankzij het feit dat het grafinventaris grotendeels in situ bleef, is het mogelijk om het begrafenisritueel enigszins te reconstrueren. Duidelijk is dat de kist als eerste in het graf werd geplaatst. Daarna werd een reinigingsritueel uitgevoerd, gevolgd door een offerritueel. Dit laatste ritueel was al bekend van afbeeldingen en teksten, maar dit is het eerste archeologische bewijs dat een dergelijk ritueel in de grafkamer werd uitgevoerd.
De lijkkisten zijn in dermate slechte staat dat ze eerst geconserveerd moeten worden voordat ze bestudeerd kunnen worden. Toch is al duidelijk dat de teksten op de kisten spreken over een man met de naam Djehoetinacht. Dit is tevens de naam van de vader van Ahanacht I, in wiens graf dit graf is aangelegd. Het is dus aannemelijk dat Ahanacht I zijn vader in zijn eigen graf heeft laten begraven. Djehoetinacht was de laatste gouwvorst van de Hazen-gouw uit de Eerste Tussentijd.
Een lijkkist is tevens bedekt met zgn. Sarcofaagteksten (of beter: 'Coffin Texts'). Tot dusver was de lijkkist van Ahanacht I het oudst bekende voorbeeld hiervan, maar nu lijkt er dus een nog ouder exemplaar te zijn gevonden.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Koperen rituele voorwerpen in het graf van Djehoetihotep Foto: KU Leuven

 

Zuid Egypte

Het opgravingsteam van de Universiteit van Basel heeft een voorlopig verslag gepubliceerd over het afgelopen voorjaarseizoen. Daarin wordt onder meer over het recent ontdekte graf KV64 in het Dal der Koningen gesproken. De oorspronkelijke begrafenis uit de 18e dynastie is grondig geplunderd in de oudheid. De mummiekist en grote delen van de kanopenkruiken en -kist, vaatwerk en mogelijk meubels zijn niet aangetroffen. Op de bodem van het graf, onder een dikke laag sediment werden wel fragmenten van drie kanopenkruiken gevonden, waaronder twee deksels met een mensenhoofd. Ook vond het team fragmenten van leer en glas. Een kleine houten label met de naam van een koningsdochter en houten splinters van een meubelstuk met de naam van Amenhotep III horen wellicht niet bij het oorspronkelijke grafinventaris, maar zijn hier mogelijk later ingebracht of ingespoeld. Dergelijke fragmenten zijn ook elders in het Dal der Koningen gevonden. Langs de noordelijke wand van het graf lagen overblijfselen van een mummie zonder windselen. Waarschijnlijk betreft dit de oorspronkelijke eigenaar van het graf.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Isis tempeltje te Deir el-Shalwit Foto: Bjorn Koopmans

In dit artikel vindt u een mooi overzicht van de opgravings-, en restauratiewerkzaamheden aan het Moet-tempelcomplex te Karnak, het Isis-tempeltje van Deir el-Shawit (westoever van Luxor) en het kapelletje voor Hathor op het eiland Philae. In het artikel wordt tevens gesteld dat de eerste twee genoemde tempels volgens planning volgend jaar voor het publiek worden geopend. De Hathor-kapel wordt naar verwachting binnen een maand geopend.

 

Ander Nieuws

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Graf van Hetepheres in het Giza 3D project Foto: Dassault Systèmes

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Indruk van koningin Hetepheres in het Giza 3D project Foto: Dassault Systèmes

Zo nu en dan is de wereld getuige van een flinke stap voorwaarts in de samenwerking tussen wetenschap en techniek. Onlangs werd zo'n stap gezet met de publicatie van de Giza 3D website. Digitale reconstructies van monumenten uit het Oude Egypte waren er al veel langer, maar veelal waren deze zeer beperkt, onnauwkeurig en soms gewoon lelijk. Bovendien hadden veel van deze reconstructies voornamelijk tot doel om te vermaken of het benadrukken van een theorie of een zeer specifiek aspect van het Oude Egypte. Giza 3D biedt zeker ook een aardige 'entertainment-factor', maar probeert vooral om een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van het Giza-plateau te bieden met een schat aan informatie over uiteenlopende onderwerpen. Het biedt gebruikers een ongekende kijk op Egypte tijdens het Oude Rijk. Het project is een samenwerking tussen Harvard University, het Museum of Fine Arts in Boston en Dassault Systèmes. Laatstgenoemde was een jaar geleden ook al betrokken bij een redelijk eenvoudige digitale reconstructie van de piramide van Choefoe. Toen in opdracht van Jean-Pierre Houdin, de Franse architect met controversiële ideeën over de bouwmethode van deze piramide.
Het Giza 3D platform is gratis toegankelijk en geschikt voor een breed scala aan apparatuur, waaronder 3D-tv's en simulatieruimtes. Volgens Peter Der Manuellian, professor in de Egyptologie aan de Harvard University, is elk aspect van de reconstructie goed doordacht, inclusief de kleuren en patronen. In de reconstructie zijn alle beschikbare onderzoeksmaterialen verwerkt om een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave te maken. Deze oorspronkelijke materialen zijn overal in de reconstructie te raadplegen.
Te bezoeken zijn onder andere de piramiden van Choefoe, Chafra en Menkaoera en het rijkelijk gevulde graf van koningin Hetepheres. Alle monumenten kunnen bekeken worden vanuit verschillende hoeken en in verschillende tijden (zoals tijdens de bouw en na de opgraving). Waar dat van toepassing is, zijn alle grafvondsten in situ te bewonderen en aan te klikken voor meer informatie.
Al met al zeker een (herhaaldelijk) bezoek waard! Klik hier voor een voorbeeldfilmpje waarmee u een goede indruk krijgt van de mogelijkheden.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Bronzen vouwkruk uit Noord Duitsland Foto: Nils Pamperin-Archäologisches Museum Hamburg

In dit aardige artikel wordt de suggestie gedaan dat de Germaanse stammen al een direct contact met de oude Egyptenaren hadden. Dat lijkt ver gezocht, maar wie de afgebeelde Germaanse kruk ziet, moet toch onmiddellijk aan het Egyptische Nieuwe Rijk denken. Van dit type kruk zijn er ongeveer 20 gevonden in het noorden van Duitsland en Denemarken.

Wellicht maar zijdelings relevant voor deze rubriek is dit artikel over de samenwerking door verschillende Egyptische belangenpartijen in Egypte ter behoud van culturele en archeologische sites in Egypte. Het is interessant en bemoedigend om te lezen hoezeer vele Egyptenaren betrokken zijn met hun eigen geschiedenis. Dit staat in sterk contrast met het onderwerp waarmee ik dit artikel begon.

 

Foto 9

In dit aardige artikel wordt de suggestie gedaan dat de Germaanse stammen al een direct contact met de oude Egyptenaren hadden. Dat lijkt ver gezocht, maar wie de afgebeelde Germaanse kruk ziet, moet toch onmiddellijk aan het Egyptische
Nieuwe Rijk denken. Van dit type kruk zijn er ongeveer 20 gevonden in het noorden van Duitsland en Denemarken.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 29 mei 2012 21:26