Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws december 2011 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 31 december 2011 09:37

Gevolgen van de Egyptische revolutie
Zoals verwacht is Mohamed Ibrahim Ali Sayed aangesteld als minister van het (opnieuw) nieuw gestichte Ministry of State for Antiquities Affaires (MSAA). Deze rol werd eerder vervuld door de roemruchte Zahi Hawass toen toenmalig president Hosni Mubarak de eerste twee maal tot oprichting van het MSAA verordende.
Ibrahim Ali haalde zijn PhD aan de Universiteit van Sorbonne (Frankrijk) en werkte eerder binnen de SCA bij de afdeling Saqqara en Giza. Voor zijn aanstelling als minister was hij professor van Archeologie aan de Ain Shams Universiteit. Ibrahim Ali neemt in zijn nieuwe rol de verantwoordelijkheid over alle oudheden in Egypte, waardoor ook de SCA voortaan (opnieuw) onder de MSAA gevoegd zal worden.
De plannen van Ibrahim Ali voor de nabije en verre toekomst wijken niet wezenlijk af van zijn voorgangers en van Mustafa Amin, de secretaris-generaal van de SCA. Toch zei Ibrahim Ali zich meer te concentreren op de archeologen dan op de archeologie en beloofde hij tevens het Serapeum in Saqqara binnenkort voor het publiek te openen.

De MSA heeft maatregelen aangekondigd om de werkomstandigheden van personeel tegemoet te komen. Zo zal 320.000 euro aan inkomsten uit de Toetanchamon tentoonstelling in Japan ingezet worden voor betere medische zorg. Dit geld was eerder bestemd voor opgravingen in het Dal der Koningen. Ook worden entreegelden voor Islamitische monumenten in Cairo voor buitenlandse toeristen verhoogd. Dat geld zal echter ingezet worden voor de restauratie en onderhoud van deze monumenten. Om mensen in de ingestorte toeristensector tegemoet te komen, zal de MSA voortaan in de maanden juni en augustus geen huur meer vragen voor winkeltjes en cafetaria bij musea en archeologische sites.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Mohammed Nour, woordvoerder van de Salafistische al-Nour partij Foto: internet

De Egyptische verkiezingen zijn nog in volle gang, maar nu al lijkt duidelijk dat het Moslim Broederschap en de Salafistische al-Nour partij de grote winnaars zullen worden. Hoewel beide partijen grote verschillen in inzichten en doelstellingen profileren, hebben met name de Salafisten al duidelijk te kennen gegeven grote veranderingen in het toerisme en de monumentenzorg te willen doorvoeren. Zo wordt openlijk gespeculeerd over het verbieden van alcohol of het dragen van bikini's. Maar gezien de context van deze rubriek is het belangrijker te melden dat er ook openlijk gesproken wordt over het mogelijk bedekken van faraonische beelden met was of kalk, en zelfs over het vernietigen van faraonische monumenten, daar deze, naar de opvattingen van de betreffende partijleden, in strijd zijn met de Islamitische geloofsopvattingen en wetgeving. Gelukkig hebben duizenden Egyptenaren hun ongenoegen over deze mogelijke plannen duidelijk kenbaar gemaakt door te demonstreren bij het Giza plateau en hebben ook verschillende politici aangegeven weinig of niets te zien in dergelijke maatregelen. Zolang de verkiezingen nog gaande zijn is het gissen naar de uiteindelijke verdeling van de macht in Egypte, maar het is de mening van ondergetekende dat de zorgen van vele Egypte minnende mensen, trouwe Egyptegangers, egyptologen en egyptofielen tot op zekere hoogte gegrond zijn.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Cenotaaftempel van Sethi I te Abydos Foto: Bjorn Koopmans

De beroemde tempels van Abydos zijn vanaf zondag 4 december enkele dagen het toneel geweest van demonstraties door zo'n 400 inwoners van het dorpje Balyana. Zij kwamen in opstand door het tekort aan butaangas, wat de prijzen op de zwarte markt tot wel 1000% heeft doen stijgen. De tempels zelf zijn, zover bekend, intact, maar een ticketoffice is vernield en ook de spoorlijn tussen Cairo en Luxor was geblokkeerd. De SCA heeft de beveiliging van de tempels aangescherpt en de tempels zijn weer te bezoeken, maar een oplossing voor het probleem lijkt er nog niet te zijn.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Brand in het Egyptian Scientific Institute Foto: internet

Wellicht heeft u het volgende nieuws al via de reguliere nieuwskanalen vernomen, maar het mag zeker niet in deze rubriek ontbreken. Zaterdagochtend 17 december 2011 is het eeuwenoude gebouw van het Egyptian Scientific Institute (ESI) vrijwel afgebrand. Hiermee is niet alleen een historisch pand grotendeels verloren gegaan, maar ook tienduizenden antieke wetenschappelijke boeken, waaronder één van de 5 exemplaren in Egypte van de eerste druk van Le Description l 'Egypte! Mogelijk gaat het zelfs om het originele manuscript, maar hier is veel onduidelijkheid over. Of dit boek of manuscript daadwerkelijk in de brand geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, was enkele weken na dato nog altijd niet 100% zeker. Eén persfoto laat een man met een verbrand titelblad van Description l'Egypte in zijn handen zien, maar dit kan ook een latere druk of kopie zijn geweest. Sommige (veronderstelde) ooggetuigen melden dat het boek/manuscript volledig verloren is gegaan, terwijl anderen beweren dat dit slechts voor een gedeelte geldt. Weer anderen wisten te vertellen dat er helemaal niets aan de hand is met de Description.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Verbrand titelblad van Description l'Egypte van het ESI Foto: internet

De brand ontstond toen de oproerpolitie (uiterst hardhandig) een einde wilde maken aan een zitstaking voor het ernaast gelegen parlementsgebouw aan de Qasr al-Aini Street (ca. 2,5 km ten zuiden van het Tahrir-plein in Cairo). Volgens een ooggetuigenverslag gooide één van de demonstranten een Molotovcocktail naar de politie, maar raakte daarbij het historische pand, dat in 1995 op de Egyptische monumentenlijst werd geplaatst.
Het ESI is een voortzetting van L'Institute d'Egypte, dat in augustus 1798 is opgericht door Napoleon Bonaparte tijdens de Franse bezetting van Egypte. Het doel van het instituut is de bevordering en verbetering van wetenschappelijke studies en onderzoeken op allerlei gebieden. Het was het oudste, nog functionerende wetenschappelijke instituut in Egypte. Daarnaast was in het pand een bibliotheek gevestigd met ca. 200.000 antieke boeken, manuscripten en kaarten van de 15e tot de 20e eeuw in Arabisch, Frans, Engels, Duits en Russisch. Het ESI wordt in sommige persberichten ook wel aangeduid met 'Egyptian Geographic Society' en 'Egypt's Institute for the Advancement of Scientific Research'.
Ca. 30.000 tot 40.000 boeken zouden uit het brandende gebouw gered zijn door demonstranten die de boeken en manuscripten overdroegen aan de politie. Hiervan zijn vele filmpjes en foto's te zien op internet, zoals deze, deze en deze. Toch zouden er ook boeken zijn gestolen. Eén krant schreef zelfs dat er een pick-up truck zou zijn gezien die wegreed, volgeladen met oude boeken.
Minister van Antiquiteiten Mohamed Ibrahim liet de dag na de brand weten dat een comité de brand zal onderzoeken. Het ministerie zal het instituut financieel tegemoet komen bij de restauratie van het pand en de bibliotheek en ook Frankrijk heeft hulp toegezegd. Ook Sjeik Sultan Bin Mohamed Al-Qasimi van het Emiraat Sharjah (die in Egypte gestudeerd heeft) heeft financiële hulp toegezegd en beloofde tevens boeken en manuscripten uit zijn persoonlijke collectie te doneren aan het ESI. De kosten voor restauratie van het pand worden geschat op ca. 320.000 euro.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Ravage onder antieke boeken van het ESI Foto: internet

De Egyptische Nationale Bibliotheek (Dar el-Koetoeb) heeft de gigantische taak opgevat om de geredde boeken te drogen en luchtdicht te verpakken, om later te kunnen restaureren. De Bibliotheca Alexandrina en de American University in Cairo (AUC) helpen hierbij. Hier wordt door ca. 100 vrijwilligers dag en nacht aan gewerkt. Wie boeken uit het gebouw heeft meegenomen, wordt vriendelijk doch dringend verzocht deze in te leveren bij de Nationale Bibliotheek. Boeken van het ESI zijn herkenbaar aan de stempels die o.a. hier zijn afgebeeld, waar u tevens meer foto's van de enorme stapels verbrande boeken kunt bekijken.

De klachtenlijn die Zahi Hawass in zijn laatste dagen als hoofd van de Antiquiteitendienst beloofde, lijkt er nu echt te komen. De zogenaamde Antiquities Hotline is sinds maandag 19 december 2011 geopend voor klachten, ideeën en suggesties op het gebied van archeologie en welzijn van de werknemers van de SCA. Aanvankelijk zal de Hotline open zijn van zondag tot en met donderdag van 10u00 tot 14u00, maar ergens in januari zal dit worden uitgebreid naar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Zuid Egypte

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Sfinxenlaan tussen Luxor en Karnak Foto: Bjorn Koopmans

...En opnieuw is er een nieuwe openingsdatum geprikt voor de sfinxenlaan tussen de tempels van Luxor en Karnak: 13 maart 2012. Nadat de afgelopen 5 jaar al vele data geprikt zijn, is nu de keuze gevallen op de openingsdag van de International Tourism Bourse (ITB) in Berlijn, waarvan Egypte hoofdsponsor is. De website van ITB vermeldt dat de openingsdag op 7 maart 2012 valt en dat de beurs tot 11 maart duurt, dus het is niet duidelijk wat nu echt de openingsdatum van de sfinxenlaan moet zijn. Overigens zal (voorlopig?) maar om stuk van ca. 150m worden opengesteld.

In een tijd waarin de SCA alle zeilen bij moet zetten om geld bijeen te sprokkelen voor essentiële zaken als beveiliging, salarissen en noodzakelijke restauraties, is het volgende nieuwsbericht tamelijk opmerkelijk te noemen. De SCA is begonnen aan een project om de Memnon-kolossen (de enorme beelden van Amenhotep III in zijn tempel te Kom el-Hettan) te restaureren naar hun originele uiterlijk. Hierbij worden ook alle losse stukken, die in de loop der eeuwen van de beelden zijn afgebroken, weer op hun plek teruggezet. De SCA doet dit in samenwerking met het Europese team, onder leiding van Hourig Sourouzian, dat hier al jaren werkt aan de opgraving van het enorme tempelcomplex.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Opgravingen te Kom el-Hettan Foto: Bjorn Koopmans

Tevens maakte de SCA bekend dat op dezelfde locatie opnieuw een beeld van Amenhotep III is opgegraven. Dat gebeurt regelmatig, zoals trouwe lezers van deze rubriek weten, maar het is inmiddels alweer een aantal manden geleden sinds de laatste vondst. Dit beeld was oorspronkelijk 10 tot 14 m hoog en gehakt uit kwartsiet. Het is in verschillende stukken teruggevonden. Het beeld van de staande koning met rode kroon stond oorspronkelijk bij de noordelijke pyloon van de tempel. De tegenhanger van het beeld (met een witte kroon) is een aantal maanden geleden gevonden.

Ander nieuws
Op het Per Kemet forum is opnieuw een fascinerend interview met dr. Stan Hendrickx verschenen. Hij vertelt hierin over de bijzondere herontdekking van rotstekeningen uit "dynastie 0" te Nag el-Hamdulab. Over deze vondst heeft u op deze plek enkele maanden gelezen al kunnen lezen, en mocht u toevallig aanwezig zijn geweest bij de lezing van ondergetekende op 14 december jl., dan herinnert u zich wellicht dat deze rotstekeningen mogelijk de oudst bekende afbeelding van een koning met de Witte Kroon op het hoofd bevatten. Echter, zo legt Hendrickx uitgebreid uit in zijn interview, zijn er nog enkele kandidaten voor deze eervolle positie. Hoe dan ook zijn de rotstekeningen van Nag el-Hamdulab heel bijzonder te noemen, omdat ze een belangrijke stap in de ontwikkeling van de faraonische cultuur lijken uit te beelden. Ik nodig u van harte uit om het (geïllustreerde) interview met Stan Hendrickx te lezen.

Laatst aangepast op zaterdag, 31 december 2011 09:57