Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws oktober 2011 PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 31 oktober 2011 16:59

Nasleep van de Egyptische revolutie

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Mustafa Amin Foto: Internet

De aanhoudende protesten van SCA-medewerkers vonden eind september steeds meer bijval elders in het land. Op 27 september werd ook de beroemde tempel van Seti I te Abydos uit protest gesloten. Ook de antiquiteitendepots in Abydos zouden ontoegankelijk gemaakt zijn door demonstranten. Maar gelukkig lijkt dit alles niet voor niets te zijn geweest. Eerste Minister Essam Sharaf stelde op 29 september Mustafa Amin aan als opvolger van de opgestapte secretaris-generaal Mohamed Abdel Fatah. Amin was hiervoor hoofd van de afdeling Islamitische Archeologie binnen de SCA, een positie die nu ingevuld zal worden door Adel Abdel Satar. Amin heeft op 2 oktober, zijn eerste werkdag, een uitgebreid gesprek gehad met de demonstranten en lijkt tot een concrete oplossing te zijn gekomen die gesteund wordt door Sharaf. In eerste instantie zullen 4065 tijdelijke medewerkers een vaste aanstelling krijgen. Daarna volgt de rest, totdat alle ca. 12.000 tijdelijke werknemers die langer dan 3 jaar werken voor de SCA een vaste aanstelling hebben gekregen. Waar dit alles van betaald moet worden en welke bevoegdheden Amin precies krijgt is tot op heden onbekend. Ook de afgestudeerde archeologen zonder werk kunnen rekenen op een baan bij de SCA. Dat is de uitkomst na verscheidene vergaderingen tussen SCA-leider Mustafa Amin en vertegenwoordigers van de demonstrerende jonge archeologen. In eerste instantie zullen 850 mensen aan een baan geholpen worden. Dit moet binnen twee weken geregeld zijn. Daarna volgt de rest in een aantal fasen. Met deze oplossing lijken de meeste obstakels waar de SCA mee te kampen had uit de weg te zijn.

Amin legt de schuld van de problemen bij het oude regime, en het Ministerie van Antiquiteiten onder leiding van Zahi Hawass in het bijzonder. Aan de eerste 4065 tijdelijke werknemers was in die tijd al een vaste aanstelling beloofd, maar die is er nooit gekomen. Ondanks zijn specialisme in Islamitische en Koptische oudheden beloofde Amin plechtig dat hij even goed zorg zal dragen voor de Joodse en faraonische oudheden. Hij gaf tevens aan tijd nodig te hebben om de SCA te hervormen, maar grote projecten als het Grand Egyptian Museum, de sfinxenlaan in Luxor, en het National Museum of Egyptian Civilisation te zullen voltooien. Zijn voorganger Mohamed Abdel Fatah zal de leiding nemen over het laatstgenoemde project, terwijl diens voorganger Mohamed Abdel Maqsoud inmiddels de leiding genomen heeft over het Grand Egyptian Museum-project.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Open riool van Mit Rahina (Memphis), met de zwaar verwaarloosde ruïnes van het Ptahtempelcomplex Foto: Bjorn Koopmans

Met Mustafa Amin aan het roer lijken er nieuwe, ambitieuze tijden aangebroken voor de SCA. Op 9 oktober kondigde hij aan dat de SCA een inventarisatie gaat maken van alle archeologische sites die het meest gevaar lopen op vernietiging door oprukkende urbanisatie en cultivatie. Dit zal resulteren in een lijst die verspreid zal worden door de internationale archeologische gemeenschap om instituten te stimuleren deze sites eerst te onderzoeken. Vooral in de Nijldelta worden veel sites bedreigd, maar ondergetekende hoopt persoonlijk dat ook de open riolen in de tempelruïnes van Mit Rahina (Memphis) zo spoedig mogelijk onder handen genomen zullen worden.

Op 18 oktober kondigde de SCA aan een technisch comité op te stellen die alle stilgevallen projecten, zoals het sitemanagementplan voor het Giza-plateau en het National Museum of Egyptian Civilisation, inventariseert en beoordeelt. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van eigen expertise, in plaats van externe consultants, die de SCA veel geld kosten. Hiertoe wordt een zgn. Antiquities Research Center ingericht. Het ARC zal een belangrijke rol gaan spelen in de opleiding van archeologisch personeel en het toezicht op archeologische projecten. Ook moet het expertcentrum toekomstvisies voor de SCA gaan ontwikkelen. Het ARC zal worden geleid door Ahmed Zayat, een interne consultant op het gebied van Islamitische monumenten.

Enkele dagen eerder kondigde Amin aan dat contractarbeiders die minder dan 120 euro per maand verdienen vanaf november een opslag krijgen van 36 euro per maand. Ook zal de SCA in samenwerking met de Toeristen- en Antiquiteitenpolitie een comité vormen dat de beveiliging van musea en archeologische sites moet gaan verbeteren. Tijdens en na de revolutie bleek dat daar nog heel wat aan te verbeteren is. Gedacht wordt aan meer beveiligingscamera's, inbraakalarmen, een betere opleiding van beveiligingspersoneel en het uitrusten van dit personeel met pistolen, in plaats van stokken.

Op 23 oktober maakte Amin bekend dat Egypte en de VS binnenkort een overeenkomst zullen tekenen, waarin maatregelen worden afgesproken om antiquiteitensmokkel beter te bestrijden. Douanebeambten zullen beter opgeleid worden, en procedures zullen verbeterd en verkort worden. Tevens zal de VS een budget beschikbaar stellen waarmee de SCA eerder genoemde nieuwe beveiligingsmaatregels (deels) kan bekostigen.

Intussen gaan de meeste buitenlandse missies weer gewoon door. De Polen gaan verder met het documenteren van de tempel van Hatsjepsoet te Deir el-Bahri en de Duitsers graven verder in Dra Abu el-Naga en Deir el-Medina. De survey van de Amerikaanse Yale University in Moalla wordt ook hervat, evenals ARCE's werk in de Chonsoe-tempel van Karnak. Ook de Universiteit van Leuven gaat verder met het onderzoek naar de rotskunst in de Aswan-regio. Om maar wat voorbeelden te noemen.

Na zo'n twee maanden van complete radiostilte heeft het voormalige hoofd van de SCA Zahi Hawass van zich laten horen. In zijn gloriedag was Hawass vrijwel bijna dag in het nieuws, maar sinds zich ontslag wordt er nauwelijks meer iets van hem vernomen. Hawass gaf een interview aan journalisten van GlobalPost, waarin hij zijn visie op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar gaf, wat in feite neer kwam op een serie opmerkingen vol zelfverheerlijking. Volgens Hawass was al het werk aan de bescherming van de Egyptische oudheden aan hem persoonlijk te danken, en hangt de hele wereld nog altijd aan zijn lippen. Ook zouden de reeds teruggevonden gestolen oudheden uit het Egyptisch Museum in Cairo enkel en alleen aan hem te danken zijn en zouden er nu 'geen belangrijke voorwerpen meer ontbreken'. Wel dankte hij (opnieuw) de Egyptenaren die het museum probeerden te beschermen tijdens het machtsvacuüm op 28 en 29 januari en sprak hij zijn zorgen uit over een eerlijk verloop van de geplande verkiezingen op 28 november: 'Egyptenaren zijn gewend aan fraude.' Een opmerkelijke uitspraak, aangezien hij ook beschuldigd wordt van fraude.

Othman Naji, eindverantwoordelijke voor de beveiliging van de New Valley-regio (de oases in de Westelijke Woestijn), berichtte begin oktober dat er een illegale opgraving in de Witte Woestijn heeft plaatsgevonden. Op acht kilometer van de hoofdweg door de White Desert Natural Reserve werd een gat van 1,5 m diep en 3 m breed aangetroffen, met daarin menselijke beenderen en aardewerk. Daarnaast stonden een graafmachine en een tractor. De daders zijn echter nog niet gevonden.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Terug gevonden fragmenten van een schijndeur Foto: el-Ahram

De Toeristen en Antiquiteitenpolitie (TAP) heeft eind oktober opnieuw enkele oudheden gevonden die tijdens de revolutie in Saqqara waren gestolen. Het gaat onder meer om een beschilderde houten mummiekist, zeven stukken van een kalkstenen valse deur en twee houten beeldjes van de god Ptah. De dieven hadden de voorwerpen verstopt in een graf dat ze vervolgens bedekten met zand. Van de dieven zelf ontbreekt nog ieder spoor.

Noord Egypte

Bij graafwerkzaamheden in Mansheyet Al-Tahrir Street in Ain Shams (Heliopolis), zijn de resten van een graf uit de 26e dynastie blootgelegd. Hoewel het graf zwaar beschadigd is en reeds in de oudheid lijkt te zijn leeg geplunderd, staan er op één muur nog gegraveerde teksten. Na een korte survey door de SCA zullen de restanten van het graf verwijderd worden en zal het land aan de eigenaar teruggegeven worden, die hier een huis wil bouwen.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Omgevallen replicabeeld van Senwosret III in Mansoura Foto: el-Ahram

In de stad Mansoura in Neder Egypte werd op 20 oktober een replica van een beeld van Senwosret III op de grond aangetroffen. Het beeld stond al jaren op een sokkel voor de Talkha-brug en is een replica van een beeld in het Egyptisch Museum in Cairo. Het werd daar geplaatst voor de opening van het Mansoura National Museum. Hoe het beeld is omgevallen is onbekend, maar sommigen wijzen met een beschuldigende vinger naar extremistische religieuze groeperingen, terwijl anderen het houden op erosie door wind, zand en regen, in combinatie met de grote hoeveelheid reclameborden dat in de loop der jaren op het beeld was aangebracht.

Zuid Egypte

Het project om het grondwaterpeil in de Luxor-regio te verlagen is na negen maanden stilte weer voortgezet. Het project wordt gefinancierd door USAID (United States Agency for International Development) en heeft sinds 2007 voor een spectaculaire daling in het grondwaterpeil gezorgd, wat heel belangrijk is voor het behoud van de monumenten. Onder anderen SCA-topman Mustafa Amin en de Amerikaanse ambassadrice in Egypte Anne Patterson waren aanwezig om de voortzetting te 'inaugureren'.

Museum Nieuws

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Suez National Museum Foto: al-Ahram

Het Suez Archeologisch Museum (waarschijnlijk hetzelfde als het Suez Nationaal Museum) zal op 24 oktober alsnog geïnaugureerd worden. Eerder was dit gepland op 19 mei, maar dit werd op het laatste moment geannuleerd. Daarna bleef het lange tijd stil rond het museum. Maar op 6 oktober maakte de gouverneur van Suez, Mohammad Abdel Moneim bekend dat het museum op 24 oktober de deuren zou openen voor het publiek.

Op vrijdag 28 oktober hebben ongeveer 40 werknemers van het Grand Egyptian Museum (GEM) een zitstaking op het Al-Remaya plein in Cairo gehouden. Ze eisten 15% meer salaris en een driemaandelijkse bonus. Echter is het salaris van werknemers van het GEM al het hoogste van alle SCA medewerkers, aldus Mustafa Amin. Desalniettemin heeft hij de demonstranten beloofd hun eisen te laten onderzoeken door een commissie.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Sir Flinders Petrie Foto: Time Inc.

Het British Museum (BM) werkt al jaren aan een project om alle vondsten van de befaamde Britse archeoloog William M. Flinders Petrie te inventariseren. Petrie was één van de 'Founding Fathers' van de moderne Egyptologie en deed aan het einde van de 19e eeuw zeer veel opgravingswerk in Egypte. Volgens de wetten van die tijd mocht Petrie de helft van zijn vondsten meenemen, en hij schonk deze veelal aan de ca. 60 Britse musea die zijn werk sponsorde. Een halve eeuw na Petrie's dood startte het BM met de inventarisatie. Begin oktober maakt het BM bekend dat de database online geplaatst zal worden, wat een fantastische informatiebron voor de Egyptologie zal vormen. In beginsel zal de database gevormd worden door de ca. 13.000 voorwerpen die Petrie opgroef in de havenstad Naukratis. Om hierbij te helpen levert het Liverpool National Museum twee curatoren. In Naukratis werden zeer veel objecten gevonden van Griekse, Grieks-Cypriotische en Fenicische oorsprong, wat wijst op een levendige handel met deze volkeren. Volgens archeoloog David Hogarth zal er, naast de database, ook veel informatie over de geschiedenis van de stad en de relaties met de andere volken op de website te vinden zijn.

Media Nieuws

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Het onderzoeksteam voor de moderne mummie van Alan Billis Foto: Channel 4

Vorige maand kon u in het Egyptologisch Nieuws al lezen over de uitzending van het Engelse Channel 4, waarin te zien is hoe een man volgens Egyptische technieken gemummificeerd wordt. De afgelopen maand is er een vloedgolf van nieuwsberichten ontstaan over dit omstreden programma, dat op 24 oktober uitgezonden werd. De man in kwestie is Allan Billis, een 61-jarige taxichauffeur uit Torquay. Toen Allan de advertentie van Channel 4 voor een terminaal zieke persoon in de Daily Mail zag staan, reageerde hij direct. Billis leed aan longkanker en was gefascineerd door het Oude Egypte. Zijn vrouw Jan reageerde vrij laconiek op zijn besluit zich te laten mummificeren op tv: "Ik ben de enige vrouw in het land met een mummie als man!" Nadat ze het resultaat zag, wist ze zeker dat hij er blij mee geweest zou zijn. Lees hier en hier voor meer informatie en foto's.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Fragment uit de film The Loves of Pharaoh uit 1922 Foto: Ernst Lubitsch

Het American Cinematique's Egyptian Theatre in Hollywood vierde in oktober haar 89-jarige verjaardag met de vertoning een bijzondere film: The Loves of the Pharaoh, een Duitse, stomme film van befaamd regisseur Ernst Lubitsch, uit 1922. Speciale gast bij de vertoning was de dochter van Lubitsch, de 73-jarige Nicola. In The Loves of the Pharaoh speelt Emil Jannings Amenes, een machtige farao die met de dochter van de Ethiopische koning moet trouwen om een oorlog te voorkomen. De dochter, Theonis, wordt gespeeld door Dagny Servaes. Maar terwijl hij haar het hof maakt, ontdekt hij dat hij in zijn eigen adviseur Ramphis (Harry Liedtke) een geduchte rivaal heeft.
Lubitsch maakte de film om Hollywood te laten zien dat hij ook grote films kon maken. Dat lukte, want de film werd eerder in New York vertoond dan in Berlijn en het jaar erna emigreerde hij naar Hollywood.
De film werd in Berlijn opgenomen. Een enorme tempelfaçade en een sfinx vormden het belangrijkste decor. Talloze soldaat-acteurs, tientallen paarden en bijzondere kostuums maakten het epos compleet.
De film was jarenlang verdwenen, hoewel sommige delen ervan hier en daar in andere landen opdoken. Het Filmmuseum in München was verantwoordelijk voor de speurtocht naar alle stukjes van de puzzel, terwijl de film in vijf jaar tijd digitaal gerestaureerd werd. Een belangrijk deel van de film was afkomstig uit het overheidsarchief, dat het in de jaren 1970 van Rusland kreeg in ruil voor een originele Russische filmrol. Het stuk was slechts 55 minuten omdat alle delen met emoties en liefde eruit waren geknipt en verkeerde in zeer slechte staat. Delen uit een Italiaanse kopie van de film waar eveneens alle liefdesscènes uitgeknipt waren, werd gebruikt om de film aan te vullen. Weer andere delen werden gevonden in ongelabelde dozen in het archief van het Filmmuseum in München. Uiteindelijk ontbreekt nog ca. 10 minuten van de originele lengte van 110 minuten. Men hoopt de film nog dit jaar op Blu-ray en DVD uit te brengen. De film was tevens te zien in het Neues Museum in Berlijn. Kijk hier en hier voor meer informatie en foto's van deze indrukwekkende film uit 1922.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

3D model van Nefertiti Foto: Sven Geruschkat

Veel Egyptofielen zullen het wel kunnen waarderen: een uiterst gedetailleerd 3D-model van Nefertiti, gebaseerd op haar buste in het Neues Museum in Berlijn. Het 3D-model is het werk van de Duitse digitale kunstenaar Sven Geruschkat die, getuige ook zijn online portofolio, zeer begaafd is in het minutieus creëren van mensen, wezens en voorwerpen op de computer. Omdat hij ook interesse voor geschiedenis en archeologie heeft, besloot hij in 2009 tot het maken van de 'reconstructie' van Nefertiti, compleet met oorbellen, regalia en haar typerende kroon. Hoewel de kunstenaar zich wat poëtische vrijheid heeft gepermitteerd wat betreft de huidskleur en de vele huidvlekjes, is het model akelig levensecht en realistisch. Het model stamt dus al uit 2009, maar verscheen pas onlangs in de nieuwsbrief van het Armenian Egyptology Centre van de Yerevan Staatsuniversiteit. Op de website van Geruschkat vind u meer foto's van het model en de ontwikkelingsstadia (klik op CGI|NEW). Let vooral op de vele details.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Amarnabrief EA 65, één van deze honderden in de online database Foto: Vorderasiatisches Museum

Het Vorderasiatisches Museum in Berlijn heeft alle 200 Amarnabrieven die het museum in bezit heeft online gezet. De Amarnabrieven zijn een verzamelnaam voor ca. 300 kleitabletten met Akkadische teksten in spijkerschrift, die de diplomatieke correspondentie vormen tussen verschillende Egyptische koningen van de 18e dynastie en koningen van verschillende Kanaänitische stadstaten voor een periode van 15 tot 30 jaar. Van alle Amarnabrieven zijn verschillende hoge-resolutiefoto’s te zien met enige tekst en uitleg. Helaas zijn de brieven enkel nog te vinden op basis van inventarisnummer, maar mogelijk wordt dit nog uitgebreid. Klik hier om de database te raadplegen. Klik hier voor meer achtergrondinformatie en andere, relevante links.

Ander Nieuws

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Al-Razaz Huis, het nieuwe hoofdkantoor van het Archaeologists Syndicate Foto: el-Ahram

Het Archaeologists Syndicate blijkt nog te bestaan, zo werd op deze maand duidelijk. Het syndicaat werd in juli opgericht in een poging van toenmalig secretaris-generaal Zahi Hawass om de onrust binnen de gelederen tot bedaren te brengen. Met het vertrek van Hawass werd niets meer van het syndicaat vernomen, tot op 13 oktober een berichtje in de Egyptische krant al-Ahram verscheen dat Mustafa Amin het syndicaat een hoofdkantoor had toegewezen in Cairo. Het Archaeologists Syndicate zal zich gaan vestigen in het Al-Razaz-huis in de wijk Al-Darbul Ahmar. Dit huis werd in de 15e eeuw door Sultan Qait Bay gebouwd en is vernoemd naar een eigenaar in de 19e eeuw. Het gebouw werd in 2007 opengesteld voor het publiek na een vierjarig restauratieproject.

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Eén van de gestolen reliëfblokken uit het graf van Hetepka Foto: el-Ahram

Op 11 oktober werden twee reliëfblokken teruggevonden waarvan aanvankelijk werd vermeld dat ze vermist werden sinds de uitbraak van de Egyptische revolutie eind januari. Het eerste is een kalkstenen reliëfblok van 1 m bij 60 cm waarop vier ganzen en een stuk tekst te zien zijn. Aanvankelijk werd in de media alleen over dit blok gesproken, en zou het in een magazijn van een Tsjechische expeditie in Aboesir hebben gelegen. Enkele dagen later werd duidelijk dat het om twee blokken gaat en dat beide blokken al in 1986 gestolen zijn! Een internationale smokkelbende stal de steenblokken, samen met twee andere blokken, niet lang nadat ze waren opgegraven in Noord Saqqara/Aboesir door het team van de Britse Egyptoloog Geoffrey Martin. Verschillende leden van de bende werden in 2002 gearresteerd, waaronder een zekere Jonathan Tokeley-Parry en een Frederick Schultz. Het tweede blok heeft 3 kolommen met tekst in laag reliëf en bevat de namen van twee koningen uit de 5e dynastie: Sahure en Neferirkare. Alle vier de blokken zijn afkomstig uit het graf van de koninklijke kapper Hetepka.

Laatst aangepast op maandag, 31 oktober 2011 17:44