Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch nieuws januari 2011: Onlusten in Egypte PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 30 januari 2011 14:11

Allereerst een korte mededeling aangaande de onlusten in Egypte van eind januari. Omdat ondergetekende zich niet mengt in de politiek, zal ik me beperken tot de gevolgen hiervan voor de Egyptologie. Dat gezegd hebbende, wil de auteur van dit artikel hierbij zijn diepe zorgen en medeleven kenbaar maken voor het land Egypte, haar bevolking en haar monumenten. Het nieuws hieromtrent ontwikkeld in rap tempo, dus de kans is groot dat de situatie in Egypte aanzienlijk veranderd is op het moment dat u dit leest. Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 30 januari 2011.

Noord Egypte

Als gevolg van de plunderingen die ontstaan zijn als gevolg van het beveiligingsvacuüm door de demonstraties in Egypte, is op zaterdag 29 januari het Gizeh plateau hermetisch afgesloten door het Egyptische leger. De situatie met betrekking tot de musea in Noord Egypte wordt besproken onder het kopje Museum Nieuws. Over de vele andere archeologische en monumentale sites in Noord Egypte is helaas niets bekend op moment van schrijven.

De piramide-bouwmethode van de maand januari 2011 is die van Samuel Sampson en Michael Read. Bespraken we in december een bouwmethode op basis van cementblokken, in januari betreft het een methode op basis van waterkracht. Evenmin een nieuwe theorie, maar na een tijdje van stilte wordt hij nu weer onder de aandacht gebracht door de media. In hun boek 'Floating Stones - Great Pyramid Built with Water Power' beschrijven de Amerikaan Sampson en de Brit Read hun opmerkelijke bouwtheorie. Volgens de theorie is de piramide zelfs in minder tijd gebouwd dan men doorgaans aanneemt. Wie meer hierover wil weten, kan een kijkje nemen op de website , waar het boek online door te bladeren is.

In navolging van de door Egyptoloog Bob Brier omarmde bouwtheorie van Fransman Jean-Pierre Houdin, hebben Canadezen aangeboden de piramide van Choefoe te onderzoeken met een non-invasieve methode. Houdin's theorie stelt dat de piramide van binnenuit opgebouwd is, door middel van een spiraaltunnel. Een team van Laval University in Quebec (Canada) wil binnenkort toestemming vragen om de piramide te onderzoeken met een techniek genaamd 'thermal imaging'. Het bijzondere van deze techniek is dat men de piramide zelfs niet eens hoeft aan te raken. Het onderzoek moet de theorie kunnen bewijzen of ontkrachten door alle holtes in het enorme bouwwerk in kaart te brengen.

Midden Egypte

Van plunderingen in Midden Egypte als gevolg van de onlusten in het land is op moment van schrijven niets bekend. Wel is duidelijk dat de protesten in Midden Egypte toe nemen.

In Soknopaioe Nesos is een cachette met 150 Romeinse ostraca gevonden. Soknopaioe Nesos/Dime es-Seba (letterlijk: Eiland van Soknopaios) ligt 2 km ten noorden van het Qaroenmeer in de Fayoem en is al jaren bekend om zijn Grieks-Romeinse vondsten, zoals sfinxen, papyri en ostraca. De cachette is aangetroffen door een expeditie van de Italiaanse Universitá del Salento, onder leiding van dr. Mario Capasso. Volgens Capasso lagen de ostraca oorspronkelijk in een opslagruimte van de tempel voor de krokodilgod Soknopaios, maar zijn deze mogelijk door clandestiene opgravingen in de 19e eeuw verplaatst. Op de meeste ostraca staan namen van priesters. Waarschijnlijk dienden de ostraca als lootjes. De priester wiens naam getrokken werd, kreeg een specifieke religieuze taak toebedeeld. Opvallend is dat de naam Sataboes vaak voor komt op de ostraca. Soknopaioe Nesos werd gesticht door Ptolemaeus II Philadelphus rond 250 v.Chr. In het midden van de derde eeuw n.Chr. werd de stad verlaten.

Zuid Egypte

In Zuid Egypte lijken grote demonstraties uit te blijven en zijn de gevolgen hiervan dus nog beperkt. Niettemin heeft het leger het tempelcomplex van Karnak hermetisch afgesloten. Ook staan er tanks voor het Luxor Museum. Door het beveiligingsvacuüm heeft de bevolking van Luxor burgerwachten gevormd om hun huizen, ziekenhuizen, heilige gebouwen en monumenten te beschermen. Naar verluid zouden ook dieven zich verenigd hebben om de Thebaanse zuidoever te plunderen. De vele tempels en graven van Qoerna en het Dal er Koningen zouden enkel nog beschermd worden door voormalige bewoners van de Qoerna-dorpjes die de afgelopen jaren door de regering met de grond gelijk zijn gemaakt. Deze berichten zijn echter onbevestigd.

Bij Kom el-Hettan, in de Tempel voor Miljoenen Jaren van Amenhotep III, zijn zes fragmenten van het beroemde, enorme dubbelbeeld in het Egyptisch Museum in Cairo gevonden. Dit dubbelbeeld van Amenhotep en zijn vrouw Tiye is in 1898 in het even verderop gelegen Medinet Haboe opgegraven door Auguste Mariëtte, later gerestaureerd door Italianen en in de grote hal van het Egyptisch Museum geplaatst. Daar vormt het dubbelbeeld de voornaamste aandachtstrekker voor het publiek. Nu hebben Egyptische archeologen dus zes ontbrekende fragmenten van het dubbelbeeld gevonden. Deze zullen na restauratie alsnog in het beeld worden ingevoegd. Het betreft delen van de rechterborst, de Nemes-hoofddoek en een been van Amenhotep III en de pruik, de linkerarm, vingers en een voet van Tiye. Een fragment is afkomstig van het voetstuk.

Het was al eerder aangekondigd, maar is deze maand opnieuw in het nieuws: enkele beroemde graven in het Dal der Koningen, waaronder die van Toetanchamon, Seti I en Nefertari worden voor het publiek gesloten. Begin januari kondigde Hawass aan dat dit al tegen het einde van het jaar zou gaan gebeuren. Dat wil zeggen, mits tegen die tijd het geplande Dal der Replica's achter Carter House klaar is. En dat valt nog maar te bezien, want er zijn op dit moment nog onvoldoende fondsen om het 7,3 miljoen euro kostende project te realiseren en met de bouw van de exacte replica's moet dus nog worden aangevangen. Daarom kwam Hawass enkele dagen later op zijn uitspraken terug en gaf aan dat er nog geen sluitingsdatum is vastgesteld. De redenen om de originele graven te sluiten mogen duidelijk zijn: massatoerisme doet de delicate schilderingen bepaald geen goed.

Museum nieuws

Tijdens de hevige protesten van zaterdag 29 januari zagen plunderaars kans om het Egyptisch Museum van Cairo binnen te dringen. Zij onthoofden twee mummies, sloegen verscheidene vitrines stuk en beschadigden zeker 10 voorwerpen. Waaronder enkele houten beeldjes van het beroemde Medjai-leger uit het graf van Mesehti, sjabties, kleine beeldjes en zelfs een tweetal verguld houten beeldjes uit het graf van Toetanchamon. Een van de cadeauwinkels is grotendeels leeggeroofd, maar gelukkig lijken er geen antiquiteiten te zijn gestolen. De plunderaars werden snel in de kraag gevat door burgers en overgedragen aan het leger. De politie had op dat moment geen macht meer in de stad. Onmiddellijk na deze plunderingen nam een groep burgers het initiatief en vormden een menselijk schild rondom het befaamde museum om het te beschermen. Enige tijd later nam het leger deze taak over en bezette het museum. Een verslagen Zahi Hawass liet enkele journalisten binnen om de schade te laten zien en uitte zijn waardering voor het ontroerende burgerinitiatief. Omdat het naastgelegen gebouw van Egypte’s regeringspartij op moment van schrijven in brand staat, bestaat het risico dat de brand overslaat op het Egyptisch Museum.

Eind 2010 is de alom gerespecteerde Wafaa el-Saddiq uit haar rol als museumdirecteur gestapt en is ze opgevolgd door Mohamed Mahmoud.

Op zaterdag 29 januari waren er onbevestigde berichten dat een museum in Alexandrië in brand stond. Onbekend is om welk museum het zou gaan.

Over het lot van Noord Egypte’s andere musea is op moment van schrijven niets bekend.

De derde en laatste bouwfase van het Grand Egyptian Museum (GEM) te Giza is van start gegaan. Begin januari koos de SCA een aannemer die het hoofdgebouw, inclusief galerijen zal bouwen.

Intussen heeft het Japan International Cooperation Agency (JICA) een aantal voorwerpen uit het graf van Toetanchamon opgemeten, waaronder zijn beroemde gouden dodenmasker. Dit Japanse staatsbedrijf is verantwoordelijk voor de verhuizing van Toetanchamons schatten van het Egyptisch Museum in Cairo naar het GEM. JICA-topman Mikio Nakamura zei zeer trots te zijn deze bijzondere taak te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op de verhuizing worden alle 12.500 relevante antiquiteiten opgezocht, opgemeten en vastgelegd in een database. Hierbij zijn al vele fouten en duplicaten in de bestaande database (papieren catalogus) opgespoord. Ondergetekende heeft in november de Japanners aan het werk gezien, maar is gauw weggelopen toen hij zag hoe onzachtzinnig zij te werk gingen. In het licht van de recente plunderingen lijkt deze onzachtzinnigheid echter erg relatief.

Terwijl 12.500 voorwerpen in het Egyptisch Museum van Cairo worden voorbereid op de verhuizing naar het GEM, werd tot eind januari ook druk gewerkt aan het museum zelf. Het Egyptisch Museum is in principe voortaan tot 10 uur 's avonds open, maar gezien de recente onlusten tot nader order geheel gesloten. Er is een bezoekerscentrum met een cadeauwinkel ingericht aan de westzijde van het museum, vlak voor de ingang van het Children's Museum. Hier zijn tevens een boekwinkel, een restaurant en cafetaria gebouwd. Onduidelijk is of deze gebouwen recentelijk geplunderd zijn. Aan de oostzijde van het museum is een uitbreiding op het openluchtmuseum aangelegd. Te zien zijn enkele sarcofagen, beelden en bouwelementen uit tempels en graven.

Na voltooiing van de werkzaamheden zal de uitgang verplaatst worden naar de westzijde van het museum, vlak naast het mausoleum van Auguste Mariëtte. Dit is ontworpen om de alsmaar groeiende toeristenstroom beter te kanaliseren. Door de recente politieke onrust in het land is echter maar de vraag in welke mate de toeristen het museum weer kunnen en willen bezoeken.

Terwijl de SCA druk bezig is met het werven van fondsen voor het Dal der Replica's (zie elders in het Egyptologisch Nieuws), wordt in het Suzanne Mubarak Children's Museum gewerkt aan een andere reconstructie van het graf van Toetanchamon. De basis voor deze facsimile wordt gevormd door de laseranalyse die het Spaanse Factum Arte enkele jaren geleden uitvoerde op het origineel en die tevens gebruikt zal worden voor de replica in het Dal der Replica's. Bijzonder is dat in het facsimile van het Children's Museum ook een stuk wandschildering te zien zal zijn die in het origineel niet te zien is. Het betreft een fragment van 1,8 m bij 1,4 m met de afbeelding van Isis en enkele zittende goden. Dit fragment is op foto's van Harry Burton ten tijde van de vondst van het graf te zien, maar is voorzichtig verwijderd door Howard Carter, in een houten krat geplaatst en sindsdien waarschijnlijk verdwenen in een depot van het Egyptisch Museum in Cairo.

Ander nieuws

De internationale media buitelden begin dit jaar over elkaar om Zahi Hawass' traditionele voorspellingen voor 2011 te verslaan. Toch wist Hawass weinig nieuws te melden. Dat de 'geheime kamer' in de piramide van Choefoe wordt bezocht, het graf van Cleopatra en Marcus Antonius wordt ontdekt en er een nieuw graf in het Dal der Koningen wordt gevonden kondigt Hawass al enkele jaren aan. Toch wordt het nieuwe graf in het Dal der Koningen nu concreet omschreven, wat er op wijst dat deze nu mogelijk echt gevonden is. Net als bij de vondst van KV63 in 2006 speculeert Hawass op voorhand al dat het graf van Anchesenamon, de vrouw van Toetanchamon is geweest.

Nieuw is het onderzoek naar een tot op heden onbekende piramide in Dasjoer. Satellietbeelden wijzen op een piramide, die nog begraven ligt onder het zand. Zahi Hawass denkt dat de piramide toebehoort aan een koning uit de 13e dynastie.

Al sinds Zahi Hawass om de terugkeer van de buste van Nefertiti in het Neues Museum van Berlijn roept, zou het officiële verzoek 'binnenkort' verstuurd worden. Op 23 januari 2011 is dat dan eindelijk gebeurd. Na een studie van 4 jaar door Egyptische advocaten en Egyptologen voelt de SCA zich zeker genoeg van haar zaak om de Duitsers officieel om teruggave te verzoeken (eisen?). In het persbericht wordt gesproken over de geweldige verstandhouding tussen Egypte en Duitsland en dat ze er dus samen wel uit zullen komen. Duitsland reageerde echter al snel op het verzoek met de mededeling dat dit wat hun betreft ongeldig is, omdat het niet ondertekend is door de Egyptische minister-president. Zahi Hawass ontkent dit. De recente plunderingen in het Egyptisch Museum is koren op de molen van Duitsland, die al langer aangeven dat de buste veiliger is in Duitsland dan in Egypte.

Klik hier om een heel aardig filmpje van een digitale 3D-reconstructie van het tempelcomplex van Karnak te bekijken. Het filmpje is wat ruw van opzet, maar geeft een mooi beeld van de omvang van dit enorme  terrein. Uiteraard kan het niet op tegen het multimediale geweld van Digital Karnak.

De Egyptische jakhals is volgens een recent DNA onderzoek helemaal geen jakhals maar een lid van de wolvenfamilie. Het dier stond zeer waarschijnlijk model voor de goden Anoebis, Wepwaoet en enkele anderen. Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift PLoS ONE. De Egyptisch 'jakhals' is Afrika's enige wolvensoort en daarom door de onderzoeks Afrikaanse wolf gedoopt. Hij is nauw verwant aan de Himalaya wolf. Waarschijnlijk is de Afrikaanse wolf een vroege aftakking van de grijze wolvenfamilie. Opvallend is dat de Afrikaanse wolf ook aangetroffen is in de hooglanden van Ethiopië. Het volledige artikel kunt u hier lezen.

 

Laatst aangepast op maandag, 31 januari 2011 22:24