Zoeken

Willekeurige foto

  • 3467 - Bitterappel (Citrullus Colocynthis) bij Apedemaktempel (300) - el-Naga
  • Categorie: Nubiëreis najaar 2010
  • Commentaren: 0

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch nieuws augustus / begin september 2010 PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 19 september 2010 17:18

Noord Egypte

U weet het vast nog wel: de herontdekking van de grotten onder het Gizeh plateau door avonturier Andrew Collins in 2009. Het graf NC2 (ook wel het Vogelgraf genoemd) biedt volgens Collins toegang tot een enorm netwerk van natuurlijke, ondergrondse tunnels en zalen die tekenen vertonen van menselijke invloeden. Zahi Hawass was er als de spreekwoordelijke kippen bij om het bestaan van de grotten te ontkennen en de toegang tot het graf te blokkeren met een ijzeren hek. Groot was dan ook ieders verrassing toen Hawass onlangs in zijn geruchtmakende docusoapserie als een ware Indiana Jones rondliep in dezelfde grotten, verklarend dat hij nog nooit zo'n avontuur had meegemaakt in Gizeh! Hawass is dus blijkbaar op zijn woorden terug gekomen en bevestigt nu voor eens en voor altijd dat de "Collins Caves" echt bestaan. Collins reageerde in een nieuwsartikel verheugd op het nieuws, maar voegde er aan toe dat de grotten nog veel verder gaan, tot onder de piramide van Chafra (Chefren). Daar zou "het legendarische graf van Hermes, de stichter van de Egyptische beschaving liggen, en met hem het zogenaamde “Smaragden Tablet met daarop de geheimen van schepping", aldus Collins. Zonde dat Collins zijn net opgedane geloofwaardigheid met deze merkwaardige opvatting in één keer teniet doet.

Vanaf midden september wordt de archeologische site van Marine el-Alamein aan de westelijke Middellandse Zeekust, op circa 196 km ten westen van Alexandrië, opengesteld voor het publiek. Op deze site zijn talrijke restanten van een Grieks-Romeinse stad te zien. De stad werd door de Grieken “Leukaspis” genoemd, wat Wit Schild (of Schelp) betekent. Dit had waarschijnlijk te maken met het witte zand in de omgeving. Te oordelen naar de vondst van vele beeldjes had de liefdesgodin Aphrodite hier een speciale cultus. Het Polish Archaeological Institute in Cairo, geleid door Wiktor A. Daszewski, en het American Research Center in Egypt hebben in Marina el-Alamein sinds de ontdekking in 1986 meer dan 50 verschillende bouwwerken van de stad en necropool opgegraven. De resten dateren van het midden van de 2e eeuw v.Chr. tot de 7e eeuw n.Chr. De oude stad is dankzij een uitgebreid verlichtingssysteem ook in de avonduren te bezoeken. In dit artikel op de website van el-Ahram en in dit artikel vindt u meer informatie over deze interessante site.

Onderzoekers van het Duits Archeologisch Instituut en de Vrije Universiteit van Berlijn hebben vlakbij de Knikpiramide van koning Snefroe te Dasjoer waarschijnlijk de restanten van een Oude Rijks haven ontdekt. De haven staat in verbinding met de piramidetempel door een 140m lange, overdekte processieweg. De ontdekking werd al in de herfst van 2009 gedaan, maar verscheen pas onlangs in het nieuws. De haven en de processieweg werden tijdens een radar survey gevonden en tot op heden is nog maar een klein deel van de processieweg opgegraven. De vermoedelijke haven is U-vormig en meet 90m bij 145m. De muren zijn van tichelsteen opgetrokken. De processieweg heeft een gekoepelde overkapping op 3m hoge, tichelstenen muren, wat het vroegste voorbeeld van dit type processieweg is. De breedte van de processieweg is eveneens indrukwekkend met meer dan 2,5m. Decoraties of inscripties zijn nog niet aangetroffen. De aanwezigheid van verschillende pleisterlagen duidt er volgens de opgravers op dat de processieweg minimaal 40 jaar lang onderhouden is. De opgravingsrapporten van het team kunt u op deze website lezen.

De bekende mastaba van Mereroeka in Saqqara is sinds kort gesloten voor het publiek. Het graf werd dagelijks door vele toeristen bezocht en is daarom hard aan rust toe. Daarnaast heeft de SCA werkzaamheden gepland in en rondom de mastaba. Ter compensatie kondigde Zahi Hawass de opening aan van de mastaba van de vizier Nikaoe-Isesi, daar vlakbij.  Nikaoe-Isesi leefde tijdens de 5e dynastie en zijn graf toont, net als dat van Mereroeka, vele taferelen uit het dagelijks leven van die tijd. De mastaba van Nikaoe-Isesi is nooit eerder opengesteld voor het publiek en is (dus) zeker een bezoekje waard.

Oasen

Het opgravingsteam van Yale University, met dr. John Coleman Darnell aan het hoofd, heeft in de Kharga oase de ruïnes van een grote nederzetting uit de Tweede Tussentijd ontdekt (ca. 1650-1550 v.Chr.). Uit het gebied, door Darnell tot “Oem Magawir” (Moeder van de Broodmallen) gedoopt, waren tot de ontdekking alleen 1000 jaar jongere vondsten bekend. Het team van Yale opereert onder de naam Theban Desert Road Survey en is al sinds 1992 actief om de oude handels- en trekroutes door de Egyptische woestijnen in kaart te brengen. De ontdekte nederzetting meet ongeveer 1km noord-zuid en 250m oost-west. De tichelstenen bouwwerken duiden op een administratief centrum, maar er werd ook op grote schaal brood gebakken. Genoeg om een leger van voedsel te voorzien. Ook de vondst van Nubisch aardewerk, zowel gemaakt van Nubische als van lokale klei, wijst er op dat hier ook een regiment van Medjay (Nubische soldaten) gestationeerd was. Voorlopige studies duiden erop dat de nederzetting al in het Middenrijk ontstond en in stand bleef tot het begin van het Nieuwe Rijk. Eerder werd aangenomen dat bedoeïenen tijdens de chaos van de Egyptische Tweede Tussentijd de woestijnroutes in handen hadden. Deze vondst duidt er echter op dat de Egyptenaren in ieder geval een aanzienlijke invloed hadden op de Girga route, die loopt van Luxor in het Nijldal naar Kharga oase in de Westelijke Woestijn. Met deze vondst denkt men dan ook  veel meer te weten te komen over deze omstreden periode in de Egyptische geschiedenis.

De Hibistempel in de Kharga oase is vooral bekend om twee redenen. Ten eerste omdat het de enig overgebleven tempel is , waarvan een aanzienlijk deel uit de tijd van de Perzische overheersing stamt. Ten tweede omdat de tempel al bijna 100 jaar in de steigers staat. Sinds het Metropolitan Museum in 1909 begon met de restauratie van deze fragiele tempel zijn al vele pogingen ondernomen om haar te verplaatsen naar een nieuwe locatie. De grond op de huidige locatie was namelijk aan het verzakken door toenemende agrarische activiteiten. De buitenste toegangspoort, uit de Romeinse tijd, is al vrij snel verhuisd naar de nieuwe locatie 2km verder op. Maar verder is men nooit gekomen, omdat de staat van de tempel al zo slecht was dat ze wellicht onherstelbaar zou beschadigen bij een poging haar af te breken en elders opnieuw op te bouwen. Vele jaren is de tempel dus aan haar lot overgelaten en behoorden de grote houten steigers steeds meer tot het normale aangezicht. Onlangs schreef Zahi Hawass op zijn website dat de grond rondom de tempel is opgekocht door de SCA en dat het grondwaterpeil is gezakt. De tempel is ter plekke gerestaureerd en aan verlichting wordt momenteel gewerkt. Over het lot van de reeds verplaatste Romeinse poort wordt helaas niet gesproken.

Recent onderzoek van de Poolse Combined Prehistoric Expedition van het Institute of Archaeology and Ethnology heeft de aanwezigheid van maar liefst 46 prehistorische sites aangetoond in de Egyptische oasen Farafra, Bahariya, de Fajoem en in de Sinaï. Volgens expeditieleider dr. Jacek Kabacinski ligt de meeste interessante site in de Fajoem. Behalve voorwerpen uit het Paleolithicum (Oude Steentijd) zijn hier ook vele skeletresten te vinden. Komende herfst zal het team zich dan ook vooral op deze site richten. Ten zuidwesten van Bahariya zijn vele sites aangetroffen uit het midden van het Paleolithicum met stenen voorwerpen die volgens de Levallois techniek zijn vervaardigd. Deze techniek was in Egypte tot nog toe van prehistorische vondsten nauwelijks bekend.

Zuid Egypte

Het South Asasif Conservation Project (ACP) heeft de grafkamer van het graf van de priester Karachamon (TT223) bereikt. Zuid Assasif ligt even ten oosten van Deir el-Bahri (tempel van Hatsjepsoet) en is een belangrijke necropool uit de 25e en 26e dynastie. Het graf van Karachamon werd al in de jaren 1940 ontdekt door Carl Richard Lepsius en gefotografeerd in de jaren 1970 door Eigner. Niet lang daarna moet de toegang tot het graf zijn ingestort. In 2001 werd het graf herontdekt en sinds 2006 werkt het ACP aan de conservatie van het omvangrijke graf. Met het bereiken van de grafkamer onderaan een 8m diepe schacht is een belangrijke mijlpaal bereikt. De grafkamer is in goede staat en het plafond bevat nog prachtig gekleurde decoraties en astrologische voorstellingen, zoals een voorstelling van de hemelgodin Noet. Van Karachamon weten we erg weinig. Ondanks zijn bescheiden titel van priester heeft Karachamon een enorm graf weten aan te leggen. Dr. Elena Pischikova, teamleider van het ACP, vermoedt daarom dat Karachamon een goede bekende aan het hof moet zijn geweest. Op basis van stijlkenmerken wordt het graf tot de 25e dynastie gedateerd.

Nu het team van John Hopkins University bijna klaar is met het werk in het tempeldistrict van Moet in Karnak, wordt de laatste hand gelegd aan het toegankelijk maken van het gebied voor toeristen. Volgens Egyptoloog Salima Ikram is het de bedoeling om de Chonsoetempel (nu sinds enige tijd gesloten), het Moetdistrict en de sfinxenlaan tussen Luxor en Karnak tegelijk open te stellen voor het publiek. Laatstgenoemde zou echter onlangs al zijn geopend, dus onduidelijk is wanneer de Chonsoetempel en het Moetdistrict zullen volgen. In het tempeldistrict van Moet is het team van John Hopkins bezig met het egaliseren van de vloer en het inrichten van een openluchtmuseum achter in het complex. Hier zullen vele Sechmet- en Moetbeelden te zien zijn, evenals gedecoreerde steenblokken waarvan de exacte oorspronkelijke locatie niet meer achterhaald kon worden. In 2011 gaat het team werken aan de restauratie van de poort van Hatsjepsoet.

Op de website van Heritage Key staat sinds begin augustus een artikel over een magazijn in Luxor waarin 16.000 talatatblokken bewaard worden. Talatatblokken zijn handzame steenblokken die Achnaton gebruikte voor de bouw van zijn monumenten. Vele van deze blokken zijn na zijn overlijden hergebruikt als vulling voor pylonen en andere bouwwerken. Dankzij dit hergebruik vertonen veel van de blokken nog sporen van hun oorspronkelijke kleur. De talatatblokken in dit magazijn worden sinds kort onderzocht door dr. Gohary van ARCE (American Research Center in Egypt) en zijn team. Het dak van het magazijn lekte en meer dan 2000 blokken zijn omgevallen, dus onderhoud was eveneens hard noodzakelijk. Veel van de talatatblokken zijn nooit eerder gepubliceerd. Opvallend is dat de stralen van Aton (de zon) soms geel gekleurd zijn en soms rood. Gohary oppert dat dit mogelijk duidt op zonnestralen bij het begin en het einde van de dag. Het team stelt een database van alle blokken samen met als doel deze online beschikbaar te stellen, maar in welke vorm weet men nog niet. Het artikel met vele kleurige foto's is hier te vinden.

Buiten Egypte

Begin augustus werd door Israëlische autoriteiten de vondst gemeld van een grote, gouden munt bij opgravingen in Israël op 26 juni jl. De opgravingen werden uitgevoerd door een Amerikaans team van de Universiteit van Michigan en de Universiteit van Minnesota. De vondst is bijzonder omdat het de zwaarste en dus duurste munt is die ooit in Israël is opgegraven. Normaal wegen munten rond de 4,5 gram, maar deze munt weegt maar liefst 27,7 gram. Daarnaast is het slechts de tweede munt van Egyptische oorsprong ooit gevonden in Israël. De munt is geslagen in Alexandrië in 191 v.Chr., ten tijde van Ptolemaeus V. De voorzijde van de munt toont het hoofd van koningin Arsinoë II Philadelphus, vrouw van Ptolemaeus II. Op de achterzijde staan twee hoornen des overvloeds afgebeeld.

Vorige maand kon u lezen over de bijzondere vondst van een Oudegyptisch beeldje op Engelse bodem. Deze maand is Ierland aan de beurt! Begin september maakte het Nationaal Museum van Ierland bekend dat bij Birr, in County Tipperary, een 1200 jaar oud psalmenboek met een lederen hoes gevonden is bij het steken van turf. De hoes zou van Egyptische oorsprong zijn, maar de persberichten geven hier helaas geen details over. Aan de binnenkant van de hoes vond men echter ook fragmenten van papyrus. Onduidelijk is wat de relatie is van het papyrus en de lederen hoes. Het psalmenboek werd 4 jaar geleden al gevonden, maar de analyse werd pas onlangs voltooid. Volgens Raghnall O Floinn, hoofd van de collecties van het museum, zijn ook 12% van de (in het Latijns geschreven) psalmen bewaard gebleven. De Egyptische vondst doet speculaties rijzen over de band tussen de Egyptische Koptische kerk en de vroege Ierse Christelijke kerk.

Museum Nieuws

Het Nationaal Museum van Egyptische Beschaving (kort: Civilisatiemuseum) zal in juli 2011 in de omgeving van el-Fustat, Cairo worden geopend, aldus Minister van Cultuur Farouk Hosni op 9 augustus jl. Het 82 miljoen euro kostende project wordt ondersteunt door UNESCO. Voor el-Fustat werd na veel debat gekozen omdat hier in 640 n.Chr. de eerste Islamitische hoofdstad was gevestigd. Behalve een museum zal op het 14 hectare grote terrein ook een grote tuin c.q. openluchtmuseum, een cafetaria, verschillende restaurants, een bioscoop, een bibliotheek en zelfs een theater te bezoeken zijn. 150.000 Voorwerpen uit alle perioden van de geschiedenis van Egypte zullen in het museum te zien zijn, alsmede een vaste tentoonstelling met alle koningsmummies die nu in het Egyptisch Museum in Cairo te zien zijn. Naar verluid zal ook de rotstempel van Wadi es-Seboea naar het museumterrein verplaatst worden, evenals een façade van een Fatamidische sabil en twee zuilen van het piramidecomplex van Djoser. Op de website van el-Ahram staat dit artikel waarin u nog veel meer kunt lezen over dit enorme museumcomplex in aanbouw.

Minstens vier Egyptische musea waren in september enkele weken gesloten en zijn dat mogelijk nog steeds. Dat heeft indirect met Ramadan te maken, maar vooral met de diefstal van een schilderij van Vincent van Gogh eind augustus. 'Klaprozen' heet het schilderij dat op klaarlichte dag gestolen werd uit het Mahmoud Khalil Museum. De dieven wachtten rustig af tot de bewakers het middaggebed aanvingen, sneden het ca. 40 miljoen euro kostende schilderij uit zijn lijst en liepen vrolijk naar buiten. De alarmen bleken niet te werken en slechts 7 van de 43 camera's in het museum werkten. Na de gênante diefstal beval de Minister van Cultuur, Farouk Hosni, dat er onmiddellijk maatregelen getroffen moesten worden en liet alle musea doorlichten. Het Nubisch Museum in Aswan, het Aardewerkmuseum, het Ahmed Shawky Museum en het Mahmoud Said Museum zijn daarbij voor enkele weken gesloten. Het schilderij is nog altijd spoorloos.

Lang was de toekomst onzeker voor het Qurna Discovery Museum op de Thebaanse westoever, maar nu is er eindelijk duidelijkheid. Het museum is onlangs totaal met de grond gelijk gemaakt. Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben alle dorpjes bovenop de graven van de nobelen (Sjeich Abd el-Qoerna, Chocha, Dra Aboe el-Naga, etc.) enkele jaren geleden het onderspit moeten delven in hun strijd tegen de Egyptische autoriteiten die de graven onder de woningen willen blootleggen. Tot dusver mochten, na aanhoudende strijd, enkele huizen blijven staan als cultureel erfgoed. Het Qurna Discovery Museum, dat een kleine tentoonstelling bood over het leven op de Thebaanse heuvel, heeft zich mogen her vestigen in één van deze huizen. Maar helaas zijn om onduidelijke reden ook deze laatste huizen afgebroken en daarmee dus ook het museum en de laatste restanten van de antieke dorpjes die zo'n grote rol hebben gespeeld in de recente geschiedenis van het gebied.

Ander Nieuws

Op 21 augustus overhandigden Canadese autoriteiten een Grieks-Romeinse buste die Egypte was uit gesmokkeld, aan de Egyptische ambassadeur in Canada, Sahmel Nasser. Het marmeren beeld is 13cm hoog en was al sinds 2007 in bezit van het Heritage Canada Foundation. Meer informatie is helaas niet bekend.

Dat de oude Egyptenaren veel bier dronken is een bekend gegeven, maar de Nubiërs (zuid Egypte-noord Soedan) konden er ook wat van, zo blijkt uit een onderzoek van antropoloog George Armelagos en medisch analist Mark Nelson van Paratek Pharmaceuticals. Armelagos ontdekte in 1980 sporen van het antibioticum tetracycline in menselijke botten uit 350-550 n.Chr. Tetracycline wordt geproduceerd door streptomyces, een bacterie die vaak te vinden is op graan. Bij het fermenteren van graan om bier te maken, produceert streptomyces grote hoeveelheden van het antibioticum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tetracycline terug te vinden is in de botten van mensen uit die tijd. Maar bij recent onderzoek aan de botten kwamen Armelagos en Nelson er achter dat de botten er mee verzadigd waren, wat er mogelijk op duidt dat de Nubiërs het antibioticum bewust produceerden voor de behandeling van medische aandoeningen. Zelfs in de botten van hele jonge kinderen werd de stof in grote hoeveelheden aangetroffen. Ook dit is een aanwijzing dat men het 'gezonde' bier voorschreef aan zieke kinderen. Men ging er altijd van uit dat de ontdekking van tetracycline pas in 1948 plaatsvond. Streptomyces groeit in een goudkleurige kolonie, die bovenop het bier moet hebben gedreven. Mogelijk dat ook deze goudachtige kleur voor de Nubiërs een belangrijke betekenis gehad heeft.

Professor Yuval Goren van Universiteit van Tel Aviv heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de herkomst en tot op zekere hoogte de datering van kleitabletten te achterhalen. Dit is uiteraard zeer nuttig bij het achterhalen van de afzender van de 'brief'. Bekend is dat er een levendige communicatiestroom was in de vorm van kleitabletten tussen de volkeren van de oude wereld. De Amarnabrieven zijn daar een bekend voorbeeld van. Goren paste een mobiele röntgenscanner aan om de samenstelling van de klei te bepalen. Goren legde eerder al een enorme database van kleisamenstellingen aan, aan de hand van vele kleimonsters uit het gehele Nabije Oosten. Het gescande kleitablet wordt tegen de database aan gehouden en er rolt een locatie en tijdsperiode uit de scanner. Dezelfde techniek kan volgens Goren ook worden toegepast op glas, pleister en munten. De nieuwe methode heeft daarnaast als belangrijk voordeel dat de voorwerpen niet worden beschadigd door het onderzoek.

U kent natuurlijk obelisken van graniet en zandsteen, maar kent u ook de obelisk gemaakt van fietsen? U leest het goed: fietsen. De Californische kunstenaars Mark Grieve en Ilana Spector bedachten de zogenaamde Cyclisk als een ode aan de fietscultuur. Het 20m hoge en 4,5 ton zware gevaarte bestaat uit 340 afgeschreven tweewielers en één eenwieler, en is onlangs opgericht op een straathoek in Santa Rosa. Op deze website vindt u een aantal foto’s. Opmerkelijk genoeg is de obelisk gesponsord door autofabrikant Nissan. Het wachten is dus op een pyloon van autowrakken. Of wat dacht u van een piramide van oude vrachtwagens?

Laatst aangepast op zondag, 19 september 2010 17:32