Zoeken

Willekeurige foto

  • 6095 - Zilveren kroon uit Ballana in Nubisch Museum - Aswan
  • Categorie: Nubiëreis najaar 2010
  • Commentaren: 0

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws juni 2010 PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 07 juni 2010 01:00

Noord Egypte

Dr. Zahi Hawass, hoofd van de Supreme Counsel of Antiquities (SCA), belooft al een aantal jaar dat men 'binnenkort' het onderzoek naar de nauwe schachten in de piramide van Cheops zal hervatten. Eindelijk lijkt het dan toch zo ver. Het Djedi team is vernoemd naar één van de magiërs uit de tijd van Cheops, onderdeel van de beroemde sprookjes in de Westcar papyrus. Dit internationale team zal opnieuw een robot de schachten van de Koninginnekamer in sturen. Opvallend is dat het Djedi team geen Egyptologen of archeologen lijkt te bevatten, maar wel een aantal onafhankelijke onderzoekers, die normaal gesproken door Hawass geweerd worden. Op de website van Hawass vindt u een kort overzicht van de teamleden en de rol die zij in het team vervullen. Op de robot zijn een boor en een endoscopische camera gemonteerd. Zij moeten het mogelijk maken een blik te werpen achter de steenblokken die het buiteneinde van de kleine schachten blokkeren. Desalniettemin noemt Hawass dit project "een manier om het doel van de schachten te achterhalen zonder de piramide op wat voor manier dan ook te beschadigen." Ook zal de robot uitgerust worden met sonische sensoren die de dikte van steenblokken moeten bepalen. Bijzonder is ook dat de robot vergezeld zal worden van een minirobot ter grootte van een kever. Deze minirobot is in staat door een gaatje van 2 cm diameter te klauteren. Hoewel het team in juli en december vorig jaar al voorbereidend werk gedaan heeft in de piramide, is niet bekend wanneer het daadwerkelijke onderzoek plaats zal vinden.

Begin juni maakte de SCA bekend dat het European Marine Archeological Institute in de Oostelijke haven van Aboe Qir 4 gouden munten uit de Islamitische Tijd en 12 bronzen munten uit de Ptolemaeïsche en Romeinse Tijd heeft opgedoken. Meer vondsten worden spoedig verwacht.

Oostenrijkse onderzoekers hebben grote delen van de stad Avaris (bij het huidige Tell -el-Da'ba) gelokaliseerd met behulp van grondradartechnieken. De radarbeelden geven een gedetailleerd beeld van straten, huizen, begraafplaatsen, paleizen en tempels in de Egyptische hoofdstad van de Hyksos. Volgens het hoofd van het team, Irene Forstner-Müller, heeft de  survey ook een vertakking van de Nijl met daarin twee eilanden geïdentificeerd. Het doel van de geofysische archeologische survey is het vaststellen van de omvang van de stad. Tot dusver is 2,6 km2 van het gebied onderzocht.

Zuid Egypte

 
Eind juli meldde de SCA aan de pers dat de opgravingen in de lange, mysterieuze tunnel in het graf van Seti I voltooid zijn. Een Egyptische team  onder leiding van Dr. Tarek El-Awady was hier sinds november 2007 mee bezig. De met puin opgevulde gang is in de 19e eeuw al door de ontdekker van het graf (Giovanni Belzoni) onderzocht en in de jaren 1960 amateuristisch uitgegraven door de beruchte Sjeich Ali Abdel Rassoel tot een lengte van 100 meter. Maar nu, na 174 meter, is het einde van de tunnel gevonden. Onderweg vond het team vele voorwerpen, zoals sjabties, reliëffragmenten, graffiti op 3 van de uitgehakte traptreden, vaatwerk, ostraca en een klein faience bootmodel. Aan het begin van de laatste passage vond het team een schijndeur met de hiëratische tekst: "Beweeg de deurlijst omhoog en maak de doorgang wijder." Waarschijnlijk gaat het om instructies aan de werklui die de tunnel uitgroeven. De laatste decennia zijn vele theorieën opgeworpen over het doel van de tunnel. Zo zou de tunnel leiden tot de uiteindelijke grafkamer van Seti I, of een symbolische tunnel naar de onderwereld zijn. Helaas heeft de opgraving geen definitief antwoord gegeven op dit vraagstuk, maar duidelijk is wel dat de tunnel nooit voltooid is.

De Sound and Light show van de Edfoe tempel is op 1 juni jl. geopend. Voor het gigantische bedrag van 5 miljoen euro zijn gekocht en geïnstalleerd: 4 HD projectoren, 3 verplaatsbare projectoren en 260 verlichtingseenheden. Het resultaat bestaat uit een indrukwekkende reeks felgekleurde projecties op de eerste pyloon van de tempel, gecombineerd met sfeerverlichting op de rest van het tempelcomplex. Met de 50 minuten durende Sound and Light show hoopt Egypte het toerisme in Edfoe in de avonduren te bevorderen. Voor goede foto's en meer informatie over de show kunt u terecht op de website van al-Ahram.

In de Thebaanse heuvels wordt door vele teams onderzoek gedaan. Zo is een Mexicaans team al 5 jaar bezig met onderzoek en restauratie van graf TT39 in el-Chocha. Komende september zal het 6e seizoen beginnen. TT39 is het goed bewaard gebleven graf van Poeyemra, de Tweede Profeet van Amon ten tijde van Hatsjepsoet en Toetmoses III. Het is de bedoeling dat het rijkelijk gedecoreerde graf in 2013 te openen voor het publiek. Op deze website leest u meer over het werk van het Mexicaanse team.

Museum Nieuws

De financiering van het Grand Egyptian Museum (GEM) te Gizeh is nog steeds niet rond. Van de benodigde 600 miljoen dollar is op dit moment slechts 477 miljoen dollar beschikbaar, waarvan 300 miljoen geleend is van Japan. Een gigantische lening die binnen 30 jaar moet worden afgelost. Er zijn plannen om toeristen bij het bezoek van monumenten te vragen om een vrijwillige bijdrage van 1 dollar per persoon. In het recent geopende conservatiecentrum van het nieuwe museum zijn 122 conservatoren bezig met het restaureren, schoonmaken en registreren van 6800 antiquiteiten die in het GEM te zien zullen zijn.

Opvallend nieuwtje is dat de grote houten boot van Cheops, nu te zien in het speciaal ontworpen museum naast de piramide van Cheops, ook verplaatst zal worden naar het GEM. Wilt u meer weten over het conservatiecentrum of de voortgang van de bouw van het GEM? Kijk dan bijvoorbeeld op de website van al-Ahram.

Het nieuw te bouwen Prehistorie Museum (voorlopige naam) in Qena (boven Luxor) zal voorwerpen tonen uit de Nijlvallei, de Fajoem, de Siwa Oase, de Charga Oase en verschillende bestaande musea uit binnen- en buitenland. De complete collectie van het huidige Maadi Museum zal verhuizen naar het nieuwe museum in Qena en daar een belangrijke plaats innemen. Het nieuwe museum beschrijft de geschiedenis van ongeveer 10.000 jaar Egyptische beschaving voor de faraonische periode.

Ander Nieuws

Toen in februari jl. de uitslagen van het DNA-onderzoek naar de familie en de doodsoorzaak van Toetanchamon bekend werden, stelden onderzoekers wereldwijd al vragen bij de onderzoeksmethoden, uitslagen en interpretaties van de uitslagen. Zo stelde de bioarcheoloog Brenda J. Baker (Arizona State University) onlangs dat de mummie uit KV55 ontrecht wordt geïdentificeerd als Achnaton. Eerder onderzoek aan de mummie stelt namelijk vast dat deze persoon tussen de 18-26 jaar oud was bij overlijden. De publicatie van het onderzoeksteam uit februari 2010 vermeldt niet hoe men precies aan de leeftijd van 35-45 jaar is gekomen en hoe men het verschil met eerder onderzoek weerlegt. Onderzoekers van het Hamburg Bernhard Noct Institute for Tropical Medicine (BNI) stellen dat Toetanchamon waarschijnlijk aan sikkelcelziekte is overleden. Dus niet aan de combinatie van malaria en Köhler ziekte, zoals de publicatie in het Journal of the American Medical Association (JAMA) in februari concludeerde. Dr. Christian Timmann en prof. Christian Meyer achten deze ziektecombinatie een onwaarschijnlijke doodsoorzaak, omdat Toetanchamon dan waarschijnlijk veel jonger gestorven zou zijn. Sikkelcelziekte komt juist veel vaker voor bij jonge volwassenen. De sikkelcelziekte dankt haar naam aan het feit dat de ziekte er voor zorgt dat rode bloedcellen een sikkelvorm aannemen waardoor ze kunnen samenklonteren en daardoor opstoppingen in bloedvaten veroorzaken. Deze erfelijke ziekte is vaak verantwoordelijk voor botafwijkingen en andere symptomen die ook aan Köhler ziekte toegeschreven kunnen worden. Bovendien komt de sikkelcelziekte veel voor in gebieden waar ook malaria heerst, omdat mensen die één van de twee betrokken genen hebben, een verhoogde weerstand hebben tegen malaria. Timmann en Meyer hebben de SCA daarom voorgesteld om in hun eigen lab een nieuwe DNA test op de mummie uit te voeren, die relatief eenvoudig aantonen of Toetanchamon inderdaad aan de sikkelcelziekte is overleden. De SCA reageerde dat ze het een ‘interessante en plausibele’ theorie vinden, maar hebben nog geen gehoor gegeven aan het hulpaanbod.

"Cleopatra stierf aan een overdosis, niet aan de beet van een slang." Zo kopten de media de eerste dagen van juli. De waarheid is dat Duits historicus Christoph Schaefer, professor aan de Universiteit van Trier, het waarschijnlijk acht dat de befaamde koningin een einde aan haar leven maakte door een dodelijke cocktail van opium, dollekervel en Monnikskap (aconitum) in te nemen. Hij baseert zijn bewering op de aanname dat Cleopatra gewild zou hebben dat haar  schoonheid ook na haar dood zou doorleven. Ook zou deze dodelijke cocktail sneller werken dan de beet van een adder. Feit is dat de enige afbeeldingen die we kennen van Cleopatra niets tonen van haar vermeende schoonheid. Feit is ook dat haar lichaam tot op heden niet gevonden is en we dus onmogelijk kunnen zeggen hoe ze aan haar einde gekomen is.

Ondanks de vele dubieuze keuzes en uitlatingen van Zahi Hawass, mogen we niet vergeten dat hij ook veel positieve bijdragen aan de Egyptologie levert. Hawass zelf beschouwt de bouw van de vele nieuwe, professionele magazijnen voor antiquiteiten als één van zijn beste prestaties. Als voorbeeld noemt hij de 65 primitieve tichelstenen magazijnen in Saqqara, die hij heeft laten vervangen voor nieuwe magazijnen, compleet met conservatielab en fotolab. Sommige kratten met oudheden in de oude magazijnen waren sinds hun plaatsing meer dan 80 jaar geleden nog nooit geopend. En naar schatting 60% van alle voorwerpen in de magazijnen in heel Egypte zijn nog nooit (fatsoenlijk) geregistreerd! De nieuwe magazijnen staan verspreid over 36 steden, hebben dezelfde lay-out en zijn vernoemd naar Egyptische Egyptologen en archeologen. Alle oudheden in de nieuwe magazijnen worden nu eerst schoongemaakt en geregistreerd.

Verre van origineel, maar er wordt weer gewerkt aan de opnames van een nieuwe film over het leven van Cleopatra. Deze film is gebaseerd op het boek 'Cleopatra, A Life' van Stacy Shiff. De titelrol zal vertolkt worden door Hollywood filmster Angelina Jolie.

Een nieuwe, gedetailleerde chronologie van faraonisch Egypte is in juni gepubliceerd. De chronologie is gebaseerd op C14-onderzoek van 211 resten van kortlevende planten uit graven en bodemvondsten die men direct kan verbinden aan regeringsperiodes van bepaalde koningen. Denk  aan zaden, manden, textiel, fruit en plantresten. De resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met harde, bekende data en aan relatieve regeringsperiodes van koningen. Deze nieuwe chronologie is het resultaat van een team van verscheidene universiteiten uit Oxford en Cranfield (GB), onder leiding van Christopher Bronk Ramsey, samen met  een team van onderzoekers uit Frankrijk, Oostenrijk en Israel. Hoewel de nieuwe chronologie grotendeels in overeenstemming is met de reeds algemeen geldende chronologieën, lijken er toch een aantal data te verschuiven. Zo lijkt het Oude Rijk iets ouder te zijn dan men altijd heeft gedacht. Het begin van Djoser's regering wordt in de nieuwe chronologie gedateerd tussen 2691 en 2625 v.Chr. Het Nieuwe Rijk begon volgens deze nieuwe chronologie tussen 1570 en 1544 v.Chr. De resultaten van het C14 onderzoek zijn gepubliceerd in het magazine Science. Een goede samenvatting van het artikel kunt u ondermeer hier vinden.

Laatst aangepast op maandag, 05 juli 2010 15:48