Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws augustus/begin september 2009 PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 30 november 1999 01:00

De komkommertijd is ook in de Egyptologie in volle gang. Niettemin is het Egyptologische wereldje de laatste weken aardig in beroering gebracht door de vermeende vondst van een grottencomplex onder het Gizeh plateau. U leest er meer over in de nieuwsrubriek van deze maand!

Noord Egypte  

In het Egyptologisch Nieuws van vorige maand wees ik u al op de heropening van de site van de Pilaar van Pompejus (Alexandrie), na grootscheepse opgraafwerkzaamheden. Niet lang daarna werd bekend dat bij de opgravingen een stele van 50 bij 36 cm is gevonden uit de Romeinse Tijd. Op de stele wordt eer betoond aan de god Serapis. Volgens onderzoekers dateert de stele uit jaar 9 van de regering van Marcus Aurelius. Deze vondst bevestigt dat de Romeinen en Ptolemeeers in die periode in vrede leefden.

Enkele kleine nieuwtjes rondom het geplande onderwatermuseum in de baai van Alexandrie zijn onlangs boven komen drijven. Men hoopt in 2010 met de bouw van het museum te beginnen. Het plan is om zo veel mogelijk van het bouwwerk op het land in elkaar te zetten en later als een geheel naar de zeebodem te laten zinken. Het zal niemand verbazen dat dit nogal wat voeten in de aarde heeft. Zo zal de zeebodem eerst goed onderzocht moeten worden op aanwezigheid van antiquiteiten en stabiliteit. Het museum moet aardbevingen kunnen weerstaan van het type dat de antieke bouwwerken van Alexandrie lang geleden naar de zeebodem heeft veroordeeld. Voor dit onderzoek zijn al voldoende fondsen geworven. Voor de daadwerkelijke bouw van het museum is helaas nog geen cent bemachtigd.

Klik op de titel van dit artikel of op de knop 'Lees verder...' hieronder om de rest van het nieuws te lezen! Als u (al) in het volledige artikel bent, leest u hieronder verder. 

 

In een poging de Grote Piramide en de Sfinx zeer nauwkeurig op te meten, heeft de SCA het Mubarak Institute for Scientific Research recentelijk op het Gizeh plateau uitgenodigd. Begin jaren '80 heeft Mark Lehner, in samenwerking met het Duitse Archeologisch Instituut, al een soortgelijk onderzoek verricht, met de beschikbare middelen van destijds. De resultaten van dat onderzoek zijn als leidraad gebruikt in het recente onderzoek. Prof.dr. Ayman el-Dessouki van het National Authority for Remote Sensing and Space Sciences staat aan het hoofd van het project. Met behulp van laserscanners, soms gemonteerd op de ladder van een brandweerwagen, is het gehele oppervlak van de Sfinx opgemeten, met een nauwkeurigheid van minder dan 5 cm. De scantechniek werkt erg snel en efficient, waardoor het team al na een maand klaar was met de scans. De SCA richt daarom nu haar pijlen op de monumenten van Luxor.

 

In de categorie 'opmerkelijk nieuws' valt zeker het volgende bericht. Andrew Collins, bekend en berucht om zijn pseudowetenschappelijke boeken, claimt een enorm grottencomplex te hebben gevonden onder het Gizeh plateau. Collins zou de dagboeken van Henri Salt uit 1817 gebruikt hebben om de toegang tot het complex te vinden. Met financiele hulp van de Edgar Cayce Foundation en de hulp van amateur-Egyptoloog Nigel Skinner-Simpson, wisten Collins en zijn vrouw Sue een 'vergeten' graf aan de rand van het Gizeh plateau te lokaliseren. Collins doopte de tombe het 'Graf van de Vogels', naar de vermeende vondst van een zeer grote vogelmummie door Salt en zijn team. Toen ze het graf onderzochten troffen ze een grote scheur in de rotswand aan, die toegang bleek te verschaffen tot het grottencomplex. Deze bleek bevolkt door grote troepen vleermuizen en spinnen, en leek duidelijke tekenen van menselijke activiteiten te vertonen. Een filmpje op YouTube van Collins zou gemaakt zijn in de grotten, maar is inmiddels alweer door hem zelf verwijderd. Zahi Hawass deed de 'vondst' direct af met de uiterst verrassende mededeling dat 'het Gizeh plateau geen geheimen meer kent' en dat er daarom niets meer te ontdekken valt. Tegelijk wist hij te vertellen dat het bestaan van het grottencomplex al lang bekend was. Naar het schijnt doelde Hawass daarmee op het GPR (Ground Penetrating Radar) onderzoek van 2006, waarbij holle ruimtes ca. 25 m onder het Gizeh plateau zijn aangetoond. Deze holtes zijn echter nooit onderzocht. Daarnaast geeft Hawass in een artikel op zijn website aan dat het bewuste graf een aantal lange tunnels bevat die mogelijk verward kunnen worden met natuurlijke grotten. Collins reageert daar weer op met enkele foto's en het commentaar dat de toegang tot de grotten zich elders in het graf bevindt.
Collins en zijn vrouw wisten tot enkele honderden meters in de grotten door te dringen, tot de lucht nauwelijks meer in te ademen was. Hoewel de 'ontdekking' al in 2007/2008 is gedaan, wordt er pas sinds augustus melding van gemaakt in de pers. Dit komt omdat Collins op het punt staat zijn bevindingen uitgebreid aan het publiek bloot te stellen in zijn nieuw te verschijnen boek 'Beneath the Pyramids'.
In verschillende, openbare internetpublicaties gaan Hawass en Collins tegen elkaar in verweer. Ik zal u de details besparen, maar in dit artikel op de website van Discovery vindt u een aardige samenvatting.

Zuid Egypte  

De SCA, in de persoon van Zahi Hawass, glundert van trots nu enkele projecten in Luxor zijn opgeleverd. In totaal hebben deze projecten 16 miljoen euro gekost. We hebben het dan over het restaureren van de Aboe el-Haggag moskee op de Luxortempel, de aanleg van een nieuwe ingang voor de Luxortempel, de inrichting van een nieuw verlichtingssysteem in het Dal der Koningen, de restauratie van Carter's House en de vernieuwingen te Deir el-Bahri. Kennelijk heeft men te Deir el-Bahri niet alleen een bezoekerscentrum aangelegd, maar ook een cafetaria, een boekwinkel en maar liefst 52 bazaars. Afgelopen april was alleen nog maar het bezoekerscentrum gebouwd; van de andere gebouwen was op dat moment nog geen spoor te zien. Daarnaast zal in november de Hathorkapel weer opengesteld worden. Ook is het keteldal van Deir el-Bahri, inclusief de tempel van Hatsjepsoet, voorzien van een uitgebreid belichtingssysteem. Uiteindelijk zullen alle grote monumenten op de Luxor westoever hiermee worden uitgerust, zodat toeristen ook 's avonds een bezoek kunnen brengen aan de site. Een Spaanse gift van 150 miljoen euro zal worden ingezet om het gebied van Sjeich Abd el-Qoerna en directe omgeving te herstructureren. Opvallend nieuwtje is verder dat er ook gewerkt wordt aan een een meter hoge muur rondom het hele gebied van de faraonische monumenten, om deze te beschermen tegen oprukkende bebouwing.

In Carter's House (in de vorige nieuwsbrief onjuist geillustreerd; het huis van Carter ligt onderaan de heuvel) zijn twee kamers gewijd aan de ontdekkingen van Howard Carter en Lord Carnarvon; een kamer toont voorwerpen die Carter in het huis heeft achtergelaten. Een andere kamer is ingericht als slaapkamer, die 10 keer per jaar verhuurd wordt aan stelletjes. Het huis bevat tot slot een keuken en een fotografisch laboratorium. De officiele opening zal plaatsvinden op 4 november. Iedere onderzoeker die ooit in het Dal der Koningen heeft gegraven, is hierbij uitgenodigd.
In de nabije toekomst zal een bezoekerscentrum gebouwd worden waar alle bezoekers van de Thebaanse heuvels eerst doorheen zullen moeten.
De locatie waar de replica's van de graven van Toetanchamon, Seti I en Nefertiti te zien zullen zijn, is door de SCA 'The Replica Valley' gedoopt. De originele graven blijven (volgens de laatste berichten) wel te bezoeken, maar alleen voor veel geld.
Ook de graven van Beni Hassan, Gizeh en Saqqara ontsnappen niet aan de plannen van Zahi Hawass. Vanaf komende maand is het verboden voor gidsen om met hun groep de graven in te gaan. Als compensatie hiervoor zal voor de ingang een model van het graf geplaatst worden.

Buiten Egypte  

In Timna (Israel) is door het Duitse Stonewatch een rotsinscriptie gevonden met Oudegyptische kenmerken. Te zien zijn twee cartoucheachtige ovalen met daarin enkele tekens die sterk aan hierogliefen doen denken. Volgens dr. Stefan Jakob Wimmer, Egyptoloog en epigraaf verbonden aan de universiteit van Munchen, zou het waarschijnlijk om een Proto-Sinaitische inscriptie gaan. Wimmer werkt aan een wetenschappelijk artikel over de inscriptie.

Ander nieuws  

Dat GPS (Global Positioning System) niet meer weg te denken is uit onze samenleving, zal niemand verbazen (denk maar aan het navigatiesysteem in uw auto of Google Earth), maar ook de archeologie heeft er enorm baat bij. Zo paste dr. John Coleman Darnell van de universiteit van Yale de techniek toe tijdens zijn onderzoek in de Westelijke (of Libische) Woestijn van Egypte. Darnell, teamleider van het project Theban Desert Road Survey schafte een zgn. 'Topcon GPT-2005 reflectorless total station' aan en liet zijn teamleden uitgebreide training ondergaan om de geavanceerde apparatuur ook in de geisoleerde en onvergeeflijke woestijn te kunnen hanteren. Met deze GPS-apparatuur was het team in staat om met eenvoudig richt-en-klikwerk talloze Oudegyptische graffiti te markeren en vast te leggen. Met de toepassing van 3D-technieken was het zelfs mogelijk om een complete omgeving tot op het kleinste detail vast te leggen in een doorzoekbare 3D-omgeving. Dergelijk werk zou met traditionele middelen maanden duren. Het volledige artikel kunt u hier lezen.

 

Volgens recent onderzoek van Marco Leona, hoofd van de Scientific Research Department van het Metropolitan Museum of Art (New York), is de rode kleurstof alizarine voor het eerst gebruikt in het Oude Egypte. Alizarine, ook wel Turks Rood of kraplak genoemd, wordt gewonnen uit de wortel van de meekramplant (Rubia tinctorum) en is bijvoorbeeld bekend door het gebruik ervan door Johannes Vermeer. De kleurstof wordt echter vooral gebruikt om leer en stof te kleuren. Voor deze ontdekking werd het vroegste gebruik van de kleurstof toegeschreven aan het Midden Oosten van 700 jaar later.

Leona deed zijn ontdekking toen hij een stukje leer van een Egyptische pijlenkoker uit ca. 1900 v.Chr. onderzocht met behulp van zgn. Ramam spectroscopie (SERRS). Normaal is deze techniek niet geschikt om dergelijke kleurstoffen mee aan te tonen, maar door de toevoeging van microscopisch kleine zilverdeeltjes worden ook extreem kleine hoeveelheden van stoffen zichtbaar. Deze nieuwe benadering was nodig omdat onderzoek naar kleurstoffen tot dusver altijd relatief grote monsters vergde, wat het onderzochte voorwerp te veel zou beschadigen. De vernieuwde techniek vereist monsters van slechts enkele tientallen kubieke micrometers.
Het winnen van alirazine uit de plantenwortel is een ingewikkeld en moeizaam proces, wat de vaardigheden van de Oude Egyptenaren maar weer eens onderstreept.
Naast alizarine in Oudegyptisch leer wist Leona met de vernieuwde techniek ook de rode kleurstof kermes aan te tonen in het schilderij 'St. John the Baptist Bearing Witness' van Francesco Granacci. En tevens rode lakkleurstof op de Morgan Madonna, een houten Madonnabeeldje uit de 12e eeuw.
Karen Trentelman van het Getty Conservation Institute (Los Angeles), niet betrokken bij het project, zegt zeer verheugd te zijn met de onderzoeksresultaten en de vernieuwde analysetechniek.
De resultaten van Leona's onderzoek zijn gepresenteerd in het prestigieuze Proceedings of the National Academy of Science.

 

Op internet zijn vele interviews met Zahi Hawass te vinden, maar dit interview van begin augustus is toch wel heel opmerkelijk te noemen. In het interview bevestigt dr. Hawass dat hij volgend jaar met pensioen gaat. Verder verklaart hij dat de archeologische site Aboesir aan het publiek zal worden opengesteld, dat de theorie van Houdin en Bob Brier over de bouw van de Grote Piramide "geen theorie is, maar een theorie van een Fransman" en dat "Bob Brier niets van piramides afweet." Over het komende robotonderzoek in de schachten van de Grote Piramide meldt Hawass dat "het zal worden opgenomen en als er iets spannends te zien is, wordt het live uitgezonden'(?). De robot in de zgn. Osirisschacht onder de processieweg van Chafra (ook te Gizeh) heeft tot 46 m kunnen komen, maar het einde niet bereikt. Volgens Hawass heeft het nieuwe Grand Egyptian Museum sinds kort al een conservatielab, hoewel met de bouw nog moet worden begonnen(?). Het National Museum of Egyptian Civilization zal over anderhalf jaar openen en zal onder andere de 20 koningsmummies ter display hebben, die nu nog in het Cairo Museum liggen. Over het verbod op fotografie in laatstgenoemd museum weet Hawass te melden dat "geen enkel museum ter wereld iedereen foto's laat nemen." Tot slot vermeldt Hawass dat het bewijs van het vermeende bedrog van Ludwig Borchardt in oktober onthuld zal worden, op het moment dat hij de officiele eis tot teruggave van de Nefertiti-buste zal indienen bij het Berlijns Museum. Vooral het Nederlandse publiek zal geinteresseerd zijn te vernemen dat Hawass ook voornemens is de Nieuwerijks graven van Saqqara open te stellen voor het publiek. Onduidelijk of, en zo ja hoe dit de huidige opgraving van het Nederlandse team zal beinvloeden.

Het is niet mijn gewoonte u op deze plaats te informeren over het uitzendprogramma van zenders als Discovery Channel en National Geographic Channel, maar omdat eerstgenoemde haar nieuwe televisieseizoen 'Egypte Seizoen' gedoopt heeft, wilde ik u een verwijzing naar dit korte overzicht van te verwachten Egypte-documentaires niet onthouden.

 
Laatst aangepast op maandag, 15 februari 2010 00:47