Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws juni/juli 2009 PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 30 november 1999 01:00
Ik ben er een maandje tussenuit geweest, dus dit keer heeft u maar liefst twee maanden Egyptologisch nieuws te goed. Maar de zomermaanden zijn traditioneel weinig spectaculair als het gaat om nieuws uit Egypte, dus erg veel heeft u niet gemist!

Noord Egypte  

Eind juni werd bekend gemaakt dat aan de zuidzijde van de piramide van Djoser te Saqqara een cachette uit de Late Tijd is gevonden. Deze bevatte o.a. kleurrijke fragmenten van mummiekartonnage, 30 granieten blokken, fragmenten van bladgoud en dierlijke overblijfselen. Volgens een nieuwsbericht zouden ook sjabti-beeldjes zijn aangetroffen. De vondst werd gedaan tijdens de conservatiewerkzaamheden aan de piramiden. De granieten blokken  zijn volgens Zahi Hawass afkomstig van de sarcofaag van Djoser. In de schachten van de piramide vond het team een aantal kalkstenen blokken met de namen van de dochters van Djoser. Ook trof men resten van houten beeldjes, botfragmenten, mummieresten en veel aardewerk. Volgens weer een ander nieuwsbericht zijn ook houten gereedschappen gevonden.

 

Het Serapeum van Saqqara is al vele jaren voor het publiek gesloten. Hier moet echter binnenkort verandering in komen, omdat het grootscheepse reddingswerk aan het met instorten bedreigde monument bijna voltooid is. Het Serapeum bestaat tegenwoordig voornamelijk uit een groot ondergronds grafcomplex voor de heilige Apisstieren, maar omvatte vroeger ook een tempelcomplex voor de god Serapis, compleet met pylonen, beelden en een sfinxenlaan.

De toch al kwetsbare staat van het monument verslechterde flink na een aardbeving in 1992. De restauratie van de vele tunnels, nissen en stenen sarcofagen was een grote en gevaarlijke uitdaging, maar door de installatie van zware stalen steunbalken en een ventilatiesysteem moet het Serapeum weer lange tijd vooruit kunnen. Wanneer het Serapeum precies open gaat voor het publiek is nog niet bekend.

 

Klik op de titel van dit artikel of op de knop 'Lees verder...' hieronder om de rest van het nieuws te lezen! Als u (al) in het volledige artikel bent, leest u hieronder verder. 

Tijdens verbouwingswerkzaamheden aan het Egyptisch Museum te Cairo stuitten werklieden begin juli jl. bij de westelijke poort binnen drie dagen op twee cachettes met antiquiteiten uit ca. 1300 v.Chr. De vondst bestond vooral uit stenen voorwerpen, zoals fragmenten van steles, reliefblokken, een kalkstenen offertafel en zuilbasementen. Mogelijk zijn de voorwerpen hier door vroege archeologen in de museumtuin begraven omdat ze destijds niet interessant genoeg waren. De verbouwing van het Egyptisch Museum is bijna klaar. Bezoekers zullen voortaan via de welbekende poort binnen komen, maar via de westelijke poort het terrein verlaten. Hier zullen dan o.a. een grote boekwinkel en een cafetaria te vinden zijn. 

 

In Tel Defna, tussen het el-Manzalameer en het Suezkanaal, 15 km ten noordoosten van Qantara West, zijn begin juni de ruines van een fort uit de 26e dynastie ontdekt. De vesting zou gesticht zijn door Psammetichus I en langs de de Horuswegen gelegen hebben. Toch heeft ook Ramses II uit de 19e dynastie al een fort laten bouwen op deze plek. Dr. Mohamed Abdel Maksoud, hoofd van de missie, zei dat het fort 380 m bij 625 m was, met een buitenmuur van wel 13 m dik. Hiermee wordt dit als het grootste fort in de oostelijke delta beschouwd. Behalve het fort vond het team ook een grote, tichelstenen tempel, bestaande uit drie zalen en een aantal magazijnen aan de oost- en westzijde van de tempel. Ten noordoosten van de tempel werden ook de ruines van een klein, tichelstenen paleis aangetroffen. Deze bestond uit acht kamers. Opvallend was verder de vondst van een soort riolering, bestaande uit aardewerken pijpen die uitmondden in verticaal begraven aardewerken hulzen tot op een diepte van zo'n 3 m. Ook werd natuurlijk het nodige vaatwerk aangetroffen, hoewel dat veelal niet uit Egypte afkomstig was. Een wedjat-amulet, een albasten cosmeticavaasje, maalstenen, gedecoreerde amforen, vele bronzen pijlpunten en een witte plaat met demotische tekst erop behoorden ook tot de vondsten. In 2010 zal verder onderzoek worden verricht.

Oasen  

Het Amheida Project van de New York University heeft recentelijk nieuw licht laten schijnen op het onderwijs tijdens de Romeinse tijd in Egypte. Amheida, gelegen in de Dachla oase, herbergt vele ruines uit die tijd. Roger Bagnall geeft leiding aan het opgravingsteam en presenteerde zijn bevindingen op een conferentie in Manhattan. Hoewel de oase tamelijk afgelegen ligt in de Westelijke (of Libische) woestijn, volgde het de culturele en religieuze ontwikkelingen van de Griekse en Romeinse tijd op de voet. Het onderwijs in die tijd zou echter niet veel hebben voorgesteld, met slechts een handjevol leerlingen per leraar. Op leraren werd neergekeken en het beroep zou slecht betaald worden. Nu lijkt dat beeld bijgesteld te moeten worden. In Amheida vond het team een heus schoolgebouw met drie klaslokalen. In elk lokaal stonden banken waar meer dan 50 studenten op konden plaatsnemen. De muren van het lokaal werden gebruikt als schoolbord en staan nog vol met krabbels, zoals een Grieks gedicht over retoriek. "Kom op, sta op en ga aan het werk," zegt het gedicht onder meer.

Zuid Egypte  

In de eerst helft van juli verscheen het volgende nieuws op de website van Zahi Hawass over de conservatieplannen in en rondom het Dal der Koningen. Wat hij onterecht niet vermeldt, is dat veel te danken is aan de inzet van het Theban Mapping Project van Kent Weeks. Allereerst meldt dr. Hawass opvallend genoeg dat de graven van Toetanchamon, Ramses VI en Horemheb(?) veruit het meest bezocht worden door toeristen. Nu zal de eerste u waarschijnlijk niet verbazen, maar het graf van Ramses VI wordt, sinds hier een extra kaartje voor betaald moet worden, nog maar door weinigen bezocht, en is het graf van Horemheb voor het grote publiek gesloten. Men is bezig met het installeren van verlichting in het Dal der Koningen, wat het mogelijk moet maken om ook 's avonds een bezoek te brengen aan de graven. Dit moet de toeristenstroom wat meer spreiden, maar heeft wel tot gevolg dat bezoekers van tevoren een plekje moet reserveren in de ochtend, middag of avond. De graven van Toetanchamon, Nefertari en Seti I worden door het bedrijf Factum Arte, onder leiding van Adam Lowe met hoge resolutie laserscanners gescand (zie deze website voor veel meer informatie). Dit gezamenlijke project van de SCA, de universiteit van Basel, de Friends of the Royal Tombs of Egypt, Factum Arte en de Foundation for Digital Technology in Conservation werd in 2002 gestart. Het team werkt nauw samen met Erik Hornung en Theodore Abt.

De scans zijn zeer gedetailleerd, met maar liefst 100.000.000 meetpunten per m2. De beelden die de scans opleveren zullen worden gebruikt om de achteruitgang van de graven te monitoren en om er 1:1 replica's van te maken. Deze replica's zullen ergens aan de monding van het Dal der Koningen, nabij Carter's Huis worden aangelegd. De originele graven (dus ook die van Toetanchamon) worden dan definitief(?) voor het publiek gesloten. Sommige van de gebruikte scanners zijn speciaal ontwikkeld voor dit project en eentje is zelfs 'Seti' gedoopt. Ook delen van de graven die zich nu in musea elders op de wereld bevinden, zullen worden gescand om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen. Egyptenaren zullen tijdens het project worden getraind in het gebruik van de scanners, om deze technieken later zelf te kunnen toepassen. De scans van het graf van Toetanchamon zijn inmiddels klaar. De data worden momenteel verwerkt en men verwacht een replica van de grafkamer en de sarcofaag in januari 2010 klaar te hebben voor de opening van het Susanne Mubarak Children's Museum.

In oktober zal Nefertari's graf worden gescand. Seti's graf volgt na afronden van de opgravingen in ca. 2011. In het verleden heeft Factum Arte het graf van Thoetmosis III gescand. Een reizende replica van dit graf is inmiddels al door meer dan 2 miljoen mensen bekeken.

Op 4 november a.s. wordt het huis van Howard Carter (op een heuvel bij de monding van het Dal der Koningen) heropend na een jarenlange restauratie. In het huis is nu een museum gevestigd dat gewijd is aan de ontdekking en het leegruimen van het graf van Toetanchamon door Howard Carter. Ook is er een cafetaria in gevestigd. Tijdens de viering van de 86e verjaardag van de ontdekking van het graf zal er een eendaagse workshop gegeven worden.

Museumnieuws  

Dat de huidige financiele crisis ook invloed heeft op de musea zal geen verrassing zijn. Maar in Japan heeft het een onverwachte vorm aangenomen. Voormalig succesvol beurshandelaar Tadashi Kikugawa heeft van de nood een deugd gemaakt door zijn baan bij Goldman Sachs op te zeggen om een klein, privaat Egyptologisch museum te starten. Het museum is gesitueerd in het Shibuya district in Tokyo en bestaat uit voorwerpen die Kikugawa in de laatste 10 jaar vergaard heeft, toen het hem financieel nog voor de wind ging. Wat destijds als een ontsnapping voor zijn drukke bestaan als beurshandelaar begon, is nu zijn broodwinning. De collectie bestaat uit ongeveer 1000 voorwerpen, zoals houten en bronzen beeldjes, sierraden, reliefblokken, amuletten en zelfs een blok uit een tempelzuil. "Al wat bloeit moet ook verwelken," zegt Kikugawa hiervan geleerd te hebben, "dat geldt voor het Oude Egypte, maar het is enigszins vergelijkbaar met de financiele wereld waar ik vroeger deel van uit maakte."

 

De langverwachte heropening van het Neues Museum in Berlijn zal naar planning op 16 oktober a.s. plaatsvinden. Het enorme renovatieproject heeft zeker tien jaar geduurd en 200 miljoen euro gekost. Het Neues Museum zal de archeologische collecties van het Egyptisch Museum en de Papyrus Collectie gaan huisvesten, alsmede die van het Museum voor pre- en vroege historie en de Collectie van Klassieke Antiquiteiten. Uiteraard zal ook het beroemde beeld van Nefertiti een plaatsje krijgen in dit grootse museum. Het Pruisische bouwwerk werd bij bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog deels vernietigd. De restaurateurs hebben er naar gestreefd de originele architectuur en de immense schade zichtbaar te houden voor de hedendaagse bezoeker. Zie de reis naar Berlijn en het Neues Museum in mei 2010 elders in deze nieuwsbrief.

 

Vlakbij de verplaatste tempel van Ras el-Soeda te Alexandrie zal mogelijk eind 2010 een nieuw museum de deuren openen. Dit 'Mozaiek Museum' zal, hoe kan het ook anders, vooral Griekse mozaieken tentoonstellen, die her en der in Alexandrie zijn gevonden. Tevens zal er een openluchttheater aangelegd worden. Met de bouw van het museum is in juli van dit jaar begonnen.

Na jaren van intensieve opgravingen (of wellicht is 'afgravingen' hier een beter woord) is men klaar met de verbouwing van het terrein rondom de Pilaar van Pompei, eveneens te Alexandrie. Wie de Pilaar meer dan een jaar of 5 geleden voor het laatst heeft gezien, zal het huidige terrein niet meer herkennen. Vele tonnen grond zijn verwijderd, waarin restanten van de Serapistempel en andere bouwwerken zijn aangetroffen. Ook is er een afgebakend pad aangelegd dat de toeristen geacht worden te volgen tijdens hun bezoek. De renovatie van het Grieks-Romeins Museum is nog altijd gaande. Het museum zal flink worden uitgebreid en zelfs een conservatielab huisvesten. Naar verwachting zal het museum in 2011 de deuren heropenen.

 

In een recent artikel in het blad The National uit de Verenigde Arabische Emiraten stonden een paar vermeldenswaardige 'feitjes'. Het artikel was gewijd aan het Grand Egyptian Museum (GEM) en Zahi Hawass. Over het eerste wist The National te vermelden dat in juli de projectmanager voor de bouw van dit immense bouwproject gekozen zou zijn en dat de verwachte openingsdatum van het GEM  opgeschoven is naar 2013. Opmerkelijker was echter de volgende opmerking: "Vanaf deze zomer zullen enkel nog een handjevol toeristen in staat zijn de koningsgraven in het Dal der Koningen te bezoeken, en dan alleen nog maar op afspraak. Sites zullen afwisselend geopend en weer gesloten worden om het voetverkeer in te dammen." Nu kunt u elders in deze nieuwsrubriek lezen over toekomstplannen in die richting, maar dat het na deze zomer al zo ver zou komen en dan alleen nog maar voor een handjevol mensen, is op z'n minst bijzonder te noemen. Een twijfelachtig bericht, maar ik wilde het u toch niet onthouden.

Ander nieuws  

Zoals u waarschijnlijk al weet is de SCA bezig met een groot DNA-onderzoek op mummies. Geprobeerd wordt om van alle bekende mummies in Egypte bruikbare DNA-monsters te verzamelen en de DNA-code te vergelijken in de hoop familiebanden te kunnen leggen. In dat kader zijn ook de twee kinderlijkjes uit het graf van Toetanchamon onlangs onderzocht. In een recent interview zei Hawass dat de eerste analyse is afgerond en dat de tweede analyse deze zomer wordt uitgevoerd. In september verwacht Hawass met de resultaten naar buiten te komen, hoewel in een ander artikel  februari 2010 als datum wordt genoemd. Ook vertelde Hawass dat hij er inmiddels zeker van is dat Toetanchamon niet aan een infectie aan zijn linkerbeen is overleden, zoals (o.a. door hem) geopperd werd na de CT-scan van een paar jaar geleden. Hij is er nu van overtuigd dat Toetanchamon aan een ziekte is overleden, maar meer informatie wilde Hawass nog niet geven.

 

Tijdens het grote mummie-DNA project is volgens Hawass gebleken dat de mummie die tot voor kort voor Thoetmosis I werd gehouden, dit in werkelijkheid niet is. Daarom richt Hawass zijn pijlen nu op een mummie die tot voor kort nog in het graf van Thoetmosis I lag. Hij is ervan overtuigd dat dit de echte mummie van de bewuste koning is, maar heeft nog niet laten weten waar hij dit op baseert. DNA-onderzoek zal dit volgens hem moeten aantonen, hoewel het erg moeilijk zal zijn om het DNA te vergelijken, omdat er weinig of zelfs geen mummies van directe familieleden van Thoetmosis I met zekerheid bekend zijn.

 

Deze zomer is op Discovery Channel een zesdelige documentaire te zien over het Oude Egypte, met in de hoofdrol Kara Cooney, als Egyptoloog verbonden aan het Department of Near Eastern Languages and Culture van de University of California, Los Angeles en het Cotsen Institute of Archaeology. Hierin probeert ze op een rationele manier verklaringen te vinden voor de vaak opvallende religieuze en culturele parallellen tussen volkeren die waarschijnlijk geen contact hadden met elkaar, zoals het bouwen van piramiden, het geloof in een duivel, begrafenistradities en sociale veranderingen in het stadsleven. De serie, 'Out of Egypt' gedoopt, bezoekt hiervoor 12 verschillende culturen in 10 landen. De serie is geproduceerd door Cooney's echtgenoot Neil Crawford.

Een granieten hoofd van Hatsjepsoet, dat het Egyptisch Museum van Berlijn in 1986 voor een slordige 510.000 euro heeft gekocht, is mogelijk nep. Volgens het Duitse magazine Der Spiegel ontdekten onderzoekers van de Technische Universiteit van Berlijn dat het graniet veel magnesiet en sideriet bevat, wat uniek is voor deze buste. Het museum reageerde dat de studie al in december 2007 plaatsvond en beperkt was tot kleine, stenen fragmentjes die op het beeld waren aangetroffen. Er is echter veel verwarring in de berichten over deze kwestie, zodat de stand van zaken nog onduidelijk is. In 1997 werd overigens al een soortgelijke bewering gedaan, maar, zo was in het artikel van destijds te lezen," mocht het een vervalsing zijn, dan is het wel de mooiste vervalsing ter wereld".

 
Laatst aangepast op maandag, 15 februari 2010 00:51
 

Reacties 

 
#1 Bedankt 04-08-2009 11:54
Bedankt voor het nieuws van juni/juli.
Ik krijg dan wel elke keer mail van de EEF, maar ik vind het toch prettiger om alles in het Nederlands te lezen. :wink:

groetjes,
Monique