Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch Nieuws maart 2009 PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 30 november 1999 01:00

Ook deze maand is er weer een hoop gebeurd op Egyptologisch gebied. De knikpiramide van Snefroe wordt binnenkort opengesteld voor het publiek, de omstreden 'copyrightwet' lijkt te worden ingevoerd en het graf van ene Isisneferet is ontdekt, evenals de nodige beelden en juwelen. De belangrijkste en opvallendste berichten som ik voor u op.

Allereerst een restant van het nieuws van vorige maand. Toen berichtte ik u al over de 'vondst' van een beeldje van Toetanchamon in Irak. Ondanks de schijnbaar serieuze berichtgeving, schreef ik toen dat het beeldje duidelijk slechts een goedkoop souvenir was. Zo oordeelden ook de leden van het Egyptologists Electronic Forum. Op 14 maart verscheen in een Koerdisch nieuwsblad eindelijk het bericht dat het inderdaad om een nagemaakt voorwerp gaat. Opvallend is dat men schrijft dat dit pas 'na een gedegen onderzoek door experts' boven water kwam, en alleen omdat 'het gebruikte materiaal niet in Egypte voorkwam'.

Klik op de titel van dit artikel of op de knop 'Lees verder...' hieronder om de rest van het nieuws te lezen!

Smokkelaars, maar ook kunstenaars, liefhebbers en professionals op het gebied van het Oude Egypte, evenals inwoners van Egypte zelf, staan mogelijk een lastige tijd te wachten. Precies een jaar geleden werden de eerste stappen gezet - die toen nog niet erg serieus werden genomen - maar nu lijkt het er toch echt van te komen: de Egyptische 'copyrightwet'.
De nieuwe wet moet de oude 117/1983-wet gaan vervangen. Deze wet had als doel het beschermen van Egyptische monumenten, maar bleek niet waterdicht en werd niet streng genoeg geacht. Daarom wordt er binnenkort door het Egyptische parlement beslist over de nieuwe wet.
De nieuwe wet geeft de Supreme Council of Antiquities (SCA) en in het bijzonder dr. Zahi Hawass veel meer macht en zal fotografie van de monumenten nog verder verbieden. De straffen voor smokkelaars worden verdubbeld of verdrievoudigd, met levenslange(!) opsluiting en een boete van 68.000 euro. Opzettelijke vernieling van een monument wordt bestraft met 15 jaar gevangenis en een flinke geldboete. Het aanbrengen van je naam, een poster en dergelijke, wordt bestraft met 6 tot 12 maanden celstraf of een boete van 20.500 euro.
Zahi Hawass wordt in zijn hoedanigheid als secretaris-generaal van de SCA gemachtigd om bebouwing op of rondom archeologische sites te verbieden en te laten verwijderen. Hierin speelt de politie voortaan alleen nog maar een uitvoerende rol. De minister van Cultuur (momenteel Farouk Hosni) wordt gemachtigd om (met toestemming van de minister-president) elk object aan te wijzen als nationaal erfgoed, ook al is het jonger dan 100 jaar. Het bezitten van Egyptische oudheden (lees: nationaal erfgoed) zal worden verboden en iedere eigenaar zal dan ook gedwongen worden zijn voorwerpen in te leveren bij de SCA, tenzij een speciale toestemming verleend wordt. Overtreding van dit verbod levert 25 jaar gevangenisstraf en een enorme geldboete op.
De SCA wordt de enige autoriteit die bevoegd is opgravingen, restoraties en conservaties uit te voeren, hoewel deze activiteiten wel gedelegeerd mogen worden aan andere partijen.
De 1:1 reproductie van Egyptische oudheidkundige voorwerpen en monumenten zonder speciale toestemming van de SCA wordt verboden, evenals het maken van foto's in musea of van archeologische sites. Het gebruik (dus niet het maken) van foto's voor educatieve doeleinden of privegebruik wordt wel toegestaan. De SCA heeft het alleenrecht op de Egyptische monumenten en oudheden als beeldmerk.
De bedoeling is dat deze omstreden wet ook gaat gelden voor Egyptische voorwerpen en foto's en reproducties van Egyptische voorwerpen in het buitenland, hoewel het nog maar de vraag is of dit mogelijk is.

Vorig jaar vertelde ik over de plannen van Cheryl Ward van de Florida State University (VS) voor de bouw van een faraonisch schip, zoals deze staan afgebeeld op de muren van Hatsjepsoets tempel te Deir el-Bahri. Onlangs is dit project voltooid en heeft men de reis naar het land van Poent met dit schip gemaakt. Wilt u meer weten over deze fascinerende reconstructie, lees dan bijvoorbeeld dit uitgebreide artikel, of dit artikel in Al-Ahram. Voor deze nieuwsbrief volsta ik met een korte fotoreportage.

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

Het Japanse Institute for Conservation and Restoration of Cultural Properties (ICP) heeft op 21 maart jl. in Saqqara een studie gedaan naar de restoratie van antieke muurschilderingen. Het instituut, dat afgelopen januari is opgericht, bestaat uit 13 specialisten van Japanse universiteiten en 2 Egyptische specialisten. Hun doel is om de oorzaken te achterhalen van de achteruitgang van de muurschilderingen en nieuwe conservatietechnieken te ontwikkelen die de Japanse experts ook in Azie willen toepassen.

Volgens verschillende persberichten zegt een team van de Medische Universiteit van Wenen, onder toezicht van het Oostenrijkse Archeologische Instituut, het skelet van Arsinoe IV te hebben geidentificeerd. Arsinoe werd in 41 v.Chr. vermoord door haar halfzus Cleopatra, waarschijnlijk in een poging de concurrentie voor de Egyptische troon uit de weg te ruimen.
De resultaten zullen in detail bekend worden gemaakt op een antropologische conventie in Chicago, Illinois (VS). Ook werkte het team samen met een filmploeg van BBC die de resultaten gebruikten voor een documentaire met de titel 'Cleopatra: Portrait of a Killer'.
Het onderzoek begon naar aanleiding van een theorie van Hilke Thur, van het Oostenrijkse Academy of Sciences, die stelt dat de octagonale graftombe in de ruines van de Romeinse stad Efesus (in Turkije) aan Arsinoe toebehoort. Toen dit graf in 1926 werd ontdekt trof men hierin een sarcofaag aan met een skelet, waarvan de schedel werd meegenomen voor nader onderzoek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de schedel kwijt. Thur bezocht in de jaren '90 het graf opnieuw en bepaalde dat het skelet van een jonge vrouw is. De achthoekige vorm van het graf doet sterk denken aan de beroemde vuurtoren van Alexandrie, waar Arsinoe mee verbonden was.  Het Oostenrijkse onderzoeksteam heeft met koolstofdatering kunnen vaststellen dat het lichaam tussen 200 en 20 v.Chr. begraven moet zijn. Fabian Kanz, een antropoloog uit het team, zegt aanvankelijk sceptisch te zijn geweest, maar nu redelijk overtuigd te zijn van Thur's theorie dat het lichaam van Arsinoe is. Niettemin is in de officiele samenvatting van de onderzoeksresultaten geen woord te vinden van deze bewering.
Forensisch antropoloog Caroline Wilkinson reconstrueerde de schedel aan de hand van de metingen die in de jaren '20 zijn gedaan. Ze heeft nu zelfs een complete reconstructie van het gezicht van Arsinoe gemaakt. Het is echter maar de vraag hoe betrouwbaar een reconstructie op basis van deze gegevens is.
De ontdekking van het skelet van Arsinoe en de vermeende Afrikaanse kenmerken van dit skelet hebben opnieuw de heftige discussie doen oplaaien over Cleopatra's etnische achtergrond.

Zo nu en dan verschijnt er een interview met Zahi Hawass op internet, waarin hij bijna terloops 'belangrijke ontdekkingen' (voor)aankondigt. Zo liet hij tijdens een interview met Megan Kirby van het Savannah College of Art and Design (SCAD) in de VS ontvallen dat hij omstreeks 27 maart de resultaten van het grote koningsmummie-onderzoek zal presenteren. Daarin zal een 'belangrijke ontdekking' worden toegelicht. Ook bevestigde Hawass nogmaals dat dit jaar duidelijk zal worden wat er zich achter de 'verborgen deuren' in de schachten van de piramide van Cheops (Choefoe) bevindt. Over twee jaar zal er in Egypte een Grieks-Romeins museum geopend worden en ook is het Achnaton Museum in Minya bijna voltooid. Weinig verrassend, maar wel standvastig was de (herhaaldelijke) opmerking dat hij de buste van Nefertiti en andere beroemde voorwerpen in buitenlandse musea koste wat kost terug zal krijgen. Tot slot een opmerkelijk citaat uit het interview dat ik u niet wil onthouden: als antwoord op de vraag hoe hij in het vak is beland, zegt Zahi op een gegeven moment: "I tried to be a diplomat and I failed. And when I came back to antiquities, by force, in the desert, I was unhappy."

Het opgravingsteam van het Japanse Waseda University in Saqqara heeft nu al een zeer succesvol seizoen achter de rug. Het team heeft de laatste maanden het ene na het andere graf opgegraven. Aan de lijst is nu weer een mogelijk bijzonder graf toe te voegen: dat van Isisneferet. Het graf, uit de 19e dynastie, ligt 4,6 m onder de top van een rotsheuvel, ongeveer5 km ten noordwesten van het Serapeum. Kenners zullen dit direct herkennen als de site van de zgn. Ka-kapel van Chaemwaset, zoon van Ramses II. Het is bekend dat Chaemwaset een dochter had met de naam Isisneferet, dus met de aankondiging van deze vondst is er een levendige discussie ontstaan of het hier om dezelfde persoon gaat.
In de 16m2 grote grafkamer trof het team een prachtige, doch flink beschadigde kalkstenen sarcofaag aan en drie menselijke lichamen. De spierwitte sarcofaag is uitgebreid gedecoreerd met donkerblauwe figuren en hierogliefen. In de tekst wordt Isisneferet een Spst ('edelvrouw') genoemd, wat een ongebruikelijke titel is voor de 19e dynastie.
De bovenbouw van het graf is 27m bij 10m en bestond ooit uit een pyloon, een collonadehal, een antichambre met vier pilaren en drie cultuskapellen. Ook is de basis van een kleine piramide aangetroffen. Al met al niet ongewoon voor die tijd. Wat wel opvallend is, is dat het graf noord-zuid georienteerd is, terwijl dit normaliter oost-west is.
Volgens Sakuji Yoshimura, leider van het team, is het niet uitgesloten dat meer graven van familieleden van Chaemwaset in de buurt gevonden zullen worden.
Terwijl ik dit artikel schrijf, komt net een bericht binnen dat hetzelfde team in Dasjoer een houten mummiekist uit de Late Tijd gevonden heeft. Meer details zijn nog niet bekend.

Op de nieuwe website van Zahi Hawass kunt u een kort (Engelstalig) artikel vinden (klik hier) over de werkzaamheden die de SCA heeft ondernomen om de Sfinx van Gizeh droog te houden. Dat dit belangrijke monument door de stijgende grondwaterspiegel bedreigd wordt, was vorig jaar een heet hangijzer voor de SCA. Niettemin lijken de maatregelen effect te hebben gehad. Toch zijn de mooie vergelijkende foto's  op de website misschien niet zo goed te vergelijken, daar de foto's in verschillende jaargetijden zijn genomen.

Halverwege maart kondigde Zahi Hawass op zijn nieuwe website aan een project te zijn gestart met als doel de conservatie en ontwikkeling van Dasjoer. Zoals u wellicht weet staan er maar liefst vijf grote piramiden in Dasjoer, waaronder de beroemde Knikpiramide en de Rode Piramide van Snefroe. Bij het project zal ook de VN betrokken worden, daar het gebied valt onder de World Heritage Site van 'Memphis en zijn Necropool'. Hoewel Dasjoer door weinig toeristen wordt bezocht zal het gebied op een dergelijke manier ontwikkeld worden als Gizeh onlangs. Daarnaast verwacht men binnen drie maanden de Knikpiramide open te stellen voor het publiek(!) en over ongeveer een jaar de piramide van Amenemhat III. Een opmerkelijke citaat van Zahi Hawass tijdens de persconferentie was dat 'archeologen geloven dat de eigenlijke grafkamer van koning Snefroe nog onontdekt in de Knikpiramide ligt'.

Belgische archeologen van de Universiteit van Brussel hebben het Thebaanse graf (met aanduiding C.3) van Amenhotep ontdekt. Amenhotep was een zoon van Ahmes en Neheh en de assistent-opzichter van zegeldragers van Toetmoses III. Zijn vrouw heette Renena en was een dochter van de opzichter van de zegeldragers, Sennefer (TT99). Het graf is gelegen in het zuidelijke deel van Sjeich Abd el-Qoerna en was al in 1880 ontdekt door de Zweedse archeoloog Karl Piehl. Daarna is het graf uit het zicht verdwenen en nu dus pas weer teruggevonden. Het graf heeft de gebruikelijk T-vorm. De ruimte overdwars  is noord-zuid georienteerd en heeft zes pilaren. Helaas is het vrijwel geheel met puin gevuld. Van de wanddecoraties is haast niets meer over, maar het plafond verkeert nog in goede staat. Een beeld van Amenhotep is ca. tien jaar geleden gevonden in het graf van schoonvader Sennefer.

Het team van Hourig Sourouzian heeft al heel wat ontdekkingen gedaan sinds het een aantal jaar geleden begon te graven rondom de Kolossen van Memnon (Kom el-Hettan). Onlangs vond het team weer enkele beelden van Amenhotep III, wiens Tempel van Miljoenen Jaren op deze plek heeft gestaan. Ze lagen onder het puin voor de facade van het peristylehof. Een van de beelden is van zwart graniet en toont de farao zittend op een troon met de gebruikelijke nemes-hoofddoek en geplooide lendendoek. Het beeld is onbeschadigd, afgezien van het puntje van de neus en de baard. Op basis van stijlkenmerken wordt het beeld gedateerd tot de vroegere regeringsperiode van de vorst. Het andere beeld is van kwartsiet en toont de koning als een sfinx. Een dergelijk beeld, hoewel iets kleiner, is enkele maanden geleden al gevonden, samen met een sfinxbeeld van Amenhoteps vrouw Tiye. Het nieuw gevonden sfinxbeeld is op de voorpoten en stukjes van de neus, kin en borst na helemaal compleet.

Het graf van Djehoeti (TT11) in Dra Aboe el-Naga heeft begin dit jaar een goed bewaard geheim vrijgegeven toen het team van dr. Jose Galán van het National Research Center Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) hier een tweede grafkamer blootlegde. Dit maakte Farouk Hosni (minister van Cultuur) begin maart bekend. Djehoeti was opzichter van het schathuis en opzichter van de werken tijdens de regering van Hatsjepsoet.
In de oorspronkelijke grafkamer trof het team, dat al sinds 2002 in het graf aan het werk is, een 3m diepe schacht aan met onderin de tweede grafkamer. De muren van de grafkamer zijn bedekt met dodenboekteksten en het plafond heeft onder meer een eenvoudige, maar aandoenlijke afbeelding van de hemelgodin Noet. Hoewel in de bovenliggende kamers de namen van Djehoeti en zijn familie zijn verwijderd, zijn ze in de nieuw ontdekte ruimte intact gebleven. Onderin de schacht vond het team vijf gouden oorringen en twee gouden ringen.

Een archeologische missie van het Vitelli Papyrologisch Instituut van de Universiteit van Florence heeft een zgn. talatat-blok ontdekt in de muren van een Christelijke kerk in Sjeich Ibada (Antinooplois). Talatat-blokken zijn relatief handzame steenblokken die in de Amarnaperiode zeer veel gebruikt werden. Het Italiaanse team is bezig met een topografische survey van het gebied. Daarnaast graaft het team de resten van twee kerken op en documenteert het een nabijgelegen Ramessidische tempel.

{mosimage}

Het talatat-blok toont een menselijk hoofd in laagrelief en schildering. Volgens de leider van het team, dr. Rosario Pintaudi, draagt de persoon een gierenkap, een hoofdtooi die enkel door koninginnen werd gedragen. Het relief zou dus wel eens Nefertiti kunnen voorstellen. Op basis van de enige beschikbaar gestelde foto ben ik hier persoonlijk absoluut niet van overtuigd.
Overigens zijn zowel de foto als het persbericht onlangs van Zahi Hawass' website verdwenen en zijn er geen verdere berichten in de pers verschenen.

Tot slot een INSERT INTO van het KV63 team. Het houten bed dat men eerder in de voorraadkruiken aantrof heeft nu poten gekregen. Dat wil zeggen, het team heeft in andere kruiken enkele planken gevonden met elk een viertal kleine pootjes die hier in gestoken konden worden. Waarschijnlijk vormde dit het onderstel van het bed. Het geheel lijkt als ceremonieel balsemingsbed te hebben gediend. Gezien de afmetingen was dit bed waarschijnlijk bedoeld voor Kist G (van een kind), hoewel direct bewijs hiervoor ontbreekt.
Ook is men druk bezig met het verwijderen van de harslaag die verschillende sarcofagen uit het graf bedekt. Als eerste is het deksel van Kist E aangepakt. De banden met hierogliefen zijn het eerst behandeld in de hoop aanwijzingen over de eigenaar van de kist te achterhalen, wat uiteindelijk leidde tot de tamelijk algemene Nieuwerijks vrouwennaam Henoet-Wadjboe. Er worden geen titels vermeld en opmerkelijk genoeg wordt haar naam niet genoemd in de centrale tekstkolom. Op die plek is de tekst grondig verwijderd, maar er is nog wel een hieroglief van een zittende man zichtbaar, wat erop lijkt te wijzen dat de kist (ook) aan een man heeft toebehoort. Op Kist A wist het team een hele interessante tekst tevoorschijn te toveren, maar details hierover zijn nog niet bekend gemaakt.

Laatst aangepast op maandag, 15 februari 2010 00:55
 

Reacties 

 
#3 Opgelucht 29-04-2009 18:15
Dank je wel, Bjorn, voor je berichtje.
Mijn man en ik maken graag beelden en tekeningen met oudEgyptische voorstellingen, gewoon voor onszelf en als iemand ze wil hebben zijn ze te koop. Gewoon voor de hobby. :)
We hadden al het idee dat deze wet in het buitenland niks voorstelde, al weet je maar nooit tegenwoordig. Maar uit jouw bericht begrijp ik dat het allemaal zo\'n vaart niet loopt, zeker niet buiten Egypte.
Nogmaals bedankt!
 
 
#2 Re: copyrightwet 27-04-2009 12:27
@Monique: binnen Egyptische grenzen kunnen ze dat helaas wel verbieden. Maar ik zou er niet te zwaar aan tillen hoor. :) De wet is vooral gericht op (grotere) bedrijven die hun inkomsten delven uit Oudegyptische voorstellingen. En ik denk dat politiek en handelscontacte n met China hier ook een grote rol in spelen.
Daarnaast is de handhaving van de wet in Egypte, laten we zeggen, nogal flexibel.
Ik zou me dus niet al te veel zorgen maken, zeker niet als buitenlander.
 
 
#1 copyrightwet 27-04-2009 12:00
Ik vraag me af waar ze meebezig zijn daar in Egypte?!! :shock:
Ze kunnen mensen toch niet verbieden om tekeningen en schilderijen van de OudEgyptische onderwerpen te maken??