Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Egyptologisch nieuws februari 2009 PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 30 november 1999 01:00

Wat een nieuwsmaand is het geweest! De afgelopen weken is de ene ontdekking na de andere gedaan of bekend gemaakt. Ik noem de 24 mummies in Sakkara, het bed in KV63, de mummiekisten in Dasjoer, de 'nieuwe' fragmenten van de Turijn Koningslijst, het kwartsieten beeld in Gizeh, enz. En dan heb ik het nog maar niet over de vermeende vondst van een papyrus in Australie, een borstbeeldje van Toetanchamon in Irak, en een beeld van Amenhotep III en borstbeeld van Hatsjepsoet in Luxor. U leest er alles over in de nieuwsrubriek van deze maand. Voor de gelegenheid heb ik het nieuws weer eens opgesplitst in delen. Ook kunt u soms meer informatie krijgen door op de hyperlinks (de onderstreepte woorden) te klikken.

Noord-Egypte

De laatste paar jaar heeft zelden een archeologische vondst in Egypte zoveel media-aandacht gegenereerd als de vondst van 24 mummies in een graf in Saqqara op zondag 8 februari jl. Tientallen persberichten verschenen op het internet, televisie en radio. In eerste instantie werd gesproken over 30 mummies, maar na enkele dagen werd dit bijgesteld naar 24. Hoewel de meeste persberichten in strekking overeenkwamen, verschilden velen op belangrijke details. Dit gebeurt maar al te vaak; gelukkig komt de waarheid na verloop van tijd vanzelf boven tafel. Bijzonder aan de vondst was, behalve de vondst zelf, het grote aantal verschillende foto's dat openbaar is gemaakt.

Hier volgt een samenvatting van de feiten tot dusver: ten westen van het Djoser piramidecomplex, in een plaats die Gisr el-Moedir ('Brug van de Directeur') genoemd wordt, is door een Egyptisch team onder leiding van Zahi Hawass en Abdel-Hakim Karara het tichelstenen mastaba-graf van Sennedjem gevonden, een priester uit de 6e dynastie. Achter de kapel van het graf, dat een gedecoreerde schijndeur bevat, is een schacht van 11m diepte en75m lengte en breedte in de rotsbodem uitgehakt die uitmond op een grote grafkamer met 3 niches in de oostmuur en 2 in de noordmuur. Hoewel de schacht en grafkamer oorspronkelijk voor Sennedjem bedoeld waren, is in de in de 26e dynastie (de Saitische Periode) een extra schacht vanuit de kapel uitgehakt naar de grafkamer. Zo'n 22 mummies en skeletten zijn in de niches aangetroffen. Daarnaast vond men de mummie van een hond aan het hoofdeinde van de oostelijke niche en de mummies van een of meerdere kinderen. Ook stonden er 4 sarcofagen van wit kalksteen en 4 houten, antropoide lijkkisten. Een dag na de vondst heeft Zahi Hawass een van de houten kisten laten openen. In de kist trof men een mummie aan in de typische stijl van de 26e dynastie. Een inscriptie op de 180cm lange kist geeft aan dat de eigenaar Padi-hery is, een zoon van Djehoety-sesj-noeb en kleinzoon van Iroe-roe. Weer 2 dagen later (woensdag 11 februari) heeft Hawass een van de kalkstenen sarcofagen en nog een houten kist voor de ogen van verschillende media laten openen. Beide lichamen lijken eveneens uit de 26e dynastie te stammen. Voor het verwijderen van de deksels gebruikte men koevoeten en houwelen. Het deksel van de kalkstenen kist was in de oudheid al gebroken. De scheur is vervolgens met specie opgevuld. De mummie in deze kist zal, volgens Hawass, binnenkort gescand worden in de hoop amuletten aan te treffen die de persoon kunnen identificeren. Hawass vermoedt dat dit de oorspronkelijke eigenaar van het Saitische graf is.
De overige houten kisten verkeren in zo'n slechte staat dat deze nog niet geopend zijn.
Over het graf en de mummie van Sennedjem is helaas niets bekend gemaakt. Er is wel sprake van reliefs in de grafkamer van zijn graf, maar details zijn niet bekend.

Klik op de titel van dit artikel of op de knop 'Lees verder...' hieronder om de rest van het nieuws te lezen!

Recent werd in het EEF News dit Pools nieuwsbericht genoemd. Het beschrijft de ontdekking van een necropool in Saqqara door het Poolse archeologische team. Nu is mijn Pools wat roestig en geeft de vertaalmachine van Google maar een matige vertaling, maar ik denk dat in het artikel het volgende beschreven wordt:
Op ongeveer 150m ten westen van de piramide van Djoser heeft de expeditie van het Poolse Centrum voor Mediterrane Archeologie, onder leiding van prof. Karola Myśliwca, een necropool ontdekt uit het Oude Rijk en de Ptolemeaische Tijd. De expeditie doet al sinds 1987 onderzoek in Saqqara. Uit het geofysische onderzoek dat men destijds uitvoerde, bleek dat er nog veel onder het zand verscholen ligt. Vervolgens is het team in vakken van 5m bij 5m gaan graven. Inmiddels is daarmee 2400m2 bodem blootgelegd. Het afgelopen seizoen was in november en december van 2008 en werd afgesloten met de vondst van een graf met daarin een kalkstenen sarcofaag uit de 6e dynastie, van 3m lengte,45m breedte en45m hoogte. Tussen de sarcofaag en het deksel trof men houten balken aan die waarschijnlijk gebruikt zijn om het deksel op zijn plaats te krijgen. De sarcofaag is echter nooit voltooid.
In een ander graf vond het team een lijkkist van wat volgens de vertaling van het artikel suikerriet zou moeten zijn. De hele kleine begeleidende foto geeft een grote, rechthoekige kist weer van wat inderdaad riet lijkt te zijn. Duidelijk is wel dat het om een unieke vondst zou gaan. In de kist lag een lichaam die in grote linnen doeken was gewikkeld.
In weer een ander graf wachtte echter de grootste verrassing: meer dan 100 gipsen fragmenten die tezamen een soort gipsen 'jas' en masker vormen.
In het volgende seizoen zal het team verder onderzoek doen naar deze graven.

Wie denkt dat in de door miljoenen toeristen en kamelen platgetrapte grond van Gizeh niets meer te vinden valt, zit er naast. Op 24 februari maakte het Egyptische ministerie van Cultuur bekend dat iets ten noorden van de piramide van Mycerinos (Menkaoera) een kwartsiete beeld gevonden is. Het 149cm hoge beeld stelt een zittende man voor op een eenvoudige stoel. Hij heeft een hand op de knie en de ander tegen zijn dij. Er staan geen inscripties op, maar stijlkenmerken doen vermoeden dat het beeld uit de het vroege Oude Rijk stamt. Er zitten veel barsten in het beeld en de gelaatstrekken zijn grotendeels verdwenen. Opmerkelijk is dat het beeld slechts 40cm onder het oppervlakte lag!

Eind februari werd bekend dat het Waseda University team (uit Japan) in Dasjoer vier antropoide, houten kisten, drie houten kanopenkruiken en vier sjabti-kistjes gevonden heeft. De voorwerpen lagen in een ongeidentificeerde grafschacht in het graf van Ta, uit de Ramesidische Tijd en zijn al wat restte nadat rovers in de oudheid het graf plunderden. Volgens Hawass stamt de grafuitrusting eveneens uit de Ramesidische Tijd of de Late Tijd. De vier kisten zijn bedekt met zwarte hars en gele decoratie Ze vormen twee sets, bedoeld voor twee personen. Volgens dr. Sakuji Yoshimura, die aan het hoofd staat van de expeditie, is een set gedecoreerd met afbeeldingen van de eigenaar en diverse goden. De andere set is eenvoudiger gedecoreerd.
De namen van beide eigenaren,'Toet Basjoe' en 'Ari Saraa' , staan geschreven op de drie kanopenkruiken en sjabti-kistjes. In een van de kistjes trof men de resten van zeker 38 sjabti-beeldjes aan. De grafuitrusting is naar magazijnen overgebracht voor consolidatie en restoratie.

Zuid Egypte

Terwijl veel buitenlandse opgravingsteam alweer bezig zijn het seizoen af te sluiten en de balans op te maken, begint voor sommigen het seizoen pas net. Zo ook het team van Otto Schaden, dat in 2006 zoveel bekendheid vergaarde door de vondst van het 'graf' KV63 in het Dal der Koningen. Het University of Memphis-team is nog altijd bezig met het onderzoeken van de vele vondsten in deze cachet en heeft dit seizoen al weer wat bijzondere ontdekkingen gedaan. Na het verbreken van het zegel van voorraadkruik 13 vond men de losse onderdelen van een zo goed als compleet houten bed! De onderdelen zijn weer aan elkaar bevestigd en vormen nu weer een geheel. Het bed is 170cm lang, heeft de gebruikelijke leeuwenkoppen aan het hoofdeinde en de gebruikelijke verticale plank bij het voeteneinde. Poten lijken te ontbreken, maar in linnen gewikkelde voorwerpen die men in de vaas aantrof hebben hier mogelijk voor gediend. Het team vond ook een kussen in een van de kruiken; het tiende exemplaar tot dusver en in zeer goede staat. Andere vondsten bestaan uit kleine aardewerken vaasjes en schaaltjes met hieratische teksten, die helaas niets onthullen over de eigenaar van de voorwerpen. In een andere voorraadkruik zaten de scherven van een bijna complete, andere voorraadkruik. Een opmerkelijke vondst bestond uit een aantal kleine schaaltjes die met linnen stroken aan elkaar gebonden zijn en gevuld zijn met bruine en zwarte pigmenten. De laatste zes voorraadkruiken zijn half februari geopend in aanwezigheid van een filmploeg die een documentaire wil maken als vervolg op de documentaire over KV63 uit 2006.
Op de website van het opgravingsteam zijn foto's van de vondsten te vinden.

Niet ver van Otto Schaden's expeditie is Zahi Hawass bezig met een verbeten zoektocht naar KV64 (zie ook verderop). Deze queeste is ontstaan vlak na de vondst van KV63. In augustus 2000 heeft Nicholas Reeves' Amarna Royal Tombs Project de Japanese expert Hirokatsu Watanabe aangetrokken om een GPR (Ground-Penetrating Radar) survey uit e voeren op het centrale deel van het Dal der Koningen. De resultaten van dit onderzoek waren nog niet gepubliceerd tot het team van Otto Schaden KV63 ontdekte. Direct daarop maakte Nicholas Reeves bekend dat dit 'graf' al door de GPR survey was gespot, evenals een andere ondergrondse ruimte vlakbij, die door velen al snel en voorbarig KV64 gedoopt werd. Ook geoloog Stephen Cross, die uitgebreid studie gedaan heeft naar de grondafzettingen door zogenaamde flash-floods in het Dal, was van mening dat de ingang van een graf uit de 18e dynastie op deze plek te vinden zou moeten zijn. Eind 2008 werden de volledige resultaten van Reeves' GPR survey gepubliceerd. Hierin worden maar liefst negen ondergrondse anomalieen geidentificeerd, die mogelijk holle ruimtes zijn. In 2007 startte Zahi Hawass met zijn zoektocht naar KV64 in de ruimte tussen KV7 en KV8. Dit team trof veel aardewerk en ostraca aan, waaronder een met een prachtige portretkop en een met de naam van een tot dan toe onbekende koningin. Gestimuleerd door de resultaten van de GPR survey zegt Hawass eind 2008 te zijn begonnen met graven op de plek waar KV64 te vinden zou zijn volgens Reeves en Cross. Op 3m diepte trof men de resten van een aantal kleine, vierkante gebouwen uit de Ramesidische Periode aan. De rotsbodem werd pas op een diepte van 6m aangetroffen. Volgens Hawass meet de GPR apparatuur slechts enkele meters onder de oppervlakte. De anomalie die met de survey was aangetroffen kan dus nooit een graf zijn geweest, maar veel eerder een reflectie van de bouwwerken. Hawass heeft daarom een nieuwe GPR survey laten uitvoeren door het Dash Foundation met krachtige apparatuur die diepere metingen verricht. De voorlopige resultaten daarvan zijn volgens Hawass veelbelovend.

Er is Zahi Hawass veel aan gelegen om een nieuw graf te ontdekken in het Dal der Koningen. Rond de jaarwisseling kondigde Zahi Hawass zelfs de komende(!) vondst van KV64 en KV65 aan, vlakbij KV8 (het graf van Merenptah). Behalve eerder genoemde ostraca en aardewerk is er geen officieel nieuws meer vernomen van deze opgravingen. Toch gaan er sinds half februari geruchten dat het opgravingsteam de aandacht niet alleen verplaatst heeft naar het centrale gedeelte van het Dal, maar ook naar de omgeving van KV17 (Seti I), KV11 (Ramses III) en KV15 (Seti II). Als reden hiervoor wordt genoemd dat op de eerder genoemde locatie geen graven gevonden zijn en men koste wat het kost een graf wil vinden, zeker na de optimistische uitspraken van Dr. Hawass.

Op 19 februari jl. verscheen op internet dit berichtje op Xinhua. Hierin wordt gesproken over de vondst van een beeld van Amenhotep III en een buste van Hatsjepsoet in Luxor. Het beeld van Amenhotep III zou volgens expeditieleider Moestafa el-Waziri 3m hoog zijn en slechts beschadigd zijn aan de neus en de tanden(?). Meer details staan er niet in en nergens anders wordt melding gedaan van deze vondst. Dit, en de onwaarschijnlijkheid van een dergelijke vondst, doen mij vermoeden dat het berichtje vals alarm is. Niettemin is Xinhua doorgaans een tamelijk betrouwbare nieuwsbron, dus de tijd zal het leren...

Op deze plek heeft u vorige maand kunnen lezen over de vondst van een tweede aanlegsteiger voor het tempelcomplex van Karnak. Sindsdien zijn er weer enkele kleine details over bekend gemaakt. De 250m lange kademuur moest Karnak beschermen tegen de Nijlvloed. De steiger bestaat uit twee tegenover elkaar gelegen trappen die naar een 5m lange, zandstenen schans leiden. De ontdekking is gedaan voor de noordelijke toegangspoort van het tempelcomplex, die voornamelijk gebruikt werd als het water in de Nijl laag stond. In de kademuur zitten verschillende gaten om touwen aan te knopen bij het aanleggen van een schip. Het opgravingsteam vond tevens de resten van een Ptolemeaisch dorp en een Romeins dorp. De ligging van deze dorpen bieden nieuwe inzichten in de verschuiving en waterstanden van de Nijl door de eeuwen heen. Tot slot trof het team ook nog een Ptolemeaisch badhuis aan; vlakbij het badhuis dat verleden jaar werd opgegraven. De ovale badruimtes bevatten een zitgedeelte van 90cm lengte en 20cm breedte.

Sinai

Sinds kort is de SCA bezig met de restoratie en documentatie van de Hathor-tempel van Serabit el-Chadim in de Sinai. Tevens wil men de site beter toegankelijk en toeristvriendelijker maken. Tot dusver was de tempel met de vele prachtige steles alleen bereikbaar met een lange (maar schitterende) wandeling na een ongeveer even lange rit met een terreinwagen. Volgens Mohamed Abdel-Maqsoed, die aan het hoofd staat van de Antiquiteiten Dienst van Beneden Egypte, gaat het project ongeveer een jaar duren en € 71.000 gaan kosten. Men wil de reliefs schoonmaken en consolideren. De documentatie zal gedaan worden in samenwerking met CULTNAT, die het nodige materiaal en expertise leveren. Zahi Hawass zegt dat elke relief gefotografeerd, opgetekend en gefilmd zal worden. Daarnaast zal een site management project geimplementeerd worden. Abdel-Maqsoed beloofd dat Serabit el-Chadim in 2010 zal worden aangedragen als een World Heritage Site bij de World Heritage Organisation.

Museum nieuws

Deskundigen van het British Museum hebben in de kelder van het Egizio Museum in Turijn fragmenten herontdekt van de beroemde Koningslijst van Turijn. Het papyrus is tijdens de regering van Ramses II geschreven en bevat de namen en regeringsjaren van alle Egyptische koningen tot op dat moment, zelfs de meest obscure en onpopulaire farao's. Het papyrus is in 1822 door Bernardino Drovetti meegenomen naar Italie, maar is onderweg in vele stukjes gebroken. Sindsdien hebben verschillende onderzoekers gepoogd de koningslijst te reconstrueren. De reconstructie van Giulio Farina in 1938 is tot dusver te zien geweest in het Turijn Museum. Onlangs bood de directeur van het British Museum, Neil MacGregor, aan het papyrus opnieuw te restoreren. Daarop zijn Richard Parkinson en Bridget Leach naar Italie afgereisd. Toen Parkinson informeerde naar fragmenten die Farina niet heeft kunnen plaatsen in diens reconstructie, is men er naar op zoek gegaan. Men vond de ontbrekende fragmenten in een ladekast tussen twee glazen platen. Met behulp van moderne technieken, zoals vezel-scans, hoopt men tot een betere en meer complete reconstructie te komen, wat kan resulteren in het toevoegen van nieuwe namen aan de bekende lijst met Egyptische koningen of nieuwe dateringen van bekende koningen.

Vorig jaar heeft u in het nieuws (kijk bijvoorbeeld hier) kunnen lezen over de plannen voor een onderwatermuseum in de baai van Alexandrie. In februari verscheen een artikel over deze plannen waarin te lezen is dat men begin 2010 wil beginnen met de bouw. De bouw zal naar verwachting5 jaar duren. De financiering van de geraamde € 100 miljoen die met dit project gemoeid zijn, is echter nog niet rond.

Sinds een paar weken is de discussie over het eigendomsrecht van de beroemde Nefertiti-buste in het Berlijns museum weer opgelaaid door de vondst van een document dat een verslag bevat van de vondstverdeling na de opgravingen van 1913. Het document werd in de archieven het Duits Orientaalse Instituut gevonden en is geschreven in 1924 door de secretaris het Instituut. Volgens het verslag wilde Ludwig Borchardt de buste 'voor Duitsland bewaren'. Hij liet het beeld ingepakt in een open houten krat leggen, die in een slecht verlichte ruimte stond. Op de inventarisatielijst stond de schitterende buste weliswaar bovenaan, maar zou van gips zijn gemaakt, terwijl het uit kalksteen is vervaardigd. Ook liet Borchardt een foto maken waarop het borstbeeld er op haar voordeligst uitzag. Deze maatregelen lijken te hebben gewerkt, want Gustave Lefebvre - de hoofdinspecteur van de Egyptische Antiquiteiten Dienst - wees het beeld toe aan de Duitsers. Indertijd was het de gewoonte alle vondsten gelijk te verdelen over de Egyptische autoriteiten en het buitenlandse opgravingsteam.
Het mag duidelijk zijn dat dit document door de SCA met beide handen aangegrepen wordt om hun claim op de buste te versterken. Toch zijn de Duitse autoriteiten niet onder de indruk van deze claim. Volgens een woordvoerder van het Prussian Cultural Heritage Foundation - eigenaar van de buste - is het Duitsland niet te verwijten dat Lefebvre destijds niet goed gekeken heeft en is het niet eerlijk om 96 jaar na dato nog terug te komen op de verdeling. Niettemin heeft Zahi Hawass aangekondigd het hier niet bij te laten en overweegt nieuwe stappen. Overigens wordt het document op dit moment nog geanalyseerd door experts om te bepalen of het authentiek is.

Wie meer wil lezen over de restauratie van het Neues Museum in Berlijn , waar ik vorige maand al even melding van maakte - kan onder meer terecht bij dit Engelstalige artikel met een aantal mooie foto's of dit Nederlandstalige artikel.

Ander nieuws

Hoewel graffiti soms interessant en zelfs nuttig kan zijn, is het meestal vervuilend, ontsierend en beschadigend. Zeker moderne verfgraffiti op antieke monumenten. Om die reden heeft een Europees project met de lange naam 'Development of a new anti-graffiti system, based on traditional concepts, preventing damage of architectural heritage materials, GRAFFITAGE' een nieuw middel uitgevonden. De pH-gevoelige silicoon-gebaseerde polymeer vormt een stevige maar vrijwel onzichtbare laag op het poreuze steenoppervlak en weert vrijwel alle binnendringende vloeistoffen. De stof beschermd de steen ook tegen UV-straling en is milieuvriendelijk.

Volgens Raffaella Bianucci, onderzoeker van de afdeling Dierlijke en Menselijke Biologie aan de Via Accademia Albertina (Turijn), zou de kleur groen een kind in het Oude Egypte beschermd hebben tegen kwade entiteiten en ziektes. Hij baseert deze conclusie mede op onderzoek naar een gemummificeerd kind van 15 tot 18 maanden uit 2700 v.Chr.
Tussen de windselen vond men een lederen zakje met twee stenen er in. Een van de stenen bleek chrysolla, dat een groene of blauwachtige kleur heeft. Eerder al werd een beeldje van een kind in deze steensoort opgegraven. Toch zijn vondsten van chrysolla amuletten schaars. Vaak werd malachiet als vervanger gebruikt, omdat dit ongeveer dezelfde kleur heeft en beter verkrijgbaar was.
Volgens het onderzoek werd groen (niet verassend) geassocieerd met regeneratie en nieuwe leven en daarom van bijzonder belang voor een kind. Rood zou staan voor leven en overwinning, wit voor almachtigheid en puurheid, zwart voor de dood en de nacht, blauw voor leven en geboorte en geel voor eeuwigheid en onverwoestbaarheid.
Bianucci stelt dat stenen amuletten al vanaf de Badaria Periode voor hun kleur werden gebruikt. De resultaten van het onderzoek zullen in het maart-nummer van het blad Journal of Archaeological Science te lezen zijn.
Salima Ikram, welbekend Egyptologieprofessor aan de American University in Cairo, heeft aangegeven dat ze het onderzoek 'degelijk uitgevoerd' vindt en dat dit 'precies is wat we nodig hebben om betere inzichten te krijgen op de gewoontes en gebruiken van de Oude Egyptenaren'.

Met enige regelmaat verschijnen er documentaires en films over het Oude Egypte, de Egyptologie en/of de archeologie. Deze zijn vrijwel altijd gericht op het grote publiek en (dus) van bedenkelijke kwaliteit en inhoud. Toch verschijnt er zo nu en dan een documentaire die af wil wijken van deze traditie. De nieuwe DVD-box 'Egypt: New Discoveries & Ancient Myseties' heeft wat dat betreft zijn naam niet mee, maar zou nog wel eens erg mee kunnen vallen. Volgens een aankondiging op internet richt de documentaireserie zich niet op de gebruikelijke grote panorama's of hobbelende kamelen voor de piramiden van Gizeh. In plaats daarvan is ondermeer een interview met enkele bewoners van Qoerna (Luxor westoever) te zien, over de faraonische graven onder hun huizen en hoe zij daar mee omgaan. Natuurlijk komt Zahi Hawass wel uitgebreid in beeld, maar mogelijk niet zo eenzijdig als we van hem gewend zijn. Recente ontdekking in de Egyptologie staan ook centraal. Opmerkelijk is wel dat de 'opening van het graf van Hatsjepsoet' als een recente ontdekking wordt genoemd.
Toch zou deze serie van tien documentaires van elk een uur lengte nog wel eens de moeite van het kijken waard kunnen zijn.

Opmerkelijk nieuws

Vertelde ik u vorige maand nog over de vondst van een mummie in een stadion, deze maand werd bekend dat een inwoner van Dorset (UK) tot voor kort een kanopenkruik in zijn tuin had staan, zonder zich hiervan bewust te zijn. De man had de kruik 20 jaar geleden geerfd van een oom die nogal een verzamelaar was. Niet wetende wat de kruik was, zette de man het voorwerp in zijn tuin als decoratie. Op een dag besefte de man dat de kruik er 'een beetje Egyptisch uitzag' en besloot het aan experts te laten zien. De 33cm hoge kanopenkruik heeft een stop met het hoofd van de god Imseti en is tussen de 3440 en de 3069 jaar oud. Vele jaren van verwaarlozing hebben hun tol geeist en de kruik is op 5 februari jl. geveild op Duke's Auction te Dorchester voor waarschijnlijk nog geen 1000 euro.

Opvallend veel ophef was er de afgelopen maand over de 'vondst' van een oud papyrus in west Australie. Het papyrus toont een scene uit het Dodenboek en zou uit het graf van Tjaenhoey komen en jarenlang verborgen zijn geweest achter een modern papyrus in een lijst. Met het verschijnen van de eerste foto's werd echter al heel snel duidelijk dat het absoluut niet om een oud papyrus gaat.

In dezelfde periode deed een nog hardnekkiger verhaal de ronde. Een Koerdische expeditie zou in noord Irak een 12cm hoog borstbeeldje van Toetanchamon gevonden hebben. De site waar het beeldje zou zijn gevonden staat bij de lokale bevolking bekend als Farao's Kasteel. De vondst zou aantonen dat er in de 18e dynastie een bloeiende handel was tussen faraonisch Egypte en het rijk van Mitanni. Op zich zou een dergelijke vondst nog niet zo opmerkelijk zijn, ware het niet dat toen enkele dagen later de eerste foto's van het beeldje op internet verschenen, de hele kwestie al snel een farce bleek. Het betreffende beeldje is zonder enige twijfel een eenvoudig Egyptisch souvenir, zoals in Egypte overal te koop is! Mogelijk dat er politieke intenties zitten achter dit vreemde bericht.

Laatst aangepast op maandag, 15 februari 2010 00:56
 

Reacties 

 
#1 ikziezegliefen 06-03-2009 19:56
ademloos!!!!! heb ik weer zitten lezen! echt geweldig, zoveel informatie!!
dank je wel!!