Zoeken

Willekeurige foto

Egypt Ring

Deze website maakt deel uit van Egypt Ring.
This website is part of Egypt Ring.
Egypt Ring
 
 
Copyright informatie PDF Afdrukken E-mailadres

Nederlands (for English version, see below):

Alle rechten voorbehouden. Houdt u rekening met de geldende intellectuele eigendomsrechten.

Alle informatie op deze website, zij het in de vorm van tekst of afbeelding, is eigendom van Bjorn Koopmans. Gebruik van van deze informatie voor persoonlijk gebruik is toegestaan. Een bronvermelding wordt zeer op prijs gesteld. Gebruik van deze informatie voor commerciele doeleinden is enkel en alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden en met uitdrukkelijke toestemming van Bjorn Koopmans.

Het maken en onderhouden van deze website en diens inhoud is veel werk en kost veel tijd. Ik streef met deze website of diens inhoud geen commerciele doeleinden na. Al dat werk en al die tijd levert mij dus geen geld of een andere vorm van compensatie op. Ik hoop daarom dat u het respect zult hebben om u aan bovengenoemde voorwaarden te houden.

Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met mij op.

Deze website is gemaakt met Joomla! Joomla! is gratis open source software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Auteursrecht map-icoontje fotoalbums: 'OddOne' (geen idee hoe de echte naam van deze persoon luidt).

Veel plezier op deze website! Smile

Avatar

English:

All rights reserved. Please keep in mind the proper intellectual rights.

All information on this website, being it text or pictures, is property of Bjorn Koopmans. Use of this information for personal purposes is allowed. A source-reference is very much appreciated though. Use of this information for commercial purposes is only allowed under certain conditions and with expressed permission of Bjorn Koopmans.

Building and maintaining this website and its contents is a lot of work and takes a lot of time. I don't have any commercial goals for this website or its contents. Therefore I'm not receiving any money or other kinds of compensation for all this work and time. I therefore hope that you will respect the conditions stated above.

If you have any questions and/or remarks, please don't hesitate to contact me.

This website is made with Joomla! Joomla! is free open source software, released under the GNU/GPL License.

Copyright folder-icon photo-albums: 'OddOne' (I have'nt got a clue how this person is called in real life).

Have fun on this website! Smile